+45 96 78 00 56


PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte beboer. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper beboeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver beboeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at beboeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som beboeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

 

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 

Artikler om EKKOfondens pædagogik:

 

FRA BENHÅRD BANDEPIGE TIL DYGTIG DIMITTEND

Mød Sandra Uldbjerg der er vokset op med bander, kriminalitet, alkohol og svigt, men som i dag er kommet videre og nu kan kalde sig HG-dimittend.  

Læs mere

 

INGEN ER HÅBLØS

Hvordan kan man hjælpe udsatte og sårbare borgere, når de tilsyneladende ikke ønsker at for­andre sig eller modtage hjælp? Og hvordan undgår man som socialarbejder at blive udbrændt, når borgerne gang på gang udviser en negativ adfærd som svar på den hjælp, man giver dem? Ifølge den anerkendte, svenske psykolog og psykoterapeut Per Revstedt begynder det hele ved et positivt menneskesyn.

Læs mere

 

ET LOW AROUSAL – PERSPEKTIV

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part, der stiller krav.

Læs mere

 

PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte beboer. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper beboeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver beboeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at beboeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som beboeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

 

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

  • Afledning
  • Affektsmitte
  • Affektive metoder
  • Ved fysisk kontakt
  • At lande igen

 

Artikler om EKKOfondens pædagogik:

 

FRA BENHÅRD BANDEPIGE TIL DYGTIG DIMITTEND

Mød Sandra Uldbjerg der er vokset op med bander, kriminalitet, alkohol og svigt, men som i dag er kommet videre og nu kan kalde sig HG-dimittend.  

Læs mere

 

INGEN ER HÅBLØS

Hvordan kan man hjælpe udsatte og sårbare borgere, når de tilsyneladende ikke ønsker at for­andre sig eller modtage hjælp? Og hvordan undgår man som socialarbejder at blive udbrændt, når borgerne gang på gang udviser en negativ adfærd som svar på den hjælp, man giver dem? Ifølge den anerkendte, svenske psykolog og psykoterapeut Per Revstedt begynder det hele ved et positivt menneskesyn.

Læs mere

 

ET LOW AROUSAL – PERSPEKTIV

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part, der stiller krav.

Læs mere