+45 96 78 00 56


PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte beboer. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper beboeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver beboeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at beboeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som beboeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

 

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 

Artikler om EKKOfondens pædagogik:

 

LAD VÆRE MED AT SKABE EN UNØDVENDIG KONFLIKT

I mange år har EKKOfonden arbejdet med, hvordan konflikter med beboerne undgås, og hvordan de håndteres, når de opstår. Et af principperne hedder low arousal.

Læs mere

 

ET LOW AROUSAL – PERSPEKTIV

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part, der stiller krav.

Læs mere

 

PROFESSIONEL SOCIALPÆDAGOGIK OG EFFEKTIV VIRKSOMHEDSLEDELSE ER MÅLET

Forandringsvinde blæser og i stedet for at krybe i skjul, så gælder det om at udnytte vindenes energi. Det er netop det, de følgende temasider handler om. EKKOfonden er under etablering og derfor ikke helt på plads endnu. Alligevel vil vi gerne fortælle om vores tanker, overvejelser og ikke mindst planerne for fremtiden. Mens vi venter på, at det hele falder på plads, er det vigtigt for os at fortælle, hvordan vi ser fremtiden inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Læs mere

 

PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte beboer. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper beboeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver beboeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at beboeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som beboeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

 

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

  • Afledning
  • Affektsmitte
  • Affektive metoder
  • Ved fysisk kontakt
  • At lande igen

 

Artikler om EKKOfondens pædagogik:

 

LAD VÆRE MED AT SKABE EN UNØDVENDIG KONFLIKT

I mange år har EKKOfonden arbejdet med, hvordan konflikter med beboerne undgås, og hvordan de håndteres, når de opstår. Et af principperne hedder low arousal.

Læs mere

 

ET LOW AROUSAL – PERSPEKTIV

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part, der stiller krav.

Læs mere

 

PROFESSIONEL SOCIALPÆDAGOGIK OG EFFEKTIV VIRKSOMHEDSLEDELSE ER MÅLET

Forandringsvinde blæser og i stedet for at krybe i skjul, så gælder det om at udnytte vindenes energi. Det er netop det, de følgende temasider handler om. EKKOfonden er under etablering og derfor ikke helt på plads endnu. Alligevel vil vi gerne fortælle om vores tanker, overvejelser og ikke mindst planerne for fremtiden. Mens vi venter på, at det hele falder på plads, er det vigtigt for os at fortælle, hvordan vi ser fremtiden inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Læs mere