+45 96 78 00 56


Hurtig reaktion – det synes vi, børn og unge fortjener

Børn og unge har travlt med livet og den personlige udvikling. Tiden er begrænset, alt skal ske i løbet af ganske få år. Når noget går galt, livet slår knuder og udviklingen går i stå, så gælder det om at gøre stoppet så kort som muligt. Målet er at få udviklingen i gang igen og i den rigtige retning

EKKOfamilie er EKKOfondens nye afdeling, som tilbyder ydelser på børne- og ungeområdet 

EKKOfamilie er en ny enhed i EKKOfonden, som er designet til at bistå kommunerne i arbejdet med børn og unge. Kommunerne får et team af socialfaglige eksperter bestående af psykologer, socialrådgivere og socialpædagoger. Som en del af EKKOfonden er der direkte adgang til sygeplejersker, psykiatere, pædagogisk personale og ekstraordinære ressourcer over hele Danmark, hvis der opstår behov for det.

 

VI LEVERER DET, JEG ALTID HAR DRØMT OM

Helle Drue Laursen er teamleder for EKKOfondens socialfaglige team, som står bag EKKOfamilie. Hun er uddannet socialrådgiver og har mere end 20 års erfaring med ledelse i kommunal kontekst – primært på børne- og ungeområdet. Hun har desuden diplomuddannelsen i ledelse.

”Al den erfaring, jeg har samlet gennem mange år som bestiller af socialfaglige ydel­ser, kan jeg nu bruge til at udvikle netop de løsninger og samarbejdsmodeller, som jeg og mine tidligere kolleger altid har drømt om”, siger Helle Drue Laursen.

Det er denne drivkraft, som er den væsent-ligste årsag til, at kommunerne kan være sikre på, at en opgave bliver igangsat inden for 24 timer.

”Det betyder, at sagsbehandleren har sik­kerhed for, at vi er i gang, og at vi er i stand til at tilpasse os den konkrete opgave og den tidsplan, som sagsbehandlingen er underlagt. Fleksibilitet og tempo er vigtigt for os, og vi ved, at det også er vigtigt for sagsbehandleren”, understreger teamleder Helle Drue Laursen.

 

DET SKAL VÆRE ENKELT AT VÆRE SAGSBEHANDLER

Teamet bag EKKOfamilie ved, at sagsbe­handleren skal kunne se den socialfaglige indsats gennem det skriftlige materiale. En statusrapport er ikke 10 hurtige linjer i en mail. Det er det værktøj, som sagsbehandleren skal kunne navigere efter og træffe beslutninger ud fra. Det kræver en høj grad af skriftlighed og en struktur, som matcher de værktøjer og systemer, som i øvrigt anvendes i sagsbehandlingen.

”Vi arbejder struktureret og planlægger al-tid opgaven i samarbejde med kommunen. For at opnå et enkelt og smidigt samarbej-de mellem kommunen og EKKOfamilies konsulenter opsamler vi dokumentation og afrapportering, så det er tilpasset DUBU, som er det sagsstyringssystem, de fleste kommuner benytter”, forklarer Helle Drue Laursen.

 

Sagsbehandleren tilbydes en fast konsulent i EKKOfamilie, så kommunikationen bliver direkte og enkel. På den måde undgår vi at skulle ”kigge i mapperne”, før vi kan give en telefonisk status eller en mundtlig briefing.

EKKOfamilie arbejder i hele Danmark og har kontor og mødefaciliteter i Nordjylland og på Sjælland.

Samværslokaler stilles til rådighed i hele landet.

 

EKKOfamilie tilbyder:

 

EKKOfamilie er lig med:

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #11, efterår 2017

Hurtig reaktion – det synes vi, børn og unge fortjener

Børn og unge har travlt med livet og den personlige udvikling. Tiden er begrænset, alt skal ske i løbet af ganske få år. Når noget går galt, livet slår knuder og udviklingen går i stå, så gælder det om at gøre stoppet så kort som muligt. Målet er at få udviklingen i gang igen og i den rigtige retning

EKKOfamilie er EKKOfondens nye afdeling, som tilbyder ydelser på børne- og ungeområdet 

EKKOfamilie er en ny enhed i EKKOfonden, som er designet til at bistå kommunerne i arbejdet med børn og unge. Kommunerne får et team af socialfaglige eksperter bestående af psykologer, socialrådgivere og socialpædagoger. Som en del af EKKOfonden er der direkte adgang til sygeplejersker, psykiatere, pædagogisk personale og ekstraordinære ressourcer over hele Danmark, hvis der opstår behov for det.

 

VI LEVERER DET, JEG ALTID HAR DRØMT OM

Helle Drue Laursen er teamleder for EKKOfondens socialfaglige team, som står bag EKKOfamilie. Hun er uddannet socialrådgiver og har mere end 20 års erfaring med ledelse i kommunal kontekst – primært på børne- og ungeområdet. Hun har desuden diplomuddannelsen i ledelse.

”Al den erfaring, jeg har samlet gennem mange år som bestiller af socialfaglige ydel­ser, kan jeg nu bruge til at udvikle netop de løsninger og samarbejdsmodeller, som jeg og mine tidligere kolleger altid har drømt om”, siger Helle Drue Laursen.

Det er denne drivkraft, som er den væsent-ligste årsag til, at kommunerne kan være sikre på, at en opgave bliver igangsat inden for 24 timer.

”Det betyder, at sagsbehandleren har sik­kerhed for, at vi er i gang, og at vi er i stand til at tilpasse os den konkrete opgave og den tidsplan, som sagsbehandlingen er underlagt. Fleksibilitet og tempo er vigtigt for os, og vi ved, at det også er vigtigt for sagsbehandleren”, understreger teamleder Helle Drue Laursen.

 

DET SKAL VÆRE ENKELT AT VÆRE SAGSBEHANDLER

Teamet bag EKKOfamilie ved, at sagsbe­handleren skal kunne se den socialfaglige indsats gennem det skriftlige materiale. En statusrapport er ikke 10 hurtige linjer i en mail. Det er det værktøj, som sagsbehandleren skal kunne navigere efter og træffe beslutninger ud fra. Det kræver en høj grad af skriftlighed og en struktur, som matcher de værktøjer og systemer, som i øvrigt anvendes i sagsbehandlingen.

”Vi arbejder struktureret og planlægger al-tid opgaven i samarbejde med kommunen. For at opnå et enkelt og smidigt samarbej-de mellem kommunen og EKKOfamilies konsulenter opsamler vi dokumentation og afrapportering, så det er tilpasset DUBU, som er det sagsstyringssystem, de fleste kommuner benytter”, forklarer Helle Drue Laursen.

 

Sagsbehandleren tilbydes en fast konsulent i EKKOfamilie, så kommunikationen bliver direkte og enkel. På den måde undgår vi at skulle ”kigge i mapperne”, før vi kan give en telefonisk status eller en mundtlig briefing.

EKKOfamilie arbejder i hele Danmark og har kontor og mødefaciliteter i Nordjylland og på Sjælland.

Samværslokaler stilles til rådighed i hele landet.

 

EKKOfamilie tilbyder:
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Børnefaglige undersøgelser (SEL § 50)
  • Fast kontaktperson (SEL § 52 stk. 3 nr. 6)
  • Støttet og overvåget samvær (SEL § 71 stk. 2 og 3)

 

EKKOfamilie er lig med:
  • En høj grad af fleksibilitet
  • Høj kvalitet i det skrevne materiale
  • Igangsættelse af opgaven inden for 24 timer

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #11, efterår 2017

KATEGORIER