+45 9678 0056


EKKOfonden søger servicemedarbejder

Kan du forene godt håndværk og god service, og befinder du dig godt i en afvekslet hverdag, som indebærer skiftende arbejdssteder i Jylland?…

I EKKOfonden har de fysiske rammer og deres funktionalitet stor betydning for det pædagogiske arbejde. Vi vækster, og det indebærer blandt andet nye bygninger og dermed behov for endnu en dygtig handyman til opgaver inden for service og vedligehold til vores afdelinger i Jylland.

 

En vigtig samarbejdspartner

Med base i Hjørring og med reference til teamlederen bliver du en del af Serviceteamet, som i forvejen tæller to kolleger i det nordjyske og tre på Sjælland.

Serviceteamet varetager tilsammen en bred vifte af opgaver inden for bygningsdrift, energistyring, tekniske anlæg m.v. Dine opgaver vil primært være relateret til bygningsdriften, som indebærer en betydelig mængde tømrerarbejde. Opgaverne er en blanding af større planlagte projekter og mange mindre hasteopgaver. Det gør hverdagen sjov og alsidig, men det stiller også krav til, at du kan håndtere at blive afbrudt i dine planer og opgaver for med kort frist at skulle løse andre, pludseligt opståede opgaver.

I Serviceteamet venter vi ikke på at blive sat i gang. Vi er opsøgende, og selvstændighed, imødekommenhed og en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og samarbejdet kendetegner vores team. Det er derfor væsentligt for os, at du motiveres af at løse mangeartede opgaver selvstændigt, men ikke underkender værdien af at være tilknyttet et team, hvor samarbejde og forskellige fagligheder gør løsningerne endnu bedre.

 

Håndværksmæssig baggrund og serviceminded personlighed

Vi forestiller os, at du er uddannet tømrer, men du kan også have en anden håndværksmæssig baggrund eller have flere års erfaring som pedel eller teknisk servicemedarbejder. Det afgørende er, at du har håndværksmæssig forståelse, er ferm på fingrene og ikke holder dig tilbage med gode ideer og en løsningsorienteret tilgang. Derudover skal du være fortrolig med brugen af IT, herunder Officepakken.

Samarbejdet på tværs af faggrupper stiller krav til såvel dine kommunikative evner som din tillidsvækkende adfærd. Vi forventer, at du formår at afstemme forventninger, skabe overblik og sikre, at opgaver følges til dørs. Som person er du imødekommende og ansvarsbevidst. Du ved, at et smil kan have afgørende betydning i en travl hverdag, og du er i øvrigt udstyret med en god portion humor og en positiv tilgang.

 

Vi tilbyder

Du bliver en del af et team og en arbejdsplads, hvor vi er dedikerede til vores arbejde, hvilket betyder, at du også kan sætte dit præg på arbejdsgangen. Du får dygtige og positive kolleger, som gerne giver en hjælpende hånd og bidrager med faglig sparring.

I EKKOfonden er to dage ikke ens, og det kan indimellem gå rigtig stærkt. Uanset tempoet har vi en god og uformel omgangstone, og vi går ikke af vejen for et godt grin.

 

Interesseret?

Er det dig, vi har beskrevet ovenfor, og har vi fanget din interesse? Så send din ansøgning og cv samt relevante bilag til job@ekkofonden.dk (mærk ”servicemedarbejder”) senest den 22. september 2017.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Lars Lundsgaard, tlf. 4177 6620.

 

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem til voksne efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe trygge rammer og et værdigt liv for den enkelte beboer. Vi er landsdækkende med flere afdelinger fordelt over hele landet, og vores seneste initiativ er EKKOfamilie. EKKOfamilie omfatter tilbud til kommunerne inden for Lov om social services bestemmelser på børne- og ungeområdet. Vi tilbyder at udfærdige forældrekompetenceundersøgelser, børnefaglige undersøgelser, overvåget og støttet samvær og løsninger med fast kontaktperson m.m.

EKKOfonden, Servicemedarbejder, botilbud, håndværk

EKKOfonden søger servicemedarbejder

Kan du forene godt håndværk og god service, og befinder du dig godt i en afvekslet hverdag, som indebærer skiftende arbejdssteder i Jylland?…

I EKKOfonden har de fysiske rammer og deres funktionalitet stor betydning for det pædagogiske arbejde. Vi vækster, og det indebærer blandt andet nye bygninger og dermed behov for endnu en dygtig handyman til opgaver inden for service og vedligehold til vores afdelinger i Jylland.

 

En vigtig samarbejdspartner

Med base i Hjørring og med reference til teamlederen bliver du en del af Serviceteamet, som i forvejen tæller to kolleger i det nordjyske og tre på Sjælland.

Serviceteamet varetager tilsammen en bred vifte af opgaver inden for bygningsdrift, energistyring, tekniske anlæg m.v. Dine opgaver vil primært være relateret til bygningsdriften, som indebærer en betydelig mængde tømrerarbejde. Opgaverne er en blanding af større planlagte projekter og mange mindre hasteopgaver. Det gør hverdagen sjov og alsidig, men det stiller også krav til, at du kan håndtere at blive afbrudt i dine planer og opgaver for med kort frist at skulle løse andre, pludseligt opståede opgaver.

I Serviceteamet venter vi ikke på at blive sat i gang. Vi er opsøgende, og selvstændighed, imødekommenhed og en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og samarbejdet kendetegner vores team. Det er derfor væsentligt for os, at du motiveres af at løse mangeartede opgaver selvstændigt, men ikke underkender værdien af at være tilknyttet et team, hvor samarbejde og forskellige fagligheder gør løsningerne endnu bedre.

 

Håndværksmæssig baggrund og serviceminded personlighed

Vi forestiller os, at du er uddannet tømrer, men du kan også have en anden håndværksmæssig baggrund eller have flere års erfaring som pedel eller teknisk servicemedarbejder. Det afgørende er, at du har håndværksmæssig forståelse, er ferm på fingrene og ikke holder dig tilbage med gode ideer og en løsningsorienteret tilgang. Derudover skal du være fortrolig med brugen af IT, herunder Officepakken.

Samarbejdet på tværs af faggrupper stiller krav til såvel dine kommunikative evner som din tillidsvækkende adfærd. Vi forventer, at du formår at afstemme forventninger, skabe overblik og sikre, at opgaver følges til dørs. Som person er du imødekommende og ansvarsbevidst. Du ved, at et smil kan have afgørende betydning i en travl hverdag, og du er i øvrigt udstyret med en god portion humor og en positiv tilgang.

 

Vi tilbyder

Du bliver en del af et team og en arbejdsplads, hvor vi er dedikerede til vores arbejde, hvilket betyder, at du også kan sætte dit præg på arbejdsgangen. Du får dygtige og positive kolleger, som gerne giver en hjælpende hånd og bidrager med faglig sparring.

I EKKOfonden er to dage ikke ens, og det kan indimellem gå rigtig stærkt. Uanset tempoet har vi en god og uformel omgangstone, og vi går ikke af vejen for et godt grin.

 

Interesseret?

Er det dig, vi har beskrevet ovenfor, og har vi fanget din interesse? Så send din ansøgning og cv samt relevante bilag til job@ekkofonden.dk (mærk ”servicemedarbejder”) senest den 22. september 2017.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Lars Lundsgaard, tlf. 4177 6620.

 

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem til voksne efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe trygge rammer og et værdigt liv for den enkelte beboer. Vi er landsdækkende med flere afdelinger fordelt over hele landet, og vores seneste initiativ er EKKOfamilie. EKKOfamilie omfatter tilbud til kommunerne inden for Lov om social services bestemmelser på børne- og ungeområdet. Vi tilbyder at udfærdige forældrekompetenceundersøgelser, børnefaglige undersøgelser, overvåget og støttet samvær og løsninger med fast kontaktperson m.m.

EKKOfonden, Servicemedarbejder, botilbud, håndværk