+45 96 78 00 56


Komplicerede børne-, unge- og familiesager kræver skræddersyede løsninger

Når mor og far bor i hver sin ende af landet; når de fire børn er fordelt i plejefamilier på yderligere to forskellige lokationer; når den ene forælder ikke taler dansk, og når den anden forælder har et tungt misbrug, så kommer hyldevarerne til kort

Susanne Hjort er psykolog i EKKOfamilie

Afdelingen EKKOfamilie tilbyder en bred vifte af ydelser på børne- og ungeområdet. Sagerne kan være komplekse, og derfor er det ofte nødvendigt med forskellige former for supplement til det produkt eller den rapport, der er blevet bestilt. Psykolog i EKKOfamilie Susanne Hjort fortæller:

”Man kan ikke bare levere en rapport på 60 sider og sige ’værsgo’. Ofte er der behov for hjælp til at omsætte den til praksis. Derfor giver jeg altid en mundtlig tilbagemelding og supplerer gerne med undervisning. Skal man kunne bruge produktet til noget, er det vigtigt, at det bliver fulgt op med praksis. Sådan har jeg altid arbejdet”.

Susanne Hjort har arbejdet som psykolog i kommunalt regi gennem otte år og har en bred erfaring med alt fra forældrekompetenceundersøgelser og udredning af børn, unge og voksne til familiebehandling, angstbehandling samt supervision og undervisning. For hende er det altafgørende, at rekvirenten kan bruge hendes og afdelingens arbejde til noget i den virkelige verden:

”Vi leverer ikke bare et sæt standardydelser. Vi sætter os grundigt ind i alle aspekter af den givne opgave og fremlægger på den baggrund et forslag til, hvordan vi vil gribe opgaven an, så vi kommer hele vejen rundt om emnet. Den måde at arbejde på vil ofte vise sig at være den mest hensigtsmæssige”.

FLYTTER RESSOURCERNE DERHEN, HVOR DE GIVER REEL VÆRDI
I sidste ende handler det, ifølge Susanne Hjort, om at bruge ressourcerne på den bedste måde.

Hvis vi ensidigt fokuserer på slutresultatet, når vi det aldrig. Så bliver vi ved med at skyde over målet. Jeg har tit oplevet, at jeg i mit arbejde har været med til at pege ressourcerne derhen, hvor der er et reelt udviklingspotentiale”, forklarer Susanne Hjort og uddyber:

”Noget af det, jeg ofte kommer til at bidrage med, er et fokus på at møde mennesker, hvor de er. Uanset om det er børn, unge eller voksne, og uanset om problemet er traumer, angst eller kognitive vanskeligheder, så er min erfaring, at der ofte er brug for en udefra til at trække indsatsen, behandlingen og hele tankegangen omkring det her menneske hen på de delmål, der skal arbejdes med for at få udbytte af indsatsen”.

VÆGTER ETIKKEN HØJT
Det er et stort pres for en familie, hvis der eksempelvis skal foretages en forældrekompetenceundersøgelse. For Susanne Hjort er tydelig forventningsafstemning med familierne derfor af afgørende betydning:

”Det er meget vigtigt, at jeg er tydelig over for familierne. De har krav på at vide helt præcist, hvad informationerne bliver brugt til, og hvem der bliver orienteret. De skal kunne stole på, at jeg overholder mine tider, at jeg ikke aflyser, og at jeg selvfølgelig forventer det samme af dem”.

 

OM EKKOFAMILIE
EKKOfamilie kan både levere enkeltstående ydelser og totalløsninger, når der eksempelvis er behov for flere forskellige fagligheder eller flere samtidige undersøgelser. Afdelingen udgøres af socialrådgivere, psykologer og socialpædagoger, og dertil er der et bredt netværk af relevante samarbejdspartnere, som kan hentes ind efter behov.

Som en del af EKKOfonden kan EKKOfamilie trække direkte på sygeplejersker, psykiatere, pædagogisk personale og øvrige ekstraordinære ressourcer over hele Danmark, hvis der opstår behov for det.

Læs mere på www.ekkofamilie.dk

Komplicerede børne-, unge- og familiesager kræver skræddersyede løsninger

Når mor og far bor i hver sin ende af landet; når de fire børn er fordelt i plejefamilier på yderligere to forskellige lokationer; når den ene forælder ikke taler dansk, og når den anden forælder har et tungt misbrug, så kommer hyldevarerne til kort

Susanne Hjort er psykolog i EKKOfamilie

Afdelingen EKKOfamilie tilbyder en bred vifte af ydelser på børne- og ungeområdet. Sagerne kan være komplekse, og derfor er det ofte nødvendigt med forskellige former for supplement til det produkt eller den rapport, der er blevet bestilt. Psykolog i EKKOfamilie Susanne Hjort fortæller:

”Man kan ikke bare levere en rapport på 60 sider og sige ’værsgo’. Ofte er der behov for hjælp til at omsætte den til praksis. Derfor giver jeg altid en mundtlig tilbagemelding og supplerer gerne med undervisning. Skal man kunne bruge produktet til noget, er det vigtigt, at det bliver fulgt op med praksis. Sådan har jeg altid arbejdet”.

Susanne Hjort har arbejdet som psykolog i kommunalt regi gennem otte år og har en bred erfaring med alt fra forældrekompetenceundersøgelser og udredning af børn, unge og voksne til familiebehandling, angstbehandling samt supervision og undervisning. For hende er det altafgørende, at rekvirenten kan bruge hendes og afdelingens arbejde til noget i den virkelige verden:

”Vi leverer ikke bare et sæt standardydelser. Vi sætter os grundigt ind i alle aspekter af den givne opgave og fremlægger på den baggrund et forslag til, hvordan vi vil gribe opgaven an, så vi kommer hele vejen rundt om emnet. Den måde at arbejde på vil ofte vise sig at være den mest hensigtsmæssige”.

FLYTTER RESSOURCERNE DERHEN, HVOR DE GIVER REEL VÆRDI
I sidste ende handler det, ifølge Susanne Hjort, om at bruge ressourcerne på den bedste måde.

Hvis vi ensidigt fokuserer på slutresultatet, når vi det aldrig. Så bliver vi ved med at skyde over målet. Jeg har tit oplevet, at jeg i mit arbejde har været med til at pege ressourcerne derhen, hvor der er et reelt udviklingspotentiale”, forklarer Susanne Hjort og uddyber:

”Noget af det, jeg ofte kommer til at bidrage med, er et fokus på at møde mennesker, hvor de er. Uanset om det er børn, unge eller voksne, og uanset om problemet er traumer, angst eller kognitive vanskeligheder, så er min erfaring, at der ofte er brug for en udefra til at trække indsatsen, behandlingen og hele tankegangen omkring det her menneske hen på de delmål, der skal arbejdes med for at få udbytte af indsatsen”.

VÆGTER ETIKKEN HØJT
Det er et stort pres for en familie, hvis der eksempelvis skal foretages en forældrekompetenceundersøgelse. For Susanne Hjort er tydelig forventningsafstemning med familierne derfor af afgørende betydning:

”Det er meget vigtigt, at jeg er tydelig over for familierne. De har krav på at vide helt præcist, hvad informationerne bliver brugt til, og hvem der bliver orienteret. De skal kunne stole på, at jeg overholder mine tider, at jeg ikke aflyser, og at jeg selvfølgelig forventer det samme af dem”.

 

OM EKKOFAMILIE
EKKOfamilie kan både levere enkeltstående ydelser og totalløsninger, når der eksempelvis er behov for flere forskellige fagligheder eller flere samtidige undersøgelser. Afdelingen udgøres af socialrådgivere, psykologer og socialpædagoger, og dertil er der et bredt netværk af relevante samarbejdspartnere, som kan hentes ind efter behov.

Som en del af EKKOfonden kan EKKOfamilie trække direkte på sygeplejersker, psykiatere, pædagogisk personale og øvrige ekstraordinære ressourcer over hele Danmark, hvis der opstår behov for det.

Læs mere på www.ekkofamilie.dk

KATEGORIER