+45 9678 0056


§ 85 – en ordning på borgerens præmisser

Formålet med servicelovens § 85 er at støtte borgeren i at kunne klare mest muligt selv og give borgeren redskaber til selv at kunne tackle sine vanskeligheder.

EKKOfonden tilbyder støtte i eget hjem på landsplan og har specialiseret sig i at løse opgaver, som kommunernes egne støtte-korps finder svære at håndtere.

Borgere med behov for støtte i eget hjem har ofte en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som giver behov for socialpædagogisk støtte, så de bliver i stand til at skabe en tilværelse på egne præmisser.

Støtte tilpasset den enkelte

”Når vi arrangerer støtte i eget hjem, tager vi altid udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker. Formålet med støtten er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som han/hun har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring borgeren”, udtaler Annette Lind, som er pædagogisk koordinator med base på EKKOfondens nye regionskontor i Sorø.

Fleksibiliteten i § 85 giver mulighed for, at give borgeren en meget individuel støtte, som kan omfatte alt fra 5 timer om ugen til 12 timer om dagen. Ordningen sikrer, at borgeren får støtte til lige netop det, som han/hun har brug for.

§ 85 udvikler og selvstændiggør

En borger kan have behov for støtte til mange forskellige ting. Det afhænger fuldstændig af de udfordringer, som borgeren har. Det kan f.eks. være støtte til at få skabt struktur i hverdagen, vejledning og planlægning af indkøb, madlavning og økonomi, til kontakt til offentlige myndigheder eller til at skabe netværk.

Ofte tilbydes støtten i eget hjem i umiddel-bar forlængelse af en indlæggelse eller udskrivelse fra en døgninstitution eller botilbud og skal forebygge tilbagefald.

”En stor del af vores opgaver består i at samarbejde med de øvrige instanser, som borgeren er i kontakt med såsom læge, psykolog, psykiater, misbrugsbehandling, værge, kriminalforsorgen mv. og på den måde sikre borgerens positive udvikling”, fortæller Annette Lind og fortsætter:

”Som privat leverandør til støtteordning-en byder vi ofte ind med en delplan som uddybning af borgerens handleplan, og hver måned evalueres der på borgerens udvikling, som formuleres i en status til sagsbehandleren”.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.

 

Den socialpædagogiske støtte kan f.eks. være:

§ 85 – en ordning på borgerens præmisser

Formålet med servicelovens § 85 er at støtte borgeren i at kunne klare mest muligt selv og give borgeren redskaber til selv at kunne tackle sine vanskeligheder.

EKKOfonden tilbyder støtte i eget hjem på landsplan og har specialiseret sig i at løse opgaver, som kommunernes egne støtte-korps finder svære at håndtere.

Borgere med behov for støtte i eget hjem har ofte en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som giver behov for socialpædagogisk støtte, så de bliver i stand til at skabe en tilværelse på egne præmisser.

Støtte tilpasset den enkelte

”Når vi arrangerer støtte i eget hjem, tager vi altid udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker. Formålet med støtten er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som han/hun har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring borgeren”, udtaler Annette Lind, som er pædagogisk koordinator med base på EKKOfondens nye regionskontor i Sorø.

Fleksibiliteten i § 85 giver mulighed for, at give borgeren en meget individuel støtte, som kan omfatte alt fra 5 timer om ugen til 12 timer om dagen. Ordningen sikrer, at borgeren får støtte til lige netop det, som han/hun har brug for.

§ 85 udvikler og selvstændiggør

En borger kan have behov for støtte til mange forskellige ting. Det afhænger fuldstændig af de udfordringer, som borgeren har. Det kan f.eks. være støtte til at få skabt struktur i hverdagen, vejledning og planlægning af indkøb, madlavning og økonomi, til kontakt til offentlige myndigheder eller til at skabe netværk.

Ofte tilbydes støtten i eget hjem i umiddel-bar forlængelse af en indlæggelse eller udskrivelse fra en døgninstitution eller botilbud og skal forebygge tilbagefald.

”En stor del af vores opgaver består i at samarbejde med de øvrige instanser, som borgeren er i kontakt med såsom læge, psykolog, psykiater, misbrugsbehandling, værge, kriminalforsorgen mv. og på den måde sikre borgerens positive udvikling”, fortæller Annette Lind og fortsætter:

”Som privat leverandør til støtteordning-en byder vi ofte ind med en delplan som uddybning af borgerens handleplan, og hver måned evalueres der på borgerens udvikling, som formuleres i en status til sagsbehandleren”.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.

 

Den socialpædagogiske støtte kan f.eks. være:

  • Samtale og/eller vejledning i forhold til personlige forhold, tanker og hændelser, overblik og strukturering af egen hverdag, konflikthåndtering mv.
  • Støtte og vejledning til udførelsen af praktiske opgaver
  • Støtte til kontakt til offentlige myndigheder
  • Støtte til varetagelse af økonomiske forhold
  • Støtte til etablering og fastholdelse af netværk og familiære relationer
  • Støtte og vejledning til sund levevis og forebyggende forhold
  • Støtte til personlig hygiejne
  • Støtte ved behov i særlige eller akutte situationer

KATEGORIER