+45 9678 0056


God supervision skaber fælles forståelsesramme

Tryghed, stabilitet og forudsigelighed er nogle af de faktorer, neuropsykolog Byron Brooks og socialpædagog Dion Mattesen lægger stor vægt på, når de superviserer medarbejdere på botilbud rundt omkring i landet. De har over 25 års erfaring i arbejdet med hjerneskadede og har arbejdet sammen gennem de sidste 16 år.

Når man arbejder med personer i enkeltmandsprojekter eller særlige boformer, som har en erhvervet hjerneskade, kræver det blandt andet forståelse, rummelighed og tålmodighed. Nogle beboere kan udvise en udadreagerende adfærd. Adfærden bliver ofte værre, hvis beboerne er i en meget stresset tilstand, og det gælder derfor for medarbejderne om at skabe nogle trygge og stabile rammer. Her er supervision et godt hjælpemiddel til at tilvejebringe sådanne rammer.

– Vi arbejder bl.a. med, at alle medarbejdere skal agere ud fra den samme opfattelse og benytte fælles sprog. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne møder beboerne med den samme tilgang i en given situation, fortæller Dion.

Byron og Dion er et stærkt team og supplerer hinanden godt som henholdsvis akademikeren og håndværkeren. I deres arbejde gør de meget ud af at forberede sig og sætter sig godt ind i den enkeltes hverdag og forløb, inden supervisionen starter.

– Inden en supervision beder vi om alle relevante oplysninger om beboeren, dvs. såvel lægelige som sociale oplysninger samt funktionsbeskrivelser og de erfaringer og resultater, man har opnået. Vi bearbejder disse informationer og laver et oplæg til medarbejderne på baggrund heraf, og på den måde har vi et rigtig godt udgangspunkt, siger Dion.

Tre faser i supervisionen

I supervisionen arbejder Byron og Dion med tre hovedfaser:

  1. Aflastningsfasen
  2. Stabiliseringsfasen
  3. Udviklingsfasen

Første fase handler om at nedsætte beboernes stressniveau og reducere affektladede udslag så meget som muligt. Der er primært tale om at møde beboeren med nærvær og forståelse. Overordnet arbejder vi med observation og dokumentation i denne fase for at identificere vigtige fokusområder med henblik på at målrette indsatsen.

Supervisionens 3 faser

– Første fase er der, hvor beboerne kommer til botilbuddet. De kommer ofte fra en belastende situation, hvor de er oprevet og ude af stand til at håndtere deres situation.

Vi sigter derfor efter at skabe ro og på den måde at få den udadreagerende adfærd reduceret.

Når fase 1 er etableret, forsøger vi at skabe nogle stabile, forudsigelige hverdagsrammer.

I den anden fase har vi desuden fokus på beboernes identitet og på at fremme deres samarbejdsevner. Sidste fase koncentrerer sig om beboernes udvikling af kompetencer ud fra de ressourcer og begrænsninger, den enkelte har, forklarer Byron.

Det kræver stor faglig ekspertise at forstå en hjerneskadet beboer, da skaderne kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Derfor er et godt samarbejde mellem supervisorer og medarbejderne vigtig for at opnå et godt resultat.

– Vi finder ud af, om de konklusioner, vi er kommet frem til mht. beboerne, er genkendelige for medarbejderne i deres praktiske arbejde og hverdag med beboeren.

Derefter forsøger vi at forklare, hvorfor beboerne handler som de gør – dvs. hvordan samspillet mellem viljen og hjerneskaden påvirker deres handlinger, forklarer Dion.

Denne information er afgørende i medarbejdernes håndtering af beboeren, forklarer Byron:

– Supervision handler om at forstå, hvordan beboeren oplever verden, og hvordan medarbejderen håndterer dette syn på verden. Vi forsøger at fremme personalets forståelse af beboeren og sigter mod en bedre hverdag, selvom beboeren har væsentlige funktionsnedsættelser.

FAKTA OM

Byron Brooks og Dion Mattesen er tilknyttede supervisorer hos Alternativet og botilbuddet Rosendal, som de besøger 5-6 gange årligt.

Byron Brooks er uddannet neuropsykologog Dion Mattesen er uddannet socialpædagog.

De har hver over 25 års erfaring med hjerneskadede.

Læs mere om supervision i vores magasin.

God supervision skaber fælles forståelsesramme

Tryghed, stabilitet og forudsigelighed er nogle af de faktorer, neuropsykolog Byron Brooks og socialpædagog Dion Mattesen lægger stor vægt på, når de superviserer medarbejdere på botilbud rundt omkring i landet. De har over 25 års erfaring i arbejdet med hjerneskadede og har arbejdet sammen gennem de sidste 16 år.

Når man arbejder med personer i enkeltmandsprojekter eller særlige boformer, som har en erhvervet hjerneskade, kræver det blandt andet forståelse, rummelighed og tålmodighed. Nogle beboere kan udvise en udadreagerende adfærd. Adfærden bliver ofte værre, hvis beboerne er i en meget stresset tilstand, og det gælder derfor for medarbejderne om at skabe nogle trygge og stabile rammer. Her er supervision et godt hjælpemiddel til at tilvejebringe sådanne rammer.

– Vi arbejder bl.a. med, at alle medarbejdere skal agere ud fra den samme opfattelse og benytte fælles sprog. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne møder beboerne med den samme tilgang i en given situation, fortæller Dion.

Byron og Dion er et stærkt team og supplerer hinanden godt som henholdsvis akademikeren og håndværkeren. I deres arbejde gør de meget ud af at forberede sig og sætter sig godt ind i den enkeltes hverdag og forløb, inden supervisionen starter.

– Inden en supervision beder vi om alle relevante oplysninger om beboeren, dvs. såvel lægelige som sociale oplysninger samt funktionsbeskrivelser og de erfaringer og resultater, man har opnået. Vi bearbejder disse informationer og laver et oplæg til medarbejderne på baggrund heraf, og på den måde har vi et rigtig godt udgangspunkt, siger Dion.

Tre faser i supervisionen

I supervisionen arbejder Byron og Dion med tre hovedfaser:

  1. Aflastningsfasen
  2. Stabiliseringsfasen
  3. Udviklingsfasen

Første fase handler om at nedsætte beboernes stressniveau og reducere affektladede udslag så meget som muligt. Der er primært tale om at møde beboeren med nærvær og forståelse. Overordnet arbejder vi med observation og dokumentation i denne fase for at identificere vigtige fokusområder med henblik på at målrette indsatsen.

Supervisionens 3 faser

– Første fase er der, hvor beboerne kommer til botilbuddet. De kommer ofte fra en belastende situation, hvor de er oprevet og ude af stand til at håndtere deres situation.

Vi sigter derfor efter at skabe ro og på den måde at få den udadreagerende adfærd reduceret.

Når fase 1 er etableret, forsøger vi at skabe nogle stabile, forudsigelige hverdagsrammer.

I den anden fase har vi desuden fokus på beboernes identitet og på at fremme deres samarbejdsevner. Sidste fase koncentrerer sig om beboernes udvikling af kompetencer ud fra de ressourcer og begrænsninger, den enkelte har, forklarer Byron.

Det kræver stor faglig ekspertise at forstå en hjerneskadet beboer, da skaderne kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Derfor er et godt samarbejde mellem supervisorer og medarbejderne vigtig for at opnå et godt resultat.

– Vi finder ud af, om de konklusioner, vi er kommet frem til mht. beboerne, er genkendelige for medarbejderne i deres praktiske arbejde og hverdag med beboeren.

Derefter forsøger vi at forklare, hvorfor beboerne handler som de gør – dvs. hvordan samspillet mellem viljen og hjerneskaden påvirker deres handlinger, forklarer Dion.

Denne information er afgørende i medarbejdernes håndtering af beboeren, forklarer Byron:

– Supervision handler om at forstå, hvordan beboeren oplever verden, og hvordan medarbejderen håndterer dette syn på verden. Vi forsøger at fremme personalets forståelse af beboeren og sigter mod en bedre hverdag, selvom beboeren har væsentlige funktionsnedsættelser.

FAKTA OM

Byron Brooks og Dion Mattesen er tilknyttede supervisorer hos Alternativet og botilbuddet Rosendal, som de besøger 5-6 gange årligt.

Byron Brooks er uddannet neuropsykologog Dion Mattesen er uddannet socialpædagog.

De har hver over 25 års erfaring med hjerneskadede.

Læs mere om supervision i vores magasin.

KATEGORIER