+45 96 78 00 56


VÆRDIER

Navnet EKKOfonden kommer af vores værdigrundlag, som vi i daglig tale kalder EKKO.

EKKO står for:

Engagement

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– vil gøre en positiv forskel
– er nærværende
– er imødekommende
– viser forståelse
– er rummelige
– er ansvarsfulde

Kvalitet

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– er velfunderede i beslutning og handling
– støtter beboeren til en høj livskvalitet for den enkelte
– har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder

Kommunikation

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– er respektfulde i tilgangen til beboerne og hinanden
– er ærlige og tydelige i både tale og kropssprog
– evner at kommunikere på et forståeligt niveau for beboeren

Omsorg

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– yder omsorg, også i svære situationer
– passer på beboerne, når de ikke kan selv
– udviser empati og menneskelighed
– udviser rummelighed
– skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte

 

Artikler om EKKOfondens værdier:

EKKO ER DEN RØDE TRÅD, LIVSNERVEN OG RYGRADEN

Uanset hvor man befinder sig i regi af EKKOfonden, gennemsyres det socialpædagogiske arbejde af det samme værdisæt. Engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg er fundamentet for den enkelte borgers udvikling og medarbejdernes indsats.

Læs mere

 

EN SKRÆDDERSYET LØSNING DER VIRKER

I EKKOfonden kan vi tilbyde en løsning, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder, og som passer til den overordnede handlingsplan, der er formuleret i samarbejde med kommunen.

Læs mere

 

OMSORG – AT VILLE DEN ANDEN DET GODE

– Omsorg er et grundfundament for, at et menneske kan udvikle sig. Det er en bærende kraft i menneskelige relationer og en forudsætning for vores socialpædagogiske arbejde.

Læs mere

 

PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN 

Den nye socialreform har bl.a. betydet højere, centralt fastsatte krav til tilbuddene til udsatte i Danmark. Hos EKKOfonden har den nye reform været startskuddet til ambitiøse og omfattende forandringer i organisationen.

Læs mere

 

GODT RUSTET TIL FREMTIDEN

For EKKOfonden markerede d. 1. januar 2014 ikke bare et nyt år men også nye arbejdsgange, da den længe ventede tilsynsreform trådte i kraft.

Læs mere

 

BOTILBUD EFTER §107

Ekkofonden skræddersyr botilbud og støtte til mennesker med særlige behov. Vi vurderer løbende den enkelte beboers behov og tilpasser tilbuddet herudfra.

Læs mere

VÆRDIER

Navnet EKKOfonden kommer af vores værdigrundlag, som vi i daglig tale kalder EKKO.

EKKO står for:

Engagement

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– vil gøre en positiv forskel
– er nærværende
– er imødekommende
– viser forståelse
– er rummelige
– er ansvarsfulde

Kvalitet

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– er velfunderede i beslutning og handling
– støtter beboeren til en høj livskvalitet for den enkelte
– har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder

Kommunikation

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– er respektfulde i tilgangen til beboerne og hinanden
– er ærlige og tydelige i både tale og kropssprog
– evner at kommunikere på et forståeligt niveau for beboeren

Omsorg

Det betyder, at beboerne møder medarbejdere, som:

– yder omsorg, også i svære situationer
– passer på beboerne, når de ikke kan selv
– udviser empati og menneskelighed
– udviser rummelighed
– skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte

 

Artikler om EKKOfondens værdier:

EKKO ER DEN RØDE TRÅD, LIVSNERVEN OG RYGRADEN

Uanset hvor man befinder sig i regi af EKKOfonden, gennemsyres det socialpædagogiske arbejde af det samme værdisæt. Engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg er fundamentet for den enkelte borgers udvikling og medarbejdernes indsats.

Læs mere

 

EN SKRÆDDERSYET LØSNING DER VIRKER

I EKKOfonden kan vi tilbyde en løsning, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder, og som passer til den overordnede handlingsplan, der er formuleret i samarbejde med kommunen.

Læs mere

 

OMSORG – AT VILLE DEN ANDEN DET GODE

– Omsorg er et grundfundament for, at et menneske kan udvikle sig. Det er en bærende kraft i menneskelige relationer og en forudsætning for vores socialpædagogiske arbejde.

Læs mere

 

PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN 

Den nye socialreform har bl.a. betydet højere, centralt fastsatte krav til tilbuddene til udsatte i Danmark. Hos EKKOfonden har den nye reform været startskuddet til ambitiøse og omfattende forandringer i organisationen.

Læs mere

 

GODT RUSTET TIL FREMTIDEN

For EKKOfonden markerede d. 1. januar 2014 ikke bare et nyt år men også nye arbejdsgange, da den længe ventede tilsynsreform trådte i kraft.

Læs mere

 

BOTILBUD EFTER §107

Ekkofonden skræddersyr botilbud og støtte til mennesker med særlige behov. Vi vurderer løbende den enkelte beboers behov og tilpasser tilbuddet herudfra.

Læs mere