+45 96 78 00 56


AKTUELT

AKTUELT

EKKOfonden søger socialrådgiver eller socialformidler

EKKOfonden søger socialrådgiver eller socialformidler

En stor del af vores kvalitetsarbejde kan tilskrives vores socialfaglige koordinatorer i Socialfagligt team, og nu søger vi igen og snarest muligt en ny kollega til at understøtte vores tre nye pædagogiske enheder og botilbud - primært i Jylland.


Læs mere

Vi søger servicemedarbejder til Sjælland

EKKOfonden søger socialrådgiver eller socialformidler

Kan du forene godt håndværk og god service, og befinder du dig godt i en afvekslende hverdag, som indebærer skiftende arbejdssteder på Sjælland og periodevis på Fyn og Jylland? Så er det dig, vi kigger efter.


Læs mere

HR-medarbejder søges til EKKOsupport i Sorø

EKKOfonden søger socialrådgiver eller socialformidler

Med henblik på at styrke indsatsen i HR-afdelingen, søger vi en ny kollega til vores kontor i Sorø. Vores afdeling er sammensat således, at vi altid vil kunne dække hinandens arbejdsopgaver.


Læs mere

Pædagogisk medarbejder søges til EKKOfonden §85, Slagelse-området

Pædagogiske medarbejdere søges til EKKOfonden i Nordjylland

Har du pædagogisk eller psykiatrisk erfaring? Er selvstændighed, ansvarlighed og robusthed kendetegnende for din personlighed? Og brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er EKKOfonden måske din nye arbejdsplads…


Læs mere

Søges: Pædagogiske medarbejdere til Sjælland og Specialgruppen

EKKOfonden søger socialrådgiver eller socialformidler

Vi søger dygtige og engagerede kollegaer, som vil gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere.


Læs mere

Sådan bliver 2+2 til 5

high performance teams i EKKOfonden

I en verden, hvor målet er at udvikle sårbare borgere til selv at kunne mestre livet, stilles der store krav til de pædagogiske medarbejdere. De skal være professionelle pædagogiske medarbejdere, rollemodeller og engagerede kolleger på én og samme tid.


Læs mere

Pædagogiske medarbejdere søges til nystartet tilbud i Horsens

Vi søger dygtige og engagerede medarbejdere til vores nystartede botilbud i Korning nær Horsens.

Vi søger dygtige og engagerede medarbejdere til vores nystartede botilbud i Korning nær Horsens.


Læs mere

Komplicerede børne-, unge- og familiesager kræver skræddersyede løsninger

Susanne Hjort er psykolog i EKKOfamilie

Når mor og far bor i hver sin ende af landet; når de fire børn er fordelt i plejefamilier på yderligere to forskellige lokationer; når den ene forælder ikke taler dansk, og når den anden forælder har et tungt misbrug, så kommer hyldevarerne til kort


Læs mere

Hos os er der ingen låste døre

Hos os er der ingen låste døre

Debatten om låste døre på institutioner og botilbud er igen blusset op i medierne, på Facebook og i gangene på Christiansborg. I EKKOfonden er der ingen tvivl – ingen låste døre


Læs mere

Trivsel og gode fysiske rammer går hånd i hånd

Gordon Qvist er servicemedarbejder i EKKOsupport

Gode fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men rammerne gør noget ved beboerne, og derfor gør man i EKKO­fonden noget ved rammer­ne. Vi er taget med service­afdelingen i EKKOsupport på opgave


Læs mere

Målet står knivskarpt – læs EKKOfondens årsskrift 2017

EKKOfondens årsskrift 2017

EKKOfondens årsskrift 2017 fremlægger nøgletal og beretter om året, der er gået. Mød blandt andet vores bestyrelse og bliv klogere på betydningen af at have en professionel og dedikeret bestyrelse.


Læs mere

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på trivsel

Magasinet EKKOfonden #12, april 2018

Magasinet EKKOfonden #12 sætter fokus på trivsel og på rammerne for at skabe trivsel for både beboere og medarbejdere.


Læs mere

Smørumgaard: Nyt botilbud tæt ved København

Smørumgaard

Smørumgaard er et nyt botilbud med plads til ni beboere. Beliggenheden er god med rolige omgivelser og alligevel kort afstand til København. For yderligere information, kontakt visitator Thomas Larsen på tlf. 41 77 65 56 eller tl@ekkofonden.dk


Læs mere

Hurtig reaktion – det synes vi, børn og unge fortjener

EKKOfamilie er EKKOfondens nye afdeling, som tilbyder ydelser på børne- og ungeområdet

EKKOfamilie er EKKOfondens nye afdeling, som tilbyder ydelser på børne- og ungeområdet


Læs mere

Ingen er håbløs

Psykolog og psykoterapeut fortæller om motivationsarbejde og hvordan man får succes i arbejdet med de mest udsatte borgere

Den vigtigste forudsætning for succes i arbejdet med de mest udsatte og sårbare borgere er, ifølge psykolog og psykoteraopeut Per Revstedt, at kunne beskytte sig selv


Læs mere

Hjem frem for institution

Botilbud, Søndersø, EKKOfonden, hjem, frem, for, institution, social, udsat, psykisk, sårbar, handicapvenlig

Det nystartede botilbud på Fyn, Botilbuddet Søndersø, skal først og fremmest være et rart sted at bo.


Læs mere

Fra benhård bandepige til DYGTIG DIMITTEND

Sandra Uldbjerg, benhård, bandepige, dygtig, dimittend, EKKOfonden, magasin, social, udsat, sårbar, psykisk, botilbud, støtte, i, eget, hjem

Mød Sandra Uldbjerg, der går en god og spændende fremtid i møde til trods for en opvækst med massive problemer.


Læs mere

EKKOfonden træder ind på børne- og familieområdet med EKKOfamilie

EKKOfamilie tilbyder børnefaglige undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, støtte og overvågvet samvær samt fast kontaktperson-ordninger

EKKOfonden træder ind på børne- og familieområdet med EKKOfamilie


Læs mere

En vej ud af kriminaliteten

EKKOfonden Lone Mortensen

Risikoen for at ryge ud i ny kriminalitet er markant mindre for dømte, der afsoner deres straf andre steder end i fængsel. Det konkluderer den første undersøgelse af effekten af den såkaldte alternative afsoning allerede omkring år 2000.


Læs mere

LAD VÆRE MED AT SKABE EN UNØDVENDIG KONFLIKT

I mange år har EKKOfonden arbejdet med, hvordan konflikter med beboerne undgås, og hvordan de håndteres, når de opstår. Et af principperne hedder low arousal.


Læs mere

ET LOW AROUSAL PERSPEKTIV

Psykolog Bo Hejlskov Elvén

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part der stiller krav.


Læs mere

EKKOfonden sætter fokus på håndtering af konflikter

EKKOfonden har i mange år arbejdet med, hvordan konflikter blandt beboerne undgås og håndteres, hvis de opstår. For at undgå konflikter og aggressiv adfærd er det vigtigt, at skabe omgivelser og en hverdag, hvor beboeren oplever successer i stedet for at føle kontroltab.


Læs mere

Man siger ikke det, man siger, MAN SIGER DET, DER BLIVER HØRT

Thomas Kudahl

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på kommunikation. Man må endelig ikke tro, at man kan nøjes med at sige det, man tænker. Det er helt afgørende at tænke på hvem, der er, man taler med, og så sige tingene, så det bliver nemt, enkelt og hurtigt for modtageren at forstå selve budskabet.


Læs mere

BLODET ER TYKKERE END VAND

EKKOfonden Michel Tind

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne. På botilbuddet Rosendal har man stor fokus på kontakten til de pårørende.


Læs mere

Hjertet i opgaven og styr på økonomien

Hjertet i opgaven og styr på økonomien

I EKKOfonden har mange års erfaring med socialpædagogiske botilbud til landets sværest anbringelige borgere. Og det har kommunerne bemærket.


Læs mere

En skræddersyet løsning, der virker

Sundhed med omtanke

I EKKOfonden kan vi tilbyde en løsning, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder, og som passer til den overordnede handlingsplan, der er formuleret i samarbejde med kommunen.


Læs mere

KATEGORIER