+45 9678 0056


Tilsynet skal sikre kvalitet, gennemsigtighed og udvikling

Det centraliserede tilsyn skal behandle både ikke-offentlige og offentlige institutioner og det bliver en styrke for branchen mener velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom.

Hos Dansk Erhverv er man glade for et centraliseret tilsyn, der er uafhængigt af den visiterende kommune. Tilsynets opgave handler om mennesker og dermed om at sikre kvalitet, gennemsigtighed og udvikling. Særligt sidstnævnte ønsker Rasmus Larsen Lindblom at fremhæve.

Vi synes også, at tilsynets fokus på udvikling er vigtigt – om ikke kun at vise, hvornår socialt arbejde går dårligt, men også hvor det er godt, virker og dermed gør en individuel positiv forskel.

Men det nye socialtilsyn bidrager også til at løfte en anden, men ofte overset udfordring, nemlig gennemsigtighed i, hvad et socialt tilbud egentlig koster.

Bekendtgørelsen bag socialtilsynet fastslår, at de forventede direkte- og indirekte omkostninger skal synliggøres, når budgetterne laves. Sagt mere direkte betyder det, at den kommunale sagsbehandler, der visiterer til en anbringelse af eksempelvis en ung under 18 år bedre kan sammenligne mellem private og offentlige og se, hvad et tilbud egentlig koster,” forklarer Rasmus Larsen Lindblom.

Positive tilbagemeldinger

Det er endnu for tidligt at udtale sig generelt om erfaringerne med det nye tilsyn. Men de tilbagemeldinger, som Dansk Erhverv har fået, har været positive, men også præget af de børnesygdomme, som må komme, når man står midt i så store omlægninger.

Vi er glade for, at de fem tilsynskommuner nu skal behandle både ikke-offentlige og offentlige institutioner. Simpelthen for at sikre lige vilkår, men også udvikling. Vi synes allerede, at der er gode tegn på, at tilsynsmyndigheden og Socialstyrelsen også samler læring og viden på tværs af landet, men også på tværs af de offentlige- og ikke-offentlige tilbud. Vi bliver simpelthen klogere,” fortæller Rasmus Larsen Lindblom, der forventer sig særligt meget af hele kvalitets- og udviklingsperspektivet med de nye kvalitetsindikatorer.

Samle eksemplerne sammen

Fremadrettet ser Rasmus Larsen Lindblom det som Dansk Erhvervs rolle at hjælpe de selvejende botilbud med at komme godt gennem børnesygdommene, de administrative udfordringer samt bidrage til at skabe afklaring.

Sammen med Selveje Danmark kan vi bidrage til at samle eksemplerne sammen – ikke kun de enkelte tilsynskommuner, som de enkelte botilbud i forvejen jo har en god dialog med. Men i lige så høj grad også til Socialstyrelsen og i sidste ende ministeriet, som har ansvaret for den kommende vejledning,” forklarer Rasmus Larsen Lindblom og fortsætter:

Så er der de mere principielle ting, som kan dukke op. Det kan være ting, hvor ikke-offentlige tilbud kan komme i klemme eller opleve uens vilkår i forhold til de kommunale tilbud. De sager vil vi bruge masser af energi på. I første omgang i Socialministeriet og i sidste ende politisk.

Rasmus Larsen Lindblom er ikke i tvivl om at det potentiale, som ligger bag det nye socialtilsyn, kan blive en berigelse for branchen:

Vi oplever ikke kun en stor velvilje fra de fem socialtilsyn, men også fra styrelse og ministerium til at lytte til ”branchens” erfaringer. Derfor er vi også glade for den dialog, som vi har med eksempelvis EKKOfonden. Jeg er sikker på, at det bliver godt.”

Tilsynet skal sikre kvalitet, gennemsigtighed og udvikling

Det centraliserede tilsyn skal behandle både ikke-offentlige og offentlige institutioner og det bliver en styrke for branchen mener velfærdspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom.

Hos Dansk Erhverv er man glade for et centraliseret tilsyn, der er uafhængigt af den visiterende kommune. Tilsynets opgave handler om mennesker og dermed om at sikre kvalitet, gennemsigtighed og udvikling. Særligt sidstnævnte ønsker Rasmus Larsen Lindblom at fremhæve.

Vi synes også, at tilsynets fokus på udvikling er vigtigt – om ikke kun at vise, hvornår socialt arbejde går dårligt, men også hvor det er godt, virker og dermed gør en individuel positiv forskel.

Men det nye socialtilsyn bidrager også til at løfte en anden, men ofte overset udfordring, nemlig gennemsigtighed i, hvad et socialt tilbud egentlig koster.

Bekendtgørelsen bag socialtilsynet fastslår, at de forventede direkte- og indirekte omkostninger skal synliggøres, når budgetterne laves. Sagt mere direkte betyder det, at den kommunale sagsbehandler, der visiterer til en anbringelse af eksempelvis en ung under 18 år bedre kan sammenligne mellem private og offentlige og se, hvad et tilbud egentlig koster,” forklarer Rasmus Larsen Lindblom.

Positive tilbagemeldinger

Det er endnu for tidligt at udtale sig generelt om erfaringerne med det nye tilsyn. Men de tilbagemeldinger, som Dansk Erhverv har fået, har været positive, men også præget af de børnesygdomme, som må komme, når man står midt i så store omlægninger.

Vi er glade for, at de fem tilsynskommuner nu skal behandle både ikke-offentlige og offentlige institutioner. Simpelthen for at sikre lige vilkår, men også udvikling. Vi synes allerede, at der er gode tegn på, at tilsynsmyndigheden og Socialstyrelsen også samler læring og viden på tværs af landet, men også på tværs af de offentlige- og ikke-offentlige tilbud. Vi bliver simpelthen klogere,” fortæller Rasmus Larsen Lindblom, der forventer sig særligt meget af hele kvalitets- og udviklingsperspektivet med de nye kvalitetsindikatorer.

Samle eksemplerne sammen

Fremadrettet ser Rasmus Larsen Lindblom det som Dansk Erhvervs rolle at hjælpe de selvejende botilbud med at komme godt gennem børnesygdommene, de administrative udfordringer samt bidrage til at skabe afklaring.

Sammen med Selveje Danmark kan vi bidrage til at samle eksemplerne sammen – ikke kun de enkelte tilsynskommuner, som de enkelte botilbud i forvejen jo har en god dialog med. Men i lige så høj grad også til Socialstyrelsen og i sidste ende ministeriet, som har ansvaret for den kommende vejledning,” forklarer Rasmus Larsen Lindblom og fortsætter:

Så er der de mere principielle ting, som kan dukke op. Det kan være ting, hvor ikke-offentlige tilbud kan komme i klemme eller opleve uens vilkår i forhold til de kommunale tilbud. De sager vil vi bruge masser af energi på. I første omgang i Socialministeriet og i sidste ende politisk.

Rasmus Larsen Lindblom er ikke i tvivl om at det potentiale, som ligger bag det nye socialtilsyn, kan blive en berigelse for branchen:

Vi oplever ikke kun en stor velvilje fra de fem socialtilsyn, men også fra styrelse og ministerium til at lytte til ”branchens” erfaringer. Derfor er vi også glade for den dialog, som vi har med eksempelvis EKKOfonden. Jeg er sikker på, at det bliver godt.”

KATEGORIER