+45 96 78 00 56


AT VILLE DEN ANDEN DET GODE

Omsorg er et grundfundament for, at et menneske kan udvikle sig. Det er en bærende kraft i menneskelige relationer og en forudsætning for vores socialpædagogiske arbejde. 

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på omsorg og det er ikke uden grund, at den værdi er blevet én af de fire hjørnesten i EKKOfondens værdigrundlag.

– At arbejde professionelt med omsorg handler om at dække beboerens behov, så han eller hun kan udvikle sig positivt.

Tillid og tryghed er nøglen 

EKKOfondens direktør, Thomas Kudahl, påpeger, at arbejdet med at yde omsorg stiller store krav til medarbejderne om at skabe et gensidigt tillidsforhold til beboerne.

– Omsorg er noget, vi kan yde, men kun

hvis den vi vil yde det for, kan eller vil tage imod den. Derfor bruger vi meget energi på at skabe tillid til en beboer og få ham eller hende til at føle sig tryg.

For Thomas Kudahl er én af de fornemste opgaver i det socialpædagogiske arbejde at anerkende det hele menneske og lade personen føle sig set, hørt, mærket og forstået.

– For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være, understreger Thomas Kudahl.

Navnet EKKOfonden stammer fra værdier Engagement, Kvalitet, Kommunikations og Omsorg. Til dagligt kaldet EKKO. 

Omsorg betyder, at beboerne møder medarbejdere som:

AT VILLE DEN ANDEN DET GODE

Omsorg er et grundfundament for, at et menneske kan udvikle sig. Det er en bærende kraft i menneskelige relationer og en forudsætning for vores socialpædagogiske arbejde. 

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på omsorg og det er ikke uden grund, at den værdi er blevet én af de fire hjørnesten i EKKOfondens værdigrundlag.

– At arbejde professionelt med omsorg handler om at dække beboerens behov, så han eller hun kan udvikle sig positivt.

Tillid og tryghed er nøglen 

EKKOfondens direktør, Thomas Kudahl, påpeger, at arbejdet med at yde omsorg stiller store krav til medarbejderne om at skabe et gensidigt tillidsforhold til beboerne.

– Omsorg er noget, vi kan yde, men kun

hvis den vi vil yde det for, kan eller vil tage imod den. Derfor bruger vi meget energi på at skabe tillid til en beboer og få ham eller hende til at føle sig tryg.

For Thomas Kudahl er én af de fornemste opgaver i det socialpædagogiske arbejde at anerkende det hele menneske og lade personen føle sig set, hørt, mærket og forstået.

– For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være, understreger Thomas Kudahl.

Navnet EKKOfonden stammer fra værdier Engagement, Kvalitet, Kommunikations og Omsorg. Til dagligt kaldet EKKO. 

Omsorg betyder, at beboerne møder medarbejdere som:

  • yder omsorg, også i svære situationer
  • passer på beboerne, når de ikke kan selv
  • udviser empati og menneskelighed
  • udviser rummelighed
  • skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte

KATEGORIER