+45 96 78 00 56


Magasinet EKKOfonden om vores mange forskellige tilbud

EKKOfonden er kendt for at tilbyde løsninger, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder.

Vi arbejder i hele landet. I 2018 samarbejdede vi med 40 af landets 98 kommuner. Hovedfokus var botilbud, særligt tilrettelagte tilbud, støtte i eget hjem for udsatte voksne efter serviceloven §§ 85, 107 og 108. Hertil kommer en række tilbud til 17-årige efter § 66 stk. 1 og 5. Men vi rummer meget mere.

I dette magasin, som også er det sidste i trykt form, har vi valgt at give et overblik over de mange forskellige tilbud, som EKKOfonden byder på.

I magasinet kan du blandt andet:

 

Klik på forsidebilledet herunder for at læse magasinet.

God læselyst!

Magasinet EKKOfonden skaber overblik over de mange forskellige tilbud, som EKKOfonden byder på

Magasinet EKKOfonden om vores mange forskellige tilbud

EKKOfonden er kendt for at tilbyde løsninger, der bliver skræddersyet og tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og muligheder.

Vi arbejder i hele landet. I 2018 samarbejdede vi med 40 af landets 98 kommuner. Hovedfokus var botilbud, særligt tilrettelagte tilbud, støtte i eget hjem for udsatte voksne efter serviceloven §§ 85, 107 og 108. Hertil kommer en række tilbud til 17-årige efter § 66 stk. 1 og 5. Men vi rummer meget mere.

I dette magasin, som også er det sidste i trykt form, har vi valgt at give et overblik over de mange forskellige tilbud, som EKKOfonden byder på.

I magasinet kan du blandt andet:

  • Læse om EKKOfondens særligt tilrettelagte tilbud og botilbud i hele Danmark
  • Få indblik i et nyt tiltag i EKKOfonden – Aktivitets – og beskæftigelsestilbud
  • Læse om, hvorfor dette magasin bliver det sidste i trykt form
  • Blive klogere på EKKOvikar, som er EKKOfonden interne vikarbureau

 

Klik på forsidebilledet herunder for at læse magasinet.

God læselyst!

Magasinet EKKOfonden skaber overblik over de mange forskellige tilbud, som EKKOfonden byder på

KATEGORIER