+45 9678 0056


Ikke to dage er ens, når man arbejder med § 85

Morgenvækning, åbning af post, planlægning af dagen og indkøb er nogle af de ting, en borger med § 85-støtte har brug for hjælp til, og som er med til at lette overgangen til selvstændighed. For medarbejder Susanne Jørgensen er to dage aldrig ens.

Som borger med støtte i eget hjem handler det om at få struktur på hverdagen, og det hjælper medarbejder i EKKOfonden Susanne Jørgensen med til.

”Nogle borgere har brug for, at vi kommer hver dag, andre et par gange om ugen og andre endnu sjældnere. Det vigtigste er, at vi hjælper og støtter ud fra det behov, den enkelte borger har”, fortæller Susanne Jørgensen, der arbejder med § 85-borgere i EKKOfonden.

OP OG I GANG

Det er tidlig morgen, og dagens første stop er hos 21-årige Camilla, som bor i egen lejlighed og tidligere har været i et af EKKOfondens botilbud. Den første opgave hos Camilla er at sørge for, at hun kommer ud af fjerene, og derefter skal der morgenmad på bordet.

Efter morgenmaden er det tid til at kigge på dagens post. Da Camilla har læsevans-keligheder, får hun også hjælp til at læse og forstå, hvad der står i brevene.

Camilla laver selv mad, men hun har brug for hjælp til at få struktureret sine indkøb. Derfor laver de sammen en madplan og tilhørende indkøbsliste, så Camilla ved præcis, hvad hun skal købe, når hun senere på dagen selv tager i supermarkedet og handler ind.

STYR PÅ REGNINGERNE

Susanne kører direkte fra Camilla og hjem til Søren. Søren har tidligere haft svært ved at holde på et arbejde, men er for nylig kommet i deltidsjob som renovations-medarbejder tre dage om ugen. Jobbet fik Søren via det lokale jobcenter, hvor Susanne hjalp med kontakten og aftalen om jobbet.

Søren har fri i dag og har allerede kaffen klar, da Susanne ringer på døren. Søren klarer stort set alle praktiske gøremål i hverdagen selv og endda så godt, at dette er et af Susannes sidste besøg. Susanne vil dog gerne sikre sig, at Søren nu også har styr på det med økonomien og bliver, mens Søren får betalt betalingerne via netbanken.

STØTTE TIL VIGTIGT MØDE

Dagens sidste besøg er hos Stefan. Stefan har fået en behandlingsdom, og i dag kommer kriminalforsorgen på tilsyn.

Med en behandlingsdom kommer krimi-nalforsorgen jævnligt på besøg for at vurdere Stefans udvikling. Det er derfor vigtigt, at Susanne også er til stede for at fortælle, hvordan det går med Stefan. Stefan får hjælp til at sætte ord på de ting, han ønsker at fortælle, og hjælp til at forstå meningen med det, der bliver sagt.

Stefan er tryg ved Susanne, og derfor er han glad for, at hun støtter ham ved mødet.

Susannes støttetimer er slut, og hun kører ind på kontoret, hvor hun dokumenterer og evaluerer dagens hændelser.

EVALUERING ER VIGTIGT

Som støttepædagog med § 85-borgere er det vigtigt hele tiden at evaluere, om den enkelte borger får den korrekte støtte og hjælp. Man ser på, om de indsatsmål, der er sat for borgeren, bliver opfyldt, eller om der skal laves nye mål.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.


Medarbejderens opgaver med § 85-borgere er typisk:

Ikke to dage er ens, når man arbejder med § 85

Morgenvækning, åbning af post, planlægning af dagen og indkøb er nogle af de ting, en borger med § 85-støtte har brug for hjælp til, og som er med til at lette overgangen til selvstændighed. For medarbejder Susanne Jørgensen er to dage aldrig ens.

Som borger med støtte i eget hjem handler det om at få struktur på hverdagen, og det hjælper medarbejder i EKKOfonden Susanne Jørgensen med til.

”Nogle borgere har brug for, at vi kommer hver dag, andre et par gange om ugen og andre endnu sjældnere. Det vigtigste er, at vi hjælper og støtter ud fra det behov, den enkelte borger har”, fortæller Susanne Jørgensen, der arbejder med § 85-borgere i EKKOfonden.

OP OG I GANG

Det er tidlig morgen, og dagens første stop er hos 21-årige Camilla, som bor i egen lejlighed og tidligere har været i et af EKKOfondens botilbud. Den første opgave hos Camilla er at sørge for, at hun kommer ud af fjerene, og derefter skal der morgenmad på bordet.

Efter morgenmaden er det tid til at kigge på dagens post. Da Camilla har læsevans-keligheder, får hun også hjælp til at læse og forstå, hvad der står i brevene.

Camilla laver selv mad, men hun har brug for hjælp til at få struktureret sine indkøb. Derfor laver de sammen en madplan og tilhørende indkøbsliste, så Camilla ved præcis, hvad hun skal købe, når hun senere på dagen selv tager i supermarkedet og handler ind.

STYR PÅ REGNINGERNE

Susanne kører direkte fra Camilla og hjem til Søren. Søren har tidligere haft svært ved at holde på et arbejde, men er for nylig kommet i deltidsjob som renovations-medarbejder tre dage om ugen. Jobbet fik Søren via det lokale jobcenter, hvor Susanne hjalp med kontakten og aftalen om jobbet.

Søren har fri i dag og har allerede kaffen klar, da Susanne ringer på døren. Søren klarer stort set alle praktiske gøremål i hverdagen selv og endda så godt, at dette er et af Susannes sidste besøg. Susanne vil dog gerne sikre sig, at Søren nu også har styr på det med økonomien og bliver, mens Søren får betalt betalingerne via netbanken.

STØTTE TIL VIGTIGT MØDE

Dagens sidste besøg er hos Stefan. Stefan har fået en behandlingsdom, og i dag kommer kriminalforsorgen på tilsyn.

Med en behandlingsdom kommer krimi-nalforsorgen jævnligt på besøg for at vurdere Stefans udvikling. Det er derfor vigtigt, at Susanne også er til stede for at fortælle, hvordan det går med Stefan. Stefan får hjælp til at sætte ord på de ting, han ønsker at fortælle, og hjælp til at forstå meningen med det, der bliver sagt.

Stefan er tryg ved Susanne, og derfor er han glad for, at hun støtter ham ved mødet.

Susannes støttetimer er slut, og hun kører ind på kontoret, hvor hun dokumenterer og evaluerer dagens hændelser.

EVALUERING ER VIGTIGT

Som støttepædagog med § 85-borgere er det vigtigt hele tiden at evaluere, om den enkelte borger får den korrekte støtte og hjælp. Man ser på, om de indsatsmål, der er sat for borgeren, bliver opfyldt, eller om der skal laves nye mål.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.


Medarbejderens opgaver med § 85-borgere er typisk:

  • Støtte til mere struktur i hverdagen
  • Hjælp til og vejledning i dagligdagens forskellige gøremål
  • Støtte til at skabe og styrke sociale relationer
  • Vejledning i personlig hygiejne
  • Støtte for at fastholde tilknytningen til behandlingstilbud eller dagbe-skæftigelse

KATEGORIER