+45 96 78 00 56


Hjem frem for institution

Ved Søndersø på Vestfyn ligger det seneste nye botilbud i EKKOfonden. Et helt nystartet sted med gode fysiske ram­mer og et hjemligt og trygt miljø

Botilbud, Søndersø, EKKOfonden, hjem, frem, for, institution, social, udsat, psykisk, sårbar, handicapvenlig

Den 1. august åbnede vi dørene til en helt ny afdeling, Botilbuddet Søndersø, som er EKKOfondens første botilbud på Fyn. Huset ligger i naturskønne og rolige om­givelser i den lille landsby Gamby ved Søndersø med kort afstand til en række omkringliggende mindre byer, ligesom Odense ligger kun cirka 30 kilometer derfra.

”Det, der kendetegner Botilbuddet Søn­dersø, og som vi har vægtet højt fra dag et, er, at det skal være et hyggeligt hus. Det skal være et hjem og ikke en institu-tion. Det prøver vi at opfylde gennem hele indretningen af huset. En god og hjemlig atmosfære for borgerne skaber nemlig også et godt udgangspunkt for det socialpædagogiske arbejde for medar­bejderne”. Sådan fortæller afdelingsleder Gitte Bak Rios.

Ifølge hende er der i medarbejdergrup­pen stor enighed om, at små indretnings­elementer som f.eks. tændte stearinlys, blomster i vinduerne og gode hyggekro­ge med sofaer og fede lænestole, der ind­byder til hygge og fællesskab, er med til at skabe et hus, der hænger sammen, og som opleves som et hjem.

 

GODE FYSISKE RAMMER

Afdelingen, som har plads til ni bebo­ere, byder sig især til med gode fysiske faciliteter.

”Vi er jo forkælet med store lejligheder til beboerne. Lejlighedernes størrelse giver gode muligheder for at sætte sit eget præg på indretningen og styrke følelsen af hjem­lighed. Derudover er afdelingen kendeteg­net ved at være særdeles handicapvenlig”, forklarer Gitte Bak Rios.

Med handicapvenlig mener hun blandt an­det, at der er bad og toilet tilknyttet hver enkelt lejlighed, og at der er brede skyde­døre og god plads, så man kan komme rundt, selvom man sidder i en kørestol. Derudover forbinder en elevator alle tre plan i huset, så kørestolsbrugere har god adgang til alle husets faciliteter. Slutteligt giver en dobbeltdør god adgang til veran­daen, som ligeledes er stor nok til, at køre­stolsbrugere kan bevæge sig rundt på den.

 
HARMONISKE TEAMS

Medarbejderne på Botilbuddet Søndersø er fagligt bredt repræsenterede. De tæller blandt andre en socialrådgiver, to pædago­ger, en SOSU-assistent, en fængselsbetjent samt to medarbejdere, der kommer fra an­dre afdelinger i EKKOfonden. De er værdi­fulde som kulturbærere og byder ind med et forhåndskendskab og en solid erfaring.
”Vi har i ansættelserne haft stort fokus på muligheden for at nedsætte nogle teams, hvor forskellige kompetencer og bag­grunde supplerer hinanden”, forklarer Gitte Bak Rios.

Selv er hun uddannet so­cialrådgiver og har 10 års erfaring fra et socialpædagogisk opholdssted; først som pædagogisk medarbejder, herefter som stedfortræder i fire år og slutteligt som le­der i knap tre år. Hun har desuden diplom i ledelse, hvor hun dog mangler afslutnings­projektet, hvilket pt. er sat på hold, så hun kan fokusere på sit nye job og opstarten af den nye afdeling.

FOKUS PÅ DEN ENKELTE

I skrivende stund er tre af de ni plad­ser optagede, og en fjerde borger er på vej. På Botilbuddet Søndersø har man prioriteret at ansætte den samlede personalegruppe fra begyndelsen og så tage beboere ind løbende.

”Det giver nemlig et personalemæssigt overskud til at arbejde med den løbende tilpasning af både de fysiske rammer og arbejdsgangene, ligesom medarbejderne løbende har kunnet spore sig ind på hin­anden. Men endnu vigtigere har det haft den positive effekt, at der har været rige­ligt med ressourcer til at arbejde med re­lationsdannelsen til den enkelte beboer”, forklarer Gitte Bak Rios.

Og lige præcis fokusset på den enkelte be­boer er særligt vigtigt, når det kommer til tilrettelæggelsen af en meningsfuld hver­dag med både frirum og aktiviteter:

”Vi tager afsæt i den enkelte og møder dem, hvor de er. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte har af ressourcer og be­grænsninger. Men vi har jo blandt andet en stor have, og på det seneste husmøde, vi afholdte, blev det foreslået at købe en frugtpresser, så vi kan have et fælles pro­jekt med at høste alle de mange æbler, vi har i haven, og producere forskellige moster af dem. Det er naturligvis vigtigt, at borgerne oplever et medejerskab i den slags projekter”, afslutter hun.

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #11, efterår 2017

 

Besøg Botilbuddet Søndersøs egen hjemmeside her.

Hjem frem for institution

Ved Søndersø på Vestfyn ligger det seneste nye botilbud i EKKOfonden. Et helt nystartet sted med gode fysiske ram­mer og et hjemligt og trygt miljø

Botilbud, Søndersø, EKKOfonden, hjem, frem, for, institution, social, udsat, psykisk, sårbar, handicapvenlig

Den 1. august åbnede vi dørene til en helt ny afdeling, Botilbuddet Søndersø, som er EKKOfondens første botilbud på Fyn. Huset ligger i naturskønne og rolige om­givelser i den lille landsby Gamby ved Søndersø med kort afstand til en række omkringliggende mindre byer, ligesom Odense ligger kun cirka 30 kilometer derfra.

”Det, der kendetegner Botilbuddet Søn­dersø, og som vi har vægtet højt fra dag et, er, at det skal være et hyggeligt hus. Det skal være et hjem og ikke en institu-tion. Det prøver vi at opfylde gennem hele indretningen af huset. En god og hjemlig atmosfære for borgerne skaber nemlig også et godt udgangspunkt for det socialpædagogiske arbejde for medar­bejderne”. Sådan fortæller afdelingsleder Gitte Bak Rios.

Ifølge hende er der i medarbejdergrup­pen stor enighed om, at små indretnings­elementer som f.eks. tændte stearinlys, blomster i vinduerne og gode hyggekro­ge med sofaer og fede lænestole, der ind­byder til hygge og fællesskab, er med til at skabe et hus, der hænger sammen, og som opleves som et hjem.

 

GODE FYSISKE RAMMER

Afdelingen, som har plads til ni bebo­ere, byder sig især til med gode fysiske faciliteter.

”Vi er jo forkælet med store lejligheder til beboerne. Lejlighedernes størrelse giver gode muligheder for at sætte sit eget præg på indretningen og styrke følelsen af hjem­lighed. Derudover er afdelingen kendeteg­net ved at være særdeles handicapvenlig”, forklarer Gitte Bak Rios.

Med handicapvenlig mener hun blandt an­det, at der er bad og toilet tilknyttet hver enkelt lejlighed, og at der er brede skyde­døre og god plads, så man kan komme rundt, selvom man sidder i en kørestol. Derudover forbinder en elevator alle tre plan i huset, så kørestolsbrugere har god adgang til alle husets faciliteter. Slutteligt giver en dobbeltdør god adgang til veran­daen, som ligeledes er stor nok til, at køre­stolsbrugere kan bevæge sig rundt på den.

 
HARMONISKE TEAMS

Medarbejderne på Botilbuddet Søndersø er fagligt bredt repræsenterede. De tæller blandt andre en socialrådgiver, to pædago­ger, en SOSU-assistent, en fængselsbetjent samt to medarbejdere, der kommer fra an­dre afdelinger i EKKOfonden. De er værdi­fulde som kulturbærere og byder ind med et forhåndskendskab og en solid erfaring.
”Vi har i ansættelserne haft stort fokus på muligheden for at nedsætte nogle teams, hvor forskellige kompetencer og bag­grunde supplerer hinanden”, forklarer Gitte Bak Rios.

Selv er hun uddannet so­cialrådgiver og har 10 års erfaring fra et socialpædagogisk opholdssted; først som pædagogisk medarbejder, herefter som stedfortræder i fire år og slutteligt som le­der i knap tre år. Hun har desuden diplom i ledelse, hvor hun dog mangler afslutnings­projektet, hvilket pt. er sat på hold, så hun kan fokusere på sit nye job og opstarten af den nye afdeling.

FOKUS PÅ DEN ENKELTE

I skrivende stund er tre af de ni plad­ser optagede, og en fjerde borger er på vej. På Botilbuddet Søndersø har man prioriteret at ansætte den samlede personalegruppe fra begyndelsen og så tage beboere ind løbende.

”Det giver nemlig et personalemæssigt overskud til at arbejde med den løbende tilpasning af både de fysiske rammer og arbejdsgangene, ligesom medarbejderne løbende har kunnet spore sig ind på hin­anden. Men endnu vigtigere har det haft den positive effekt, at der har været rige­ligt med ressourcer til at arbejde med re­lationsdannelsen til den enkelte beboer”, forklarer Gitte Bak Rios.

Og lige præcis fokusset på den enkelte be­boer er særligt vigtigt, når det kommer til tilrettelæggelsen af en meningsfuld hver­dag med både frirum og aktiviteter:

”Vi tager afsæt i den enkelte og møder dem, hvor de er. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte har af ressourcer og be­grænsninger. Men vi har jo blandt andet en stor have, og på det seneste husmøde, vi afholdte, blev det foreslået at købe en frugtpresser, så vi kan have et fælles pro­jekt med at høste alle de mange æbler, vi har i haven, og producere forskellige moster af dem. Det er naturligvis vigtigt, at borgerne oplever et medejerskab i den slags projekter”, afslutter hun.

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #11, efterår 2017

 

Besøg Botilbuddet Søndersøs egen hjemmeside her.

KATEGORIER