+45 96 78 00 56


En vej ud af kriminaliteten

Risikoen for at ryge ud i ny kriminalitet er markant mindre for dømte, der afsoner deres straf andre steder end i fængsel. Det konkluderer den første undersøgelse af effekten af den såkaldt alternative afsoning allerede omkring år 2000.

Undersøgelsen viste, at kun 44 pct. af de dømte, der gennemgår et alternativt afsoningsforløb, falder tilbage i det kriminelle miljø. Det er langt færre end blandt afsonere i de almindelige danske fængsler, hvor tilbagefaldet er 83 pct.

Efter 15 års erfaringer med alternativ afsoning, viser statistikken stadig overbevisende positive resultater. Særligt for unge der første gang skal afsone en dom. Jo yngre han/hun er, første gang man kommer i fængsel, jo større er risikoen for, at det sker igen.

Derfor er alternativ afsoning i fremmarch i Danmark, men det kræver, at botilbud kan godkendes til denne afsoningsform. Løsninger er særlig velegnet i de tilfælde, hvor borgeren funktionsmæssigt ikke er i stand til at være i et almindeligt fængsel. Fx kan borgeren være for mentalt sårbar.

Jammerbugten arbejder med alternativ afsoning

Botilbuddet Jammerbugten er blevet godkendt til alternativ afsoning. En afsoning på Jammerbugten gør det ikke alene muligt at afsone på et bosted, men også at sikre en efterfølgende udslusning til samfundet.

I modsætning til fængsler og arresthuse, kan borgeren nemlig forsætte i et udslusnings- eller behandlingsforløb på bostedet, fremfor at blive sat direkte på gaden og overladt til sig selv.

På Jammerbugten arbejdes der altid individuelt med beboerne, og tilbuddet tilpasses den enkelte. Derfor giver det mening også at tilpasse tilbuddet, så det passer til alternativ afsoning, når der er behov for det. Borgeren er anbragt i botilbuddet, men med særlige restriktioner fastlagt i den dom der er afsagt.

Jammerbugten kan nu tilbyde en vej ud af kriminaliteten og en sikring af, at borgeren ikke bare bliver sat på gaden og overladt til sig selv, når straffen er udstået og afsoningen slut. I forbindelse med en afsoning lægges der en personlig udviklingsplan, som kan være med til at forhindre fremtidig kriminalitet.

 

Hvad er alternativ afsoning?

 

 

En vej ud af kriminaliteten

Risikoen for at ryge ud i ny kriminalitet er markant mindre for dømte, der afsoner deres straf andre steder end i fængsel. Det konkluderer den første undersøgelse af effekten af den såkaldt alternative afsoning allerede omkring år 2000.

Undersøgelsen viste, at kun 44 pct. af de dømte, der gennemgår et alternativt afsoningsforløb, falder tilbage i det kriminelle miljø. Det er langt færre end blandt afsonere i de almindelige danske fængsler, hvor tilbagefaldet er 83 pct.

Efter 15 års erfaringer med alternativ afsoning, viser statistikken stadig overbevisende positive resultater. Særligt for unge der første gang skal afsone en dom. Jo yngre han/hun er, første gang man kommer i fængsel, jo større er risikoen for, at det sker igen.

Derfor er alternativ afsoning i fremmarch i Danmark, men det kræver, at botilbud kan godkendes til denne afsoningsform. Løsninger er særlig velegnet i de tilfælde, hvor borgeren funktionsmæssigt ikke er i stand til at være i et almindeligt fængsel. Fx kan borgeren være for mentalt sårbar.

Jammerbugten arbejder med alternativ afsoning

Botilbuddet Jammerbugten er blevet godkendt til alternativ afsoning. En afsoning på Jammerbugten gør det ikke alene muligt at afsone på et bosted, men også at sikre en efterfølgende udslusning til samfundet.

I modsætning til fængsler og arresthuse, kan borgeren nemlig forsætte i et udslusnings- eller behandlingsforløb på bostedet, fremfor at blive sat direkte på gaden og overladt til sig selv.

På Jammerbugten arbejdes der altid individuelt med beboerne, og tilbuddet tilpasses den enkelte. Derfor giver det mening også at tilpasse tilbuddet, så det passer til alternativ afsoning, når der er behov for det. Borgeren er anbragt i botilbuddet, men med særlige restriktioner fastlagt i den dom der er afsagt.

Jammerbugten kan nu tilbyde en vej ud af kriminaliteten og en sikring af, at borgeren ikke bare bliver sat på gaden og overladt til sig selv, når straffen er udstået og afsoningen slut. I forbindelse med en afsoning lægges der en personlig udviklingsplan, som kan være med til at forhindre fremtidig kriminalitet.

 

Hvad er alternativ afsoning?

 

 

KATEGORIER