+45 96 78 00 56


BLODET ER TYKKERE END VAND

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne. 

 

På botilbuddet Rosendal har man stor fokus på kontakten til de pårørende. Leder Michel Tind har tidligere arbejdet med børn og unge i socialpædagogiske tilbud og har stor erfaring med kontakt til pårørende.

Når en beboer flytter ind på Rosendal er der mange nye parter, som Rosendal skal samarbejde med. Èn af dem er beboerens pårørende. Og det kan somme tider være en balancegang at håndtere fortæller leder på Rosendal, Michel Tind.

– Vores beboere er voksne mennesker, og vi må kun inddrage pårørende i det omfang, som beboeren ønsker. Men det er ikke altid let for de pårørende at forstå. Derfor er vores rolle overfor de pårørende ofte at fungere som rådgiver.

For Michel Tind er det vigtigt at holde beboeren i fokus men samtidig forstå og respektere de pårørende.

Medarbejderne på Rosendal har en god kontakt til de pårørende. Michel Tind forklarer, at de holder kontakt til de pårørende, så personalet på Rosendal er informeret omkring hændelser, som kan give efterfølgende reaktioner hos beboeren.

– Vi skal skabe tryghed, vi skal lytte og vi skal handle med de bedste intentioner. Blodet er tykkere end vand og kontakten til pårørende er meget vigtig, både for beboeren men også for de pårørende.

”Vores beboere er voksne mennesker og vi må kun inddrage pårørende i det omfang, som beboeren ønsker. Men det er ikke altid let for de pårørende at forstå.”

De 5 vigtigste forudsætninger for god kontakt til de pårørende ifølge Michel Tind:

  1. Omsorg
  2. Respekt for beboeren
  3. Viden om sagens forløb
  4. Empati
  5. Professionel tilgang

BLODET ER TYKKERE END VAND

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne. 

 

På botilbuddet Rosendal har man stor fokus på kontakten til de pårørende. Leder Michel Tind har tidligere arbejdet med børn og unge i socialpædagogiske tilbud og har stor erfaring med kontakt til pårørende.

Når en beboer flytter ind på Rosendal er der mange nye parter, som Rosendal skal samarbejde med. Èn af dem er beboerens pårørende. Og det kan somme tider være en balancegang at håndtere fortæller leder på Rosendal, Michel Tind.

– Vores beboere er voksne mennesker, og vi må kun inddrage pårørende i det omfang, som beboeren ønsker. Men det er ikke altid let for de pårørende at forstå. Derfor er vores rolle overfor de pårørende ofte at fungere som rådgiver.

For Michel Tind er det vigtigt at holde beboeren i fokus men samtidig forstå og respektere de pårørende.

Medarbejderne på Rosendal har en god kontakt til de pårørende. Michel Tind forklarer, at de holder kontakt til de pårørende, så personalet på Rosendal er informeret omkring hændelser, som kan give efterfølgende reaktioner hos beboeren.

– Vi skal skabe tryghed, vi skal lytte og vi skal handle med de bedste intentioner. Blodet er tykkere end vand og kontakten til pårørende er meget vigtig, både for beboeren men også for de pårørende.

”Vores beboere er voksne mennesker og vi må kun inddrage pårørende i det omfang, som beboeren ønsker. Men det er ikke altid let for de pårørende at forstå.”

De 5 vigtigste forudsætninger for god kontakt til de pårørende ifølge Michel Tind:

  1. Omsorg
  2. Respekt for beboeren
  3. Viden om sagens forløb
  4. Empati
  5. Professionel tilgang

KATEGORIER