+45 9678 0056


Når situationen ser håbløs ud, ringer sagsbehandlerne til os

Når en sagsbehandler har problemer med at placere en borger, så er det, at telefonen ringer hos EKKOfonden.

Under den organisatoriske paraply med tilhørende specialiserede afdelinger kan EKKOfonden tilbyde mange forskellige løsninger lige fra enkeltmandsprojekter over specialiserede botilbud til støtte i eget hjem. Ifølge direktør Thomas Kudahl er den organisatoriske struktur en stor styrke.

Det betyder, at en beboer får mulighed for at udvikle sig inden for trygge og velkendte rammer, indtil personen er klar til at rykke videre. Det kan ske inden for vores organisation, eller det kan være andetsteds. Vores opgave er at støtte beboeren i at indfri de mål, der er sat i handleplanen, og hjælpe beboeren til et meningsfyldt liv med så høj grad af selvstændighed som muligt”, fortæller Thomas Kudahl.

Når man er kendt som en organisation, der hjælper nogle af de mest udsatte borgere i landet, så kan det være svært at score fuld point i kategorien selvstændighed og dagbeskæftigelse, men det er ifølge Thomas Kudahl en rammebetingelse, som EKKOfonden må leve med:

Det nytter ikke noget, hvis vi siger farvel til en beboer, som så efterfølgende skal samles op af kommunen. Når det er sagt, så vil der selvfølgelig altid være nogen med et vidtgående behov for støtte. Vores mål er at det bliver færre og færre. Det er netop det, som vi er gode til”.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.

Når situationen ser håbløs ud, ringer sagsbehandlerne til os

Når en sagsbehandler har problemer med at placere en borger, så er det, at telefonen ringer hos EKKOfonden.

Under den organisatoriske paraply med tilhørende specialiserede afdelinger kan EKKOfonden tilbyde mange forskellige løsninger lige fra enkeltmandsprojekter over specialiserede botilbud til støtte i eget hjem. Ifølge direktør Thomas Kudahl er den organisatoriske struktur en stor styrke.

Det betyder, at en beboer får mulighed for at udvikle sig inden for trygge og velkendte rammer, indtil personen er klar til at rykke videre. Det kan ske inden for vores organisation, eller det kan være andetsteds. Vores opgave er at støtte beboeren i at indfri de mål, der er sat i handleplanen, og hjælpe beboeren til et meningsfyldt liv med så høj grad af selvstændighed som muligt”, fortæller Thomas Kudahl.

Når man er kendt som en organisation, der hjælper nogle af de mest udsatte borgere i landet, så kan det være svært at score fuld point i kategorien selvstændighed og dagbeskæftigelse, men det er ifølge Thomas Kudahl en rammebetingelse, som EKKOfonden må leve med:

Det nytter ikke noget, hvis vi siger farvel til en beboer, som så efterfølgende skal samles op af kommunen. Når det er sagt, så vil der selvfølgelig altid være nogen med et vidtgående behov for støtte. Vores mål er at det bliver færre og færre. Det er netop det, som vi er gode til”.

Læs mere om EKKOfonden i vores magasiner.

KATEGORIER