+45 96 78 00 56


AKTUELT

AKTUELT

Landerupgaard: Nyt botilbud under Alternativet

Nyt botilbud med plads til fællesskab og den enkelte borger.


Læs mere

Brug dig selv i relationen

Evnen til at skabe gode relationer handler om at kende sig selv og om at turde bruge sig selv. Det mener Camilla Høngaard, der har skrevet bogen ”Skab relationer der rykker”.


Læs mere

Mentalisering på den interne uddannelsesplan

EKKOfonden har mentalisering på den interne uddannelsesplan.


Læs mere

Fra hjemløs til egen bolig

Før var Heine hjemløs. Nu bor han i en toværelses lejlighed. Du kan læse hans historie her.


Læs mere

EKKOsupport tilbyder en lang række støttefunktioner

Hold fokus på den pædagogiske kerneopgave. Kontakt EKKOsupport.


Læs mere

Målet står knivskarpt – læs EKKOfondens årsskrift 2018

EKKOfondens årsskrift 2018 fremlægger nøgletal og beretter om året, der er gået. Mød blandt andet vores bestyrelse og bliv klogere på betydningen af at have en professionel og dedikeret bestyrelse.


Læs mere

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på høj faglighed

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på høj faglighed.


Læs mere

Magasinet EKKOfonden om vores mange forskellige tilbud

Magasinet EKKOfonden skaber overblik over de mange forskellige tilbud, som EKKOfonden byder på.


Læs mere

Nyt fleksibelt botilbud nord for Kolding

Landerupgaard er EKKOfondens nye fleksible botilbud nord for Kolding.


Læs mere

Nyt tiltag i EKKOfonden – Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Nyt tiltag i EKKOfonden - Aktivitets- og beskæftigelsestilbud


Læs mere

Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud

Artikel om EKKOfondens nye tiltag - Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud.


Læs mere

Magasinet EKKOfonden om det gode samarbejde

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på det gode samarbejde

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på det gode samarbejde.


Læs mere

Vester Hjermitslev: Nyt hus under Alternativet

Vester Hjermitslev, Alternativet

Vester Hjermitslev er et nyt hus med op til 12 særligt tilrettelagte tilbud under Alternativet


Læs mere

EKKOfonden åbner botilbud ved Horsens

Facade

EKKOfonden åbner nyt botilbud ved Horsens


Læs mere

Sådan bliver 2+2 til 5

high performance teams i EKKOfonden

I en verden, hvor målet er at udvikle sårbare borgere til selv at kunne mestre livet, stilles der store krav til de pædagogiske medarbejdere. De skal være professionelle pædagogiske medarbejdere, rollemodeller og engagerede kolleger på én og samme tid.


Læs mere

Hos os er der ingen låste døre

Hos os er der ingen låste døre

Debatten om låste døre på institutioner og botilbud er igen blusset op i medierne, på Facebook og i gangene på Christiansborg. I EKKOfonden er der ingen tvivl – ingen låste døre


Læs mere

Trivsel og gode fysiske rammer går hånd i hånd

Gordon Qvist er servicemedarbejder i EKKOsupport

Gode fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men rammerne gør noget ved beboerne, og derfor gør man i EKKO­fonden noget ved rammer­ne. Vi er taget med service­afdelingen i EKKOsupport på opgave


Læs mere

Målet står knivskarpt – læs EKKOfondens årsskrift 2017

EKKOfondens årsskrift 2017

EKKOfondens årsskrift 2017 fremlægger nøgletal og beretter om året, der er gået. Mød blandt andet vores bestyrelse og bliv klogere på betydningen af at have en professionel og dedikeret bestyrelse.


Læs mere

Magasinet EKKOfonden sætter fokus på trivsel

Magasinet EKKOfonden #12, april 2018

Magasinet EKKOfonden #12 sætter fokus på trivsel og på rammerne for at skabe trivsel for både beboere og medarbejdere.


Læs mere

Smørumgaard: Nyt botilbud tæt ved København

Smørumgaard

Smørumgaard er et nyt botilbud med plads til ni beboere. Beliggenheden er god med rolige omgivelser og alligevel kort afstand til København. For yderligere information, kontakt visitator Thomas Larsen på tlf. 41 77 65 56 eller tl@ekkofonden.dk


Læs mere

Ingen er håbløs

Psykolog og psykoterapeut fortæller om motivationsarbejde og hvordan man får succes i arbejdet med de mest udsatte borgere

Den vigtigste forudsætning for succes i arbejdet med de mest udsatte og sårbare borgere er, ifølge psykolog og psykoteraopeut Per Revstedt, at kunne beskytte sig selv


Læs mere

Hjem frem for institution

Botilbud, Søndersø, EKKOfonden, hjem, frem, for, institution, social, udsat, psykisk, sårbar, handicapvenlig

Det nystartede botilbud på Fyn, Botilbuddet Søndersø, skal først og fremmest være et rart sted at bo.


Læs mere

Fra benhård bandepige til DYGTIG DIMITTEND

Sandra Uldbjerg, benhård, bandepige, dygtig, dimittend, EKKOfonden, magasin, social, udsat, sårbar, psykisk, botilbud, støtte, i, eget, hjem

Mød Sandra Uldbjerg, der går en god og spændende fremtid i møde til trods for en opvækst med massive problemer.


Læs mere

Nye stærke kræfter til EKKOfondens bestyrelse

EKKOfonden søger SSA'er til Sundhedsfagligt team med fast arbejdssted i Søndersø på Nordfyn

Statsautoriseret revisor, Lasse Buhl Jørgensen, træder ind i EKKOfondens bestyrelse.


Læs mere

ET LOW AROUSAL PERSPEKTIV

Psykolog Bo Hejlskov Elvén

Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part der stiller krav.


Læs mere

EKKOfonden sætter fokus på håndtering af konflikter

EKKOfonden har i mange år arbejdet med, hvordan konflikter blandt beboerne undgås og håndteres, hvis de opstår. For at undgå konflikter og aggressiv adfærd er det vigtigt, at skabe omgivelser og en hverdag, hvor beboeren oplever successer i stedet for at føle kontroltab.


Læs mere

Man siger ikke det, man siger, MAN SIGER DET, DER BLIVER HØRT

Thomas Kudahl

Sådan siger Thomas Kudahl, når talen falder på kommunikation. Man må endelig ikke tro, at man kan nøjes med at sige det, man tænker. Det er helt afgørende at tænke på hvem, der er, man taler med, og så sige tingene, så det bliver nemt, enkelt og hurtigt for modtageren at forstå selve budskabet.


Læs mere

BLODET ER TYKKERE END VAND

EKKOfonden Michel Tind

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne. På botilbuddet Rosendal har man stor fokus på kontakten til de pårørende.


Læs mere

En skræddersyet løsning, der virker

Sundhed med omtanke

I EKKOfonden kan vi tilbyde en løsning, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder, og som passer til den overordnede handlingsplan, der er formuleret i samarbejde med kommunen.


Læs mere

KATEGORIER