+45 9678 0056


MÅLGRUPPE

EKKOfonden skræddersyr botilbud til unge og voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år, som er diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

EKKOfondens botilbud er godkendt efter Servicelovens §107.

 

MÅLGRUPPE

EKKOfonden skræddersyr botilbud til unge og voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år, som er diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

  • Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling.
  • Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende.
  • Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling.
  • Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarigt misbrug, sygdom eller lignende.
  • Personer, der er udviklingshæmmede

EKKOfondens botilbud er godkendt efter Servicelovens §107.

 

EKKOfonden skræddersyer botilbud efter den enkeltes behov og formåen.