+45 96 78 00 56


Introdag for nye medarbejdere

 

Inden for de første tre måneders ansættelse introduceres nye medarbejdere for arbejdsredskaber, EKKOdna og EKKOsupport. Dette sker på en introdag, der skal sikre, at medarbejderne er klædt på til den store opgave, der møder dem

Introdagen har til formål at præsentere medarbejderne for EKKOfonden og den virksomhedskultur, der gør sig gældende i virksomheden. Derudover giver den medarbejderne et indblik i de forhold, de kommer til at møde i hverdagen. Det er her, der er mulighed for at få gode råd og høre om andres erfaringer. Endelig er det også formålet at give medarbejderne mulighed for at møde hinanden på tværs af afdelinger samt at give et indblik i, hvilke opgaver de andre afdelinger har.

 

EKKOdna

Når introdagen er slut, har deltagerne fået en forståelse for, hvad der er EKKOfondens dna. De ved, med andre ord, hvad der kendetegner en EKKOmedarbejders tilgang til borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

I tillæg til introdagen får medarbejderne dna’et helt ind under huden gennem to særlige redskaber; et dna-spørgeskema og dialogkortene ”Ta’ snakken”. Spørgeskemaet indeholder forskellige hverdagssituationer og forskellige handlemuligheder.

Ud fra det kan medarbejdere komme med deres bud på, hvordan en given situation bør takles og efterfølgende drøfte svarene med deres kolleger.

Spørgeskemaet er et oplæg til dialog. Det samme er dialogkortene ”Ta’ snakken”. Dialogkortene giver medarbejderne anledning til at tale sammen i grupper og dele deres erfaringer og udfordringer.

 

INTRODAG

På introdagen bliver medarbejderne præsenteret for en case. Efterfølgende bliver casen gennemgået på fire ’stationer’, som deltagerne skal rundt til for at få indblik i, hvad de forskellige afdelinger beskæftiger sig med.

STATIONERNE ER:

”EN KOMMUNE HENVENDER SIG”

Det socialfaglige team fortæller, hvad der sker, når en sagsbehandler ringer og spørger, om EKKOfonden kan tage en ny borger ind.

”SPECIALGRUPPEN RYKKER UD”

Specialgruppen fortæller om deres arbejde, og hvad de kan bruges til, herunder hvordan de håndterer flytninger, og hvordan de arbejder med motivation.

”MEDICINEN DRILLER”

Det sundhedsfaglige team fortæller om deres arbejde, og hvordan medarbejderne kan bruge sygeplejerskerne i deres dagligdag.

”HVERDAGEN VISER SIG”

Afdelingsledere, koordinatorer og de pædagogiske konsulenter fortæller om det daglige pædagogiske arbejde og EKKOfondens særlige tilgang.

”Vi holder personaledage for alle nye medarbejdere, hvor de bliver introduceret for vores kerneværdier og dna. Vi har et sæt redskaber, som guider nye medarbejdere igennem vores hverdag, arbejdsmetoder og visioner. Vi kalder det EKKOdna; det er sådan, vi arbejder, og det er sådan, det er at være medarbejder hos EKKOfonden,” siger Eivind Grepperud.

 

 

Evaluering

Som afslutning på hver introdag er der fælles evaluering. Evalueringerne danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle introdagen. Det er helt afgørende for ledelsen, at medarbejderne bidrager til udviklingen af virksomheden gennem deres engagement og deltagelse.

ANDERS HEGAARD

Jeg synes, at det er rigtigt godt med den her case og de forskellige stationer. For det giver anledning til at tale om de forskellige situationer, vi selv har været i i arbejdet. På de 4 x 20 minutter ved stationerne lærte jeg meget om, hvad jeg skal gøre fremadrettet. Også hvis jeg kommer nye steder hen.

TINA OVESEN

Det har været et godt møde, og jeg har fået en masse god information og nyttig viden. Og jeg har lært en masse nye mennesker at kende; mennesker, som jeg ikke vidste, hvad stod for, eller hvor arbejdede i organisationen.

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #10, forår 2017. Læs hele magasinet her.

Sådan tager EKKOfonden imod nye pædagogiske medarbejdere

Introdag for nye medarbejdere

 

Inden for de første tre måneders ansættelse introduceres nye medarbejdere for arbejdsredskaber, EKKOdna og EKKOsupport. Dette sker på en introdag, der skal sikre, at medarbejderne er klædt på til den store opgave, der møder dem

Introdagen har til formål at præsentere medarbejderne for EKKOfonden og den virksomhedskultur, der gør sig gældende i virksomheden. Derudover giver den medarbejderne et indblik i de forhold, de kommer til at møde i hverdagen. Det er her, der er mulighed for at få gode råd og høre om andres erfaringer. Endelig er det også formålet at give medarbejderne mulighed for at møde hinanden på tværs af afdelinger samt at give et indblik i, hvilke opgaver de andre afdelinger har.

 

EKKOdna

Når introdagen er slut, har deltagerne fået en forståelse for, hvad der er EKKOfondens dna. De ved, med andre ord, hvad der kendetegner en EKKOmedarbejders tilgang til borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

I tillæg til introdagen får medarbejderne dna’et helt ind under huden gennem to særlige redskaber; et dna-spørgeskema og dialogkortene ”Ta’ snakken”. Spørgeskemaet indeholder forskellige hverdagssituationer og forskellige handlemuligheder.

Ud fra det kan medarbejdere komme med deres bud på, hvordan en given situation bør takles og efterfølgende drøfte svarene med deres kolleger.

Spørgeskemaet er et oplæg til dialog. Det samme er dialogkortene ”Ta’ snakken”. Dialogkortene giver medarbejderne anledning til at tale sammen i grupper og dele deres erfaringer og udfordringer.

 

INTRODAG

På introdagen bliver medarbejderne præsenteret for en case. Efterfølgende bliver casen gennemgået på fire ’stationer’, som deltagerne skal rundt til for at få indblik i, hvad de forskellige afdelinger beskæftiger sig med.

STATIONERNE ER:

”EN KOMMUNE HENVENDER SIG”

Det socialfaglige team fortæller, hvad der sker, når en sagsbehandler ringer og spørger, om EKKOfonden kan tage en ny borger ind.

”SPECIALGRUPPEN RYKKER UD”

Specialgruppen fortæller om deres arbejde, og hvad de kan bruges til, herunder hvordan de håndterer flytninger, og hvordan de arbejder med motivation.

”MEDICINEN DRILLER”

Det sundhedsfaglige team fortæller om deres arbejde, og hvordan medarbejderne kan bruge sygeplejerskerne i deres dagligdag.

”HVERDAGEN VISER SIG”

Afdelingsledere, koordinatorer og de pædagogiske konsulenter fortæller om det daglige pædagogiske arbejde og EKKOfondens særlige tilgang.

”Vi holder personaledage for alle nye medarbejdere, hvor de bliver introduceret for vores kerneværdier og dna. Vi har et sæt redskaber, som guider nye medarbejdere igennem vores hverdag, arbejdsmetoder og visioner. Vi kalder det EKKOdna; det er sådan, vi arbejder, og det er sådan, det er at være medarbejder hos EKKOfonden,” siger Eivind Grepperud.

 

 

Evaluering

Som afslutning på hver introdag er der fælles evaluering. Evalueringerne danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle introdagen. Det er helt afgørende for ledelsen, at medarbejderne bidrager til udviklingen af virksomheden gennem deres engagement og deltagelse.

ANDERS HEGAARD

Jeg synes, at det er rigtigt godt med den her case og de forskellige stationer. For det giver anledning til at tale om de forskellige situationer, vi selv har været i i arbejdet. På de 4 x 20 minutter ved stationerne lærte jeg meget om, hvad jeg skal gøre fremadrettet. Også hvis jeg kommer nye steder hen.

TINA OVESEN

Det har været et godt møde, og jeg har fået en masse god information og nyttig viden. Og jeg har lært en masse nye mennesker at kende; mennesker, som jeg ikke vidste, hvad stod for, eller hvor arbejdede i organisationen.

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #10, forår 2017. Læs hele magasinet her.

Sådan tager EKKOfonden imod nye pædagogiske medarbejdere

KATEGORIER