+45 9678 0056


OM EKKOFONDEN

EKKOfondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til “socialt arbejde med sindslidende”.

Vi er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt syv afdelinger; seks botilbud og en fælles administration. Vores speciale er botilbud efter Servicelovens §107.

EKKOfonden er selvejende med forbud mod, at fondens midler kan gå tilbage til den eller de personer, der har stiftet fonden, ligesom stifter ikke må have bestemmende indflydelse.

Fondens økonomi er “cirkulær”, dvs. at pengene bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Der er ingen mulighed for “udbytte”, overskudsbetalting e.lign. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

Med denne struktur har vi valgt at adskille de administrative opgaver fra de socialpædagogiske opgaver og i stedet samle dem i en fællesfunktion. På den måde kan medarbejderne i de forskellige botilbud fokusere på vores beboere. Fællesfunktionen varetager alle de opgaver, som er af mere organisatorisk og administrativ karakter.

 

Artikler om EKKOfonden:

KVALITET ER IKKE TIL DISKUSSION  

– De borgere, vi hjælper, skal have et tilbud af høj faglig kvalitet leveret af yderst kompetente medarbejdere – det er ikke til diskussion, fastslår EKKOfondens souschef Eva h. Olsen. Det, vi altid diskuterer, er, hvordan medarbejderne opnår de nødvendige kompetencer.

Læs mere

SKÆDDERSYET GRUNDUDDANNELSE KLAR TIL EFTERÅRET 

EKKOfonden sætter fokus på uddannelse og kompetencer i 2013 og som en del af den nye uddannelsesstrategi, har vi udviklet en pædagogisk grundud- dannelse, som giver medarbejderne en dokumenteret viden om den del af socialpædagogikken, som er kendetegnende for arbejdet med vores beboere.

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGIK PÅ SKOLESKEMAET 

Hos EKKOfonden er det vigtigt, at alle medarbejdere er kompetente og kvalifice- rede til at møde fremtiden med dokumenteret viden og uddannelse indenfor det socialpædagogiske område.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I TOP

En intern trivselsundersøgelse  viser, at medarbejderne i EKKOfonden trives og føler sig godt tilpas

Læs mere

MEDARBEJDERNE ER NØGLEN TIL TRIVSEL

– Uden vores dygtige medarbejdere, ville vi slet ikke have nogen beboere. Derfor er det så vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og har de rigtige rammer og redskaber til deres arbejde.

Læs mere

ENGAGEMENT FORPLIGTER

Når man arbejder med mennesker i socialpædagogisk regi er engagement en stor drivkraft i det daglige arbejde og det giv- er en utrolig arbejdsglæde, når man er oprigtig interesseret og involverer sig i de mennesker, som man arbejder med.

Læs mere

MAN SIGER IKKE DET, MAN SIGER, MAN SIGER DET, DET BLIVER HØRT

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på kommuni- kation. Man må endelig ikke tro, at man kan nøjes med at sige det, man tænker. Det er helt afgørende at tænke på hvem, det er, man taler med, og så sige tingene, så det bliver nemt, enkelt og hurtigt for modtageren at forstå selve budskabet.

Læs mere

DET NYE TILSYN

Når den nye tilsynsreform træder i kraft i januar 2014, bliver tilsynet samlet i 5 centrale enheder og der kommer større krav til doku- mentationen. Det betyder større ensretning og mere gennemsigtighed. Det ser vi frem til i EKKOfonden.

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE

Sådan forholder EKKOfonden sig til retningslinjerne for god fondsledelse

Læs mere

 

OM EKKOFONDEN

EKKOfondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan oversættes til “socialt arbejde med sindslidende”.

Vi er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt syv afdelinger; seks botilbud og en fælles administration. Vores speciale er botilbud efter Servicelovens §107.

EKKOfonden er selvejende med forbud mod, at fondens midler kan gå tilbage til den eller de personer, der har stiftet fonden, ligesom stifter ikke må have bestemmende indflydelse.

Fondens økonomi er “cirkulær”, dvs. at pengene bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Der er ingen mulighed for “udbytte”, overskudsbetalting e.lign. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

Med denne struktur har vi valgt at adskille de administrative opgaver fra de socialpædagogiske opgaver og i stedet samle dem i en fællesfunktion. På den måde kan medarbejderne i de forskellige botilbud fokusere på vores beboere. Fællesfunktionen varetager alle de opgaver, som er af mere organisatorisk og administrativ karakter.

 

Artikler om EKKOfonden:

KVALITET ER IKKE TIL DISKUSSION  

– De borgere, vi hjælper, skal have et tilbud af høj faglig kvalitet leveret af yderst kompetente medarbejdere – det er ikke til diskussion, fastslår EKKOfondens souschef Eva h. Olsen. Det, vi altid diskuterer, er, hvordan medarbejderne opnår de nødvendige kompetencer.

Læs mere

SKÆDDERSYET GRUNDUDDANNELSE KLAR TIL EFTERÅRET 

EKKOfonden sætter fokus på uddannelse og kompetencer i 2013 og som en del af den nye uddannelsesstrategi, har vi udviklet en pædagogisk grundud- dannelse, som giver medarbejderne en dokumenteret viden om den del af socialpædagogikken, som er kendetegnende for arbejdet med vores beboere.

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGIK PÅ SKOLESKEMAET 

Hos EKKOfonden er det vigtigt, at alle medarbejdere er kompetente og kvalifice- rede til at møde fremtiden med dokumenteret viden og uddannelse indenfor det socialpædagogiske område.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I TOP

En intern trivselsundersøgelse  viser, at medarbejderne i EKKOfonden trives og føler sig godt tilpas

Læs mere

MEDARBEJDERNE ER NØGLEN TIL TRIVSEL

– Uden vores dygtige medarbejdere, ville vi slet ikke have nogen beboere. Derfor er det så vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og har de rigtige rammer og redskaber til deres arbejde.

Læs mere

ENGAGEMENT FORPLIGTER

Når man arbejder med mennesker i socialpædagogisk regi er engagement en stor drivkraft i det daglige arbejde og det giv- er en utrolig arbejdsglæde, når man er oprigtig interesseret og involverer sig i de mennesker, som man arbejder med.

Læs mere

MAN SIGER IKKE DET, MAN SIGER, MAN SIGER DET, DET BLIVER HØRT

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på kommuni- kation. Man må endelig ikke tro, at man kan nøjes med at sige det, man tænker. Det er helt afgørende at tænke på hvem, det er, man taler med, og så sige tingene, så det bliver nemt, enkelt og hurtigt for modtageren at forstå selve budskabet.

Læs mere

DET NYE TILSYN

Når den nye tilsynsreform træder i kraft i januar 2014, bliver tilsynet samlet i 5 centrale enheder og der kommer større krav til doku- mentationen. Det betyder større ensretning og mere gennemsigtighed. Det ser vi frem til i EKKOfonden.

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE

Sådan forholder EKKOfonden sig til retningslinjerne for god fondsledelse

Læs mere