+45 96 78 00 56


EKKOfonden skaber nyt socialpædagogisk værktøj

4. marts 2016

Hos EKKOfonden har indførelsen af det nye socialtilsyns kvalitetsmodel betydet udviklingen af et nyt værktøj til resultat- og effektdokumentation.

Den nye lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som tilbuddenes kvalitet fremover skal vurderes ud fra; den såkaldte kvalitetsmodel. For at imødekomme den nye model begyndte EKKOfonden allerede i efteråret 2013 at udarbejde et nyt værktøj, der med udgangspunkt i VUM (voksenudredningsmetoden), de individuelle handleplaner samt kvalitetsmodellen måler resultater på den enkelte beboer samt effekten af hele botilbuddet.

Det nye socialpædagogiske værktøj blev testet på Botilbuddet Atterbakken i foråret 2014 og har vist sin værdi.

Med indførelsen af dette organisatoriske værktøj sikrer vi, at vi kan leve op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen. Samtidig er det et særdeles nyttigt redskab i vores daglige pædagogiske arbejde, det vil hjælpe os med at sikre en systemisk faglig refleksion omkring målopfyldelse og dermed hjælpe til at forbedre indsatsen. Ligeledes er det dokumentation samt en katalysator til intern læringsproces, så vi kan lære og blive bedre”, fortæller pædagogisk konsulent hos EKKOfonden, Lone Mortensen, som har stået i spidsen for udviklingen af den nye resultatdokumentation.

EKKOfondens nye resultatdokumentation blev implementeret i alle EKKOfondens afdelinger i sommeren 2014 og fremover vil de samarbejdende kommuner modtage en beskrivelse af begrundet dokumenteret udredning, som dokumenterer beboerens individuelle udvikling hele vejen rundt og ikke kun på de mål fastsat i handleplanen.

 

EKKOfonden skaber nyt socialpædagogisk værktøj

4. marts 2016

Hos EKKOfonden har indførelsen af det nye socialtilsyns kvalitetsmodel betydet udviklingen af et nyt værktøj til resultat- og effektdokumentation.

Den nye lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som tilbuddenes kvalitet fremover skal vurderes ud fra; den såkaldte kvalitetsmodel. For at imødekomme den nye model begyndte EKKOfonden allerede i efteråret 2013 at udarbejde et nyt værktøj, der med udgangspunkt i VUM (voksenudredningsmetoden), de individuelle handleplaner samt kvalitetsmodellen måler resultater på den enkelte beboer samt effekten af hele botilbuddet.

Det nye socialpædagogiske værktøj blev testet på Botilbuddet Atterbakken i foråret 2014 og har vist sin værdi.

Med indførelsen af dette organisatoriske værktøj sikrer vi, at vi kan leve op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen. Samtidig er det et særdeles nyttigt redskab i vores daglige pædagogiske arbejde, det vil hjælpe os med at sikre en systemisk faglig refleksion omkring målopfyldelse og dermed hjælpe til at forbedre indsatsen. Ligeledes er det dokumentation samt en katalysator til intern læringsproces, så vi kan lære og blive bedre”, fortæller pædagogisk konsulent hos EKKOfonden, Lone Mortensen, som har stået i spidsen for udviklingen af den nye resultatdokumentation.

EKKOfondens nye resultatdokumentation blev implementeret i alle EKKOfondens afdelinger i sommeren 2014 og fremover vil de samarbejdende kommuner modtage en beskrivelse af begrundet dokumenteret udredning, som dokumenterer beboerens individuelle udvikling hele vejen rundt og ikke kun på de mål fastsat i handleplanen.

 

KATEGORIER