+45 9678 0056


EKKOfonden har modtaget konfliktvarsel fra Forbundet af Offentlige Ansatte – FOA

19. februar 2016

Vi vil gerne orientere om et overraskende og urimeligt konfliktvarsel, som vi har modtaget fra Foreningen af Offentlige Ansatte – FOA. Denne orientering er også sendt til vores samarbejdspartnere og medarbejdere.

EKKOfonden er i de afsluttende overenskomstforhandlinger med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden. Overenskomsten forventes indgået i marts.

Da vi gerne vil give en så objektiv orientering som muligt, gengiver vi ganske kort hændelsesforløbet forud for det overraskende konfliktvarsel. Det hele startede for 3 dage siden.

 

 

 

 

 

Vi står uforstående overfor forløbet, idet vi har oplyst Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA, at vi er ved at indgå overenskomstaftale med et andet forbund som dækker området.

Vi har ikke modtaget andre breve i løbet af de 71 timer der er gået fra den førte henvendelse til vi modtager konfliktvarsel. Vi har modtaget et par mails, hvor Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – vil drøfte ”problemstillingen” (den manglende overenskomst), hvilket vi allerede har svaret på efter det første brev.

Vi ser varslet om strejke og blokade ved de enkelte bosteder, som en direkte trussel mod de i forvejen svage og skrøbelige borgere som er anbragt på bostederne.

For os er det tydeligt, at Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – ønsker en konflikt uagtet, at Forbundet er bekendt med, at vi er ved at indgå en overenskomst med et andet fagforbund som også dækker området. En overenskomst som forventes at være indgået i løbet af en kommende måned.

Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – har samtidig udsendt en pressemeddelelse, som fremstiller baggrunden for konfliktvarslet ensidigt og som skaber utryghed blandt de borgere som er anbragt i botilbud og enkeltmandsprojekter i EKKOfonden.

Vi har valgt at vedhæfte og kommentere pressemeddelelsen og har derfor indsat vores kommentarer med i teksten. 

Pressemeddelelse udsendt af Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA 

EKKOfonden har valgt at kommentere denne pressemeddelelse og har derfor indsat vores kommentarer med i teksten.

Efter forgæves forsøg på at tegne overenskomst har FOA besluttet at varsle strejke og blokade mod Ekkofonden, der driver en række socialpædagogiske opholdssteder i især Nordjylland og på det centrale Sjælland. Firmaet vil ikke indgå overenskomst med FOA.

Forbundet af offentlig ansatte har ikke forsøgt at indgå overenskomst i mere end 71 timer. Indledt med at indkalde til et møde den 18. marts, altså om en måned . Det er korrekt at EKKOfonden ikke ønsker at mødes om indgåelse af overenskomst med Forbundet for offentlige ansatte, idet virksomheden er ved at indgå overenskomst med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden.

”Ekkofonden har været meget lukkede, og vi har senest fået et svar fra virksomheden om, at vi ikke behøver at henvende os mere, for der er ikke mere at tale om. Det gør sagen om en overenskomst simpel i den forstand, at når dialogen holder op, så træder de arbejdsmarkedsretlige regler i kraft. Og dem følger vi nu til punkt og prikke for at få tegnet overenskomsten,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

EKKOfonden har på ingen måde være lukket, men har oplyst at vi allerede er ved at indgå en overenskomst, og derfor ikke ønsker at mødes med Forbundet af Offentlige Ansatte for at drøfte en overenskomst. Sagen om en overenskomst er derfor som Dennis Kristensen udtaler i FOAs pressemeddelse, simpel. EKKOfonden er i dialog med Det Faglige Hus og følger de arbejdsmarkedsretlige regler til punkt og prikke, for at få tegnet en overenskomst sådan som Dennis Kristensen anbefaler det.

Han pointerer, at FOA først og fremmest er interesseret i dialog med virksomheden. Konflikten kan træde i kraft 1. maj 2016, så der vil være tid til forhandling, hvis virksomheden igen skulle blive interesseret i at tegne overenskomst.

EKKOfonden er absolut interesseret i at tegne overenskomst og forventer at indgå overenskomst med Det Faglige Hus i løbet af marts måned. Mindst 1 måned før FOAs konflikt træder i kraft.

Strejke og blokade betyder, at ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos Ekkofondens institutioner, afdelinger og enkeltmandsprojekter. FOA vil samtidig gennem LO bede LO´s medlemsforbund om at varsle sympatikonflikt mod virksomheden. Her kan levering af varer og tjenesteydelser til virksomheden også blive ramt af konflikten.

Ekkofonden er en erhvervsdrivende fond, der står for en række socialpædagogiske tilbud i form af botilbud, enkeltmandsprojekter og støtte i eget hjem. Fonden har bosteder i Hjørring, Løkken, Hobro, Tappernøje og Stenlille. De såkaldte enkeltmandsprojekter eksisterer over de meste af landet.

EKKOfonden er ganske rigtigt en erhvervsdrivende fond og dermed ikke en offentlig virksomhed, men en virksomhed som har behov for en overenskomst som tager højde for de særlige vilkår og rammebetingelser som gælder for de borgere som anbringes i privat bosteder og enkeltmandsprojekter. Det er netop sammenhængen mellem vilkårene for medarbejderne, de anbragte og ofte meget svage borger og endelig virksomheden som er grundlaget for den overenskomst som netop nu forhandles med Det Faglige Hus.

”Virksomheden henter sine penge fra de offentlige kasser. Derfor burde det også være en helt afgørende værdi for sådan en virksomhed, at man følger de løn- og arbejdsvilkår, der er aftalt i overenskomsterne på det offentlige område,” siger Dennis Kristensen.

EKKOfonden henter ikke sine penge fra offentlige kasser, men levere en ydelse som efterspørges af landets kommuner. Ydelsen leveres efter de retningsregler og den lovgivning som gælder for netop dette område og netop derfor er EKKOfonden en erhvervsdrivende fond, sådan som det kræves i lovgivningen. Det betyder også at EKKOfonden vurdere, at en overenskomst med Det Faglige Hus er et bedre match end en overenskomst som er skræddersyet til det offentlige område.

Opsummering

EKKOfonden er i de afsluttende overenskomstforhandlinger med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden. Overenskomsten forventes indgået i marts.

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond og arbejder efter de retningslinjer og regler der gælder for området.

EKKOfonden ”henter” ikke sine penge i offentlige kasser, men modtager betaling for de ydelser som leveres til kommunerne.

EKKOfonden har ikke været lukket, men har svaret på henvendelsen fra Forbundet for Offentlige Ansatte, ved at oplyse at EKKOfonden allerede er i forhandling om en overenskomst.

EKKOfonden orientere løbende samarbejdspartnere og medarbejdere om forløbet omkring overenskomstforhandlingen.

EKKOfonden tager naturligvis hånd om borgene og sikre en forsat tryg ramme om deres hverdag.

EKKOfonden har modtaget konfliktvarsel fra Forbundet af Offentlige Ansatte – FOA

19. februar 2016

Vi vil gerne orientere om et overraskende og urimeligt konfliktvarsel, som vi har modtaget fra Foreningen af Offentlige Ansatte – FOA. Denne orientering er også sendt til vores samarbejdspartnere og medarbejdere.

EKKOfonden er i de afsluttende overenskomstforhandlinger med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden. Overenskomsten forventes indgået i marts.

Da vi gerne vil give en så objektiv orientering som muligt, gengiver vi ganske kort hændelsesforløbet forud for det overraskende konfliktvarsel. Det hele startede for 3 dage siden.

 

  • 15 februar kl. 15:55 modtager vi mail fra Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – med ”invitation” til møde den 18. marts, med det formål at indgå overenskomst.

 

  • 15 februar kl. 16.17 mailer vi til Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA, at vi allerede er i gang med at indgå overenskomst med et andet fagforbund og derfor ikke har behov for at mødes.

 

  • 71 timer senere modtager vi den 18 februar kl. 15.34 en mail med et konfliktvarsel fra Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA, der varsles strejke og blokade på de adresser, hvor beboerne er er anbragt. Konfliktvarslet oplyser også at samtlige af landets kommuner, jobcentre og Statens Forligsinstitution er orienteret om konflikten.

 

  • maj vil Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA indlede konflikten såfremt der ikke er indgået en overenskomst.

 

Vi står uforstående overfor forløbet, idet vi har oplyst Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA, at vi er ved at indgå overenskomstaftale med et andet forbund som dækker området.

Vi har ikke modtaget andre breve i løbet af de 71 timer der er gået fra den førte henvendelse til vi modtager konfliktvarsel. Vi har modtaget et par mails, hvor Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – vil drøfte ”problemstillingen” (den manglende overenskomst), hvilket vi allerede har svaret på efter det første brev.

Vi ser varslet om strejke og blokade ved de enkelte bosteder, som en direkte trussel mod de i forvejen svage og skrøbelige borgere som er anbragt på bostederne.

For os er det tydeligt, at Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – ønsker en konflikt uagtet, at Forbundet er bekendt med, at vi er ved at indgå en overenskomst med et andet fagforbund som også dækker området. En overenskomst som forventes at være indgået i løbet af en kommende måned.

Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA – har samtidig udsendt en pressemeddelelse, som fremstiller baggrunden for konfliktvarslet ensidigt og som skaber utryghed blandt de borgere som er anbragt i botilbud og enkeltmandsprojekter i EKKOfonden.

Vi har valgt at vedhæfte og kommentere pressemeddelelsen og har derfor indsat vores kommentarer med i teksten. 

Pressemeddelelse udsendt af Forbundet for Offentlige Ansatte – FOA 

EKKOfonden har valgt at kommentere denne pressemeddelelse og har derfor indsat vores kommentarer med i teksten.

Efter forgæves forsøg på at tegne overenskomst har FOA besluttet at varsle strejke og blokade mod Ekkofonden, der driver en række socialpædagogiske opholdssteder i især Nordjylland og på det centrale Sjælland. Firmaet vil ikke indgå overenskomst med FOA.

Forbundet af offentlig ansatte har ikke forsøgt at indgå overenskomst i mere end 71 timer. Indledt med at indkalde til et møde den 18. marts, altså om en måned . Det er korrekt at EKKOfonden ikke ønsker at mødes om indgåelse af overenskomst med Forbundet for offentlige ansatte, idet virksomheden er ved at indgå overenskomst med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden.

”Ekkofonden har været meget lukkede, og vi har senest fået et svar fra virksomheden om, at vi ikke behøver at henvende os mere, for der er ikke mere at tale om. Det gør sagen om en overenskomst simpel i den forstand, at når dialogen holder op, så træder de arbejdsmarkedsretlige regler i kraft. Og dem følger vi nu til punkt og prikke for at få tegnet overenskomsten,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

EKKOfonden har på ingen måde være lukket, men har oplyst at vi allerede er ved at indgå en overenskomst, og derfor ikke ønsker at mødes med Forbundet af Offentlige Ansatte for at drøfte en overenskomst. Sagen om en overenskomst er derfor som Dennis Kristensen udtaler i FOAs pressemeddelse, simpel. EKKOfonden er i dialog med Det Faglige Hus og følger de arbejdsmarkedsretlige regler til punkt og prikke, for at få tegnet en overenskomst sådan som Dennis Kristensen anbefaler det.

Han pointerer, at FOA først og fremmest er interesseret i dialog med virksomheden. Konflikten kan træde i kraft 1. maj 2016, så der vil være tid til forhandling, hvis virksomheden igen skulle blive interesseret i at tegne overenskomst.

EKKOfonden er absolut interesseret i at tegne overenskomst og forventer at indgå overenskomst med Det Faglige Hus i løbet af marts måned. Mindst 1 måned før FOAs konflikt træder i kraft.

Strejke og blokade betyder, at ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos Ekkofondens institutioner, afdelinger og enkeltmandsprojekter. FOA vil samtidig gennem LO bede LO´s medlemsforbund om at varsle sympatikonflikt mod virksomheden. Her kan levering af varer og tjenesteydelser til virksomheden også blive ramt af konflikten.

Ekkofonden er en erhvervsdrivende fond, der står for en række socialpædagogiske tilbud i form af botilbud, enkeltmandsprojekter og støtte i eget hjem. Fonden har bosteder i Hjørring, Løkken, Hobro, Tappernøje og Stenlille. De såkaldte enkeltmandsprojekter eksisterer over de meste af landet.

EKKOfonden er ganske rigtigt en erhvervsdrivende fond og dermed ikke en offentlig virksomhed, men en virksomhed som har behov for en overenskomst som tager højde for de særlige vilkår og rammebetingelser som gælder for de borgere som anbringes i privat bosteder og enkeltmandsprojekter. Det er netop sammenhængen mellem vilkårene for medarbejderne, de anbragte og ofte meget svage borger og endelig virksomheden som er grundlaget for den overenskomst som netop nu forhandles med Det Faglige Hus.

”Virksomheden henter sine penge fra de offentlige kasser. Derfor burde det også være en helt afgørende værdi for sådan en virksomhed, at man følger de løn- og arbejdsvilkår, der er aftalt i overenskomsterne på det offentlige område,” siger Dennis Kristensen.

EKKOfonden henter ikke sine penge fra offentlige kasser, men levere en ydelse som efterspørges af landets kommuner. Ydelsen leveres efter de retningsregler og den lovgivning som gælder for netop dette område og netop derfor er EKKOfonden en erhvervsdrivende fond, sådan som det kræves i lovgivningen. Det betyder også at EKKOfonden vurdere, at en overenskomst med Det Faglige Hus er et bedre match end en overenskomst som er skræddersyet til det offentlige område.

Opsummering

EKKOfonden er i de afsluttende overenskomstforhandlinger med Det Faglige Hus som repræsentere en meget stor del af medarbejderne i EKKOfonden. Overenskomsten forventes indgået i marts.

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond og arbejder efter de retningslinjer og regler der gælder for området.

EKKOfonden ”henter” ikke sine penge i offentlige kasser, men modtager betaling for de ydelser som leveres til kommunerne.

EKKOfonden har ikke været lukket, men har svaret på henvendelsen fra Forbundet for Offentlige Ansatte, ved at oplyse at EKKOfonden allerede er i forhandling om en overenskomst.

EKKOfonden orientere løbende samarbejdspartnere og medarbejdere om forløbet omkring overenskomstforhandlingen.

EKKOfonden tager naturligvis hånd om borgene og sikre en forsat tryg ramme om deres hverdag.

KATEGORIER