+45 9678 0056


Dagbeskæftigelse skal styrke selvværd og selvtillid

Hver enkelt beboer i EKKOfonden får udarbejdet en handleplan, der arbejder henimod uddannelse og beskæftigelse. Målene tager udgangspunkt i individet og afhænger af den enkelte beboers formåen og ressourcer.

”For nogle af vores beboere kan det handle om mindre opgaver såsom at stå op om morgenen og deltage i nogle opgaver i huset, fx at være medan-svarlig i at passe have eller drivhus. Det kan også være at blive undervist i dansk eller matematik som en fast aktivitet i dagsstrukturen. Andre beboere kan være ude af huset i dagsbeskæftigelse eller praktik, og nogle deltager i specialtilrettet undervisning i et STU tilbud i nærområdet”, forklarer Lone Mortensen, som er pædagogisk konsulent hos EKKOfonden.

Målet med indsatsen er at inkludere beboerne i samfundslivet, og samtidig imødekommes beboernes egne ønsker, interesser og formåen.

”Beskæftigelsen skal stimulere udvikling og læring både kulturelt og socialt, og samtidig er det vigtigt at give beboerne værdi i form af selvværd og selvtillid. Beboerne skal få en følelse af at være god til noget, at have et fællesskab med andre og føle sig anerkendt og værdifuld”, fortæller Lone Mortensen, der henter inspiration til arbejdet i bl.a. relations-pædagogikken, adfærdspsykologien, hos Aaron Antonovsky og Recovery.

MÅL I KVALITETSMODELLEN

Uddannelse og beskæftigelse er en af syv indsatser, der måles på, når et botilbud skal kvalitetsvurderes. Ligeledes er det vigtigt at kunne dokumentere indsatsen på området.

”Gennem handleplanen opstiller vi konkrete mål for uddannelse og/eller beskæftigelse. Resultaterne og effekten følges op løbende og dokumenteres i vores eget system, EKKOdoc”, forklarer Lone Mortensen, som selv har været projektleder på udviklingen af EKKOdoc.

”Med EKKOdoc har vi fået lavet vores egen målramme, som lever op til de områder, der skal dokumenteres i forhold til kvalitetsmodellen, sagsbehandlere og andre instanser omkring den enkelte beboer. På den måde kan vi lave den resultatdokumentation, som forskellige instanser kræver af os, og samtidig er det et internt værktøj, der giver mulighed for at reflektere over egen praksis og hermed udvikling af den pædagogiske indsats”, afslutter Lone Mortensen.

MERE OM EKKODOC:

 

Læs mere om EKKOdoc

Dagbeskæftigelse skal styrke selvværd og selvtillid

Hver enkelt beboer i EKKOfonden får udarbejdet en handleplan, der arbejder henimod uddannelse og beskæftigelse. Målene tager udgangspunkt i individet og afhænger af den enkelte beboers formåen og ressourcer.

”For nogle af vores beboere kan det handle om mindre opgaver såsom at stå op om morgenen og deltage i nogle opgaver i huset, fx at være medan-svarlig i at passe have eller drivhus. Det kan også være at blive undervist i dansk eller matematik som en fast aktivitet i dagsstrukturen. Andre beboere kan være ude af huset i dagsbeskæftigelse eller praktik, og nogle deltager i specialtilrettet undervisning i et STU tilbud i nærområdet”, forklarer Lone Mortensen, som er pædagogisk konsulent hos EKKOfonden.

Målet med indsatsen er at inkludere beboerne i samfundslivet, og samtidig imødekommes beboernes egne ønsker, interesser og formåen.

”Beskæftigelsen skal stimulere udvikling og læring både kulturelt og socialt, og samtidig er det vigtigt at give beboerne værdi i form af selvværd og selvtillid. Beboerne skal få en følelse af at være god til noget, at have et fællesskab med andre og føle sig anerkendt og værdifuld”, fortæller Lone Mortensen, der henter inspiration til arbejdet i bl.a. relations-pædagogikken, adfærdspsykologien, hos Aaron Antonovsky og Recovery.

MÅL I KVALITETSMODELLEN

Uddannelse og beskæftigelse er en af syv indsatser, der måles på, når et botilbud skal kvalitetsvurderes. Ligeledes er det vigtigt at kunne dokumentere indsatsen på området.

”Gennem handleplanen opstiller vi konkrete mål for uddannelse og/eller beskæftigelse. Resultaterne og effekten følges op løbende og dokumenteres i vores eget system, EKKOdoc”, forklarer Lone Mortensen, som selv har været projektleder på udviklingen af EKKOdoc.

”Med EKKOdoc har vi fået lavet vores egen målramme, som lever op til de områder, der skal dokumenteres i forhold til kvalitetsmodellen, sagsbehandlere og andre instanser omkring den enkelte beboer. På den måde kan vi lave den resultatdokumentation, som forskellige instanser kræver af os, og samtidig er det et internt værktøj, der giver mulighed for at reflektere over egen praksis og hermed udvikling af den pædagogiske indsats”, afslutter Lone Mortensen.

MERE OM EKKODOC:

  • System til resultat- og effektdokumentation
  • Tager udgangspunkt i VUM, individuelle handleplaner og kvalitetsmodellen
  • Giver et grafisk billede af beboerens funktionsniveau og udvikling over tid
  • Illustrerer beboerens udvikling indenfor de konkrete mål
  • Kan opsamle data og samtidig understøtte faglig praksis
  • Skærper fagligheden gennem refleksion

 

Læs mere om EKKOdoc

KATEGORIER