+45 96 78 00 56


Hos os er der ingen låste døre

Debatten om låste døre på institutioner og botilbud er igen blusset op i medierne, på Facebook og i gangene på Christiansborg. I EKKOfonden er der ingen tvivl – ingen låste døre

 

Hos os er der ingen låste døre

 

Det var en række påbud fra Socialtilsyn Midt, som satte gang i debatten om låste døre. Flere folketingspolitikere har henvendt sig til børne- og socialminister Mai Mercado (K). Men ministeren vil endnu ikke give et svar på, om Socialtilsynets vurdering af, at låste døre er i strid med de grundlovssikrede frihedsrettigheder, kommer til at stå ved magt.

 

En låst dør forhindrer, at man kan udføre det pædagogiske arbejde, som skal sætte borgeren i stand til at håndtere de svære situationer”, forklarer afdelingsleder for Egenkontrol og pædagogisk udvikling i EKKOfonden, Lone Mortensen.

 

Og så er det jo forbudt at låse borgerne inde. Grundloven er helt tydelig på det punkt. Og i hverken serviceloven eller anden lovgivning er der hjemmel, som tillader frihedsberøvelse, medmindre borgerne er inden for kriminalforsorgen. ”

 

I EKKOfonden er låste døre helt utænkelige. EKKOfondens arbejde med borgerne tager udgangspunkt i en ikke-konfronterende pædagogik – eller en såkaldt low arousal-tilgang. Et bærende princip i low arousal er at undgå magtanvendelse, og derfor er medarbejderne omkring borgerne udstyret med redskaber til at nedtrappe og undgå konflikter i hverdagen.

 

Når en borger reagerer uhensigtsmæssigt, må man hjælpe borgeren til at håndtere situationen. Det nytter ikke noget at rykke væk og da slet ikke at låse konflikten inde. En låst dør fratager det pædagogiske personale muligheden for at drage omsorg og støtte borgeren til selv at kunne håndtere svære situationer og konflikter i fremtiden.

 

NØGLEN TIL FOREBYGGELSE

Udgangspunktet for low arousal er, at borgerens adfærd altid er meningsfuld. Udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd er typisk en måde, hvorpå borgeren forsøger at opnå selvkontrol, så hvis man afskærer borgerne fra én måde at handle på, skal man altid forsyne dem med en alternativ handlemulighed.

 

For at man kan agere og hjælpe en borger gennem en konflikt, kræver det en tydelig strategi for støtten til den enkelte borger. Strategien skal være konkret og handlingsorienteret, og alle medarbejdere skal kende strategien for konflikthåndtering i forhold til den enkelte borger”, siger Lone Mortensen.

 

Hun opstiller en række punkter, som er helt nødvendige i det konfliktnedtrappende arbejde:

 

Hvis erfaringer viser, at eksempelvis rastløshed hos en bestemt borger kan være et forstadie til en konflikt, så har man mulighed for at handle på disse signaler, inden konflikten opstår. Hvis man samtidig ved, hvilke handlinger der giver borgeren ro – eksempelvis en gåtur – har man mulighed for at tilbyde konkrete alternativer”, siger Lone Mortensen og afslutter:

 

At låse døren er helt forfejlet og stærkt konfliktoptrappende.”

 

LOW AROUSEL-PRINCIPPER FOR PERSONALETS TILGANG TIL BORGEREN

 

FAKTA

Grundlovens § 71

Stykke 1: ”Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Stykke 2: ”Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven”.

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #12, april 2018.

Læs mere om EKKOfondens pædagogiske konsulenter på www.ekkosupport.dk

Læs mere om pædagogikken i EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

Hos os er der ingen låste døre

Debatten om låste døre på institutioner og botilbud er igen blusset op i medierne, på Facebook og i gangene på Christiansborg. I EKKOfonden er der ingen tvivl – ingen låste døre

 

Hos os er der ingen låste døre

 

Det var en række påbud fra Socialtilsyn Midt, som satte gang i debatten om låste døre. Flere folketingspolitikere har henvendt sig til børne- og socialminister Mai Mercado (K). Men ministeren vil endnu ikke give et svar på, om Socialtilsynets vurdering af, at låste døre er i strid med de grundlovssikrede frihedsrettigheder, kommer til at stå ved magt.

 

En låst dør forhindrer, at man kan udføre det pædagogiske arbejde, som skal sætte borgeren i stand til at håndtere de svære situationer”, forklarer afdelingsleder for Egenkontrol og pædagogisk udvikling i EKKOfonden, Lone Mortensen.

 

Og så er det jo forbudt at låse borgerne inde. Grundloven er helt tydelig på det punkt. Og i hverken serviceloven eller anden lovgivning er der hjemmel, som tillader frihedsberøvelse, medmindre borgerne er inden for kriminalforsorgen. ”

 

I EKKOfonden er låste døre helt utænkelige. EKKOfondens arbejde med borgerne tager udgangspunkt i en ikke-konfronterende pædagogik – eller en såkaldt low arousal-tilgang. Et bærende princip i low arousal er at undgå magtanvendelse, og derfor er medarbejderne omkring borgerne udstyret med redskaber til at nedtrappe og undgå konflikter i hverdagen.

 

Når en borger reagerer uhensigtsmæssigt, må man hjælpe borgeren til at håndtere situationen. Det nytter ikke noget at rykke væk og da slet ikke at låse konflikten inde. En låst dør fratager det pædagogiske personale muligheden for at drage omsorg og støtte borgeren til selv at kunne håndtere svære situationer og konflikter i fremtiden.

 

NØGLEN TIL FOREBYGGELSE

Udgangspunktet for low arousal er, at borgerens adfærd altid er meningsfuld. Udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd er typisk en måde, hvorpå borgeren forsøger at opnå selvkontrol, så hvis man afskærer borgerne fra én måde at handle på, skal man altid forsyne dem med en alternativ handlemulighed.

 

For at man kan agere og hjælpe en borger gennem en konflikt, kræver det en tydelig strategi for støtten til den enkelte borger. Strategien skal være konkret og handlingsorienteret, og alle medarbejdere skal kende strategien for konflikthåndtering i forhold til den enkelte borger”, siger Lone Mortensen.

 

Hun opstiller en række punkter, som er helt nødvendige i det konfliktnedtrappende arbejde:

  • Det kræver, at medarbejderne kan rumme konflikten, være i konflikten og støtte borgeren igennem den
  • Det kræver en handlingsorienteret strategi for den enkelte borger, som alle medarbejdere er bekendt med
  • Det kræver løbende risikovurderinger med afsæt i konkrete erfaringer med borgerens tidligere handlemønstre

 

Hvis erfaringer viser, at eksempelvis rastløshed hos en bestemt borger kan være et forstadie til en konflikt, så har man mulighed for at handle på disse signaler, inden konflikten opstår. Hvis man samtidig ved, hvilke handlinger der giver borgeren ro – eksempelvis en gåtur – har man mulighed for at tilbyde konkrete alternativer”, siger Lone Mortensen og afslutter:

 

At låse døren er helt forfejlet og stærkt konfliktoptrappende.”

 

LOW AROUSEL-PRINCIPPER FOR PERSONALETS TILGANG TIL BORGEREN

  • Håndtere konflikter på en ikke-optrappende måde
  • Tage ansvar og ikke give skyld
  • Jo større følelse af selvkontrol, borgeren får, jo bedre

 

FAKTA

Grundlovens § 71

Stykke 1: ”Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Stykke 2: ”Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven”.

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #12, april 2018.

Læs mere om EKKOfondens pædagogiske konsulenter på www.ekkosupport.dk

Læs mere om pædagogikken i EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

KATEGORIER