+45 96 78 00 56


Sådan bliver 2+2 til 5

I en verden, hvor målet er at udvikle sårbare borgere til selv at kunne mestre livet, stilles der store krav til de pædagogiske medarbejdere. De skal være professionelle pædagogiske medarbejdere, rollemodeller og engagerede kolleger på én og samme tid. De skal dermed kunne håndtere mange forskellige positioner i løbet af en arbejdsdag, og det kræver en stærk kultur og et stærkt teamwork at nå i mål

high performance teams i EKKOfonden

”At lykkes kommer ikke af sig selv. Det kræver vilje og fokus at nå de mål, man sætter sig. Til gengæld har vi det rigtig godt, når vi lykkes. Det interessante er, at høj jobtilfredshed i et team og i organisationen er tæt forbundet med succes og et højt præstationsniveau”, siger EKKOfondens fagdirektør, Susanne Berke.

EKKOfonden har hentet inspiration fra andre brancher og international forskning. Resultatet er et uddannelsesforløb i high performance, som i første omgang har fokus på den samlede ledergruppe i organisationen. Uddannelsen er faciliteret af Sebastian Nybo, som har flere end 25 års erfaring med high performance i dansk erhvervsliv.

 

BLUE PRINT

Som et led i high performance-uddannelsen er der udarbejdet individuelle personlighedsprofiler – identity blue print – på hvert enkelt medlem af ledergruppen. Profilerne beskriver meget nøjagtigt det enkelte teammedlems styrker og udviklingspunkter. Dette blue print er kendt af alle i teamet.

”Med disse personprofiler er der ingen undskyldning for ikke at tale åbent om individuelle styrker og udviklingspunkter, for de er alligevel synlige for hele teamet. Og det betyder, at vi nu i
langt højere grad kan finde den rette til at løse en given opgave”, fortæller Tine Hejlesen, der er stedfortræder i Alternativet, som er EKKOfondens afdeling for særligt tilrettelagte tilbud.

Netop det at kunne tale åbent og kommunikere på lige vilkår på tværs af teamet er helt afgørende for succes. ”Man skal turde stole nok på hinanden, og vi er nødt til i højere grad at se på og
udnytte de forskellige kvalifikationer, vi hver især har. For mig var det med at slippe kontrollen virkelig svært i begyndelsen, og det er stadig et af mine udviklingspunkter”, fortæller Frank C. Lund, der er afdelingsleder i Alternativet.

At det virker, kan faktisk måles. Mille Bæk, som er Alternativets faglige leder på Sjælland, forklarer, at afdelingen i Hedehusene er relativt ny, og derfor har arbejdet med High Performance-tanken fra dag ét.

”I Hedehusene havde vi i det første år et sygefravær på bare 1 %. Det er jo nærliggende at tro, at high performance-tilgangen kan tage i hvert fald en del af æren for det, eftersom vi har arbejdet efter det fra dag ét”, forklarer hun.

 

HVAD ER DET DÉR HIGHFIVE EGENTLIG?

På Massachusetts Institute of Technologys (MIT) Human Dynamics Laboratory har forskere undersøgt og sammenlignet teams i banker, callcentre og på hospitaler for at finde ud af, hvordan man skaber resultater i teams. Til deres store overraskelse lå nøglen til succes hverken i indholdet af gruppediskussioner eller alene i team-medlemmernes individuelle intelligens, evner og personlighed. Den lå derimod i den måde, teamet kommunikerede på, den tillid de havde til hinanden, og at de kunne se meningen med det hele.

Forskerne fra MIT opdagede, at de teams, der for alvor blomstrer, lader alle tale og lytte i næsten lige lang tid, de retter sig mod hinanden og ikke kun mod chefen, når de taler, de er energiske og går på opdagelse hos andre teams og vender tilbage med relevant information. High performance er således en kombination af indsigten og forståelsen fra ”blue print” og måden teamet arbejder på, hvor kommunikation, engagement og inspiration er i fokus.

 

THE BIG PICTURE

”Vi skal fastholde en kultur, hvor alle kan se, at de bidrager til den store sammenhæng i EKKOfonden. Og vi skal holde rigtig godt fast i vores DNA, som netop har fokus på måden, vi arbejder på”, siger Susanne Berke, som til dagligt er meget opmærksom på udfordringen ved at være en virksomhed i vækst.

Når en organisation er lille, kan alle overskue den. Alle mødes ved frokostbordet, og alle får talt sammen i løbet af arbejdsdagen. Det er dog noget helt andet, når man er en organisation, som er spredt ud over hele landet, og når vagtskemaerne bevæger sig i cykler over flere dage, og man derfor ikke ser alle kolleger dagligt.

EKKOfonden har valgt high performance som arbejdsmetode. Arbejdet er igangsat, de første resultater viser sig, men der er et stykke vej igen, inden high performancetankegangen er fuldt implementeret overalt i organisationen.

Sådan bliver 2+2 til 5

I en verden, hvor målet er at udvikle sårbare borgere til selv at kunne mestre livet, stilles der store krav til de pædagogiske medarbejdere. De skal være professionelle pædagogiske medarbejdere, rollemodeller og engagerede kolleger på én og samme tid. De skal dermed kunne håndtere mange forskellige positioner i løbet af en arbejdsdag, og det kræver en stærk kultur og et stærkt teamwork at nå i mål

high performance teams i EKKOfonden

”At lykkes kommer ikke af sig selv. Det kræver vilje og fokus at nå de mål, man sætter sig. Til gengæld har vi det rigtig godt, når vi lykkes. Det interessante er, at høj jobtilfredshed i et team og i organisationen er tæt forbundet med succes og et højt præstationsniveau”, siger EKKOfondens fagdirektør, Susanne Berke.

EKKOfonden har hentet inspiration fra andre brancher og international forskning. Resultatet er et uddannelsesforløb i high performance, som i første omgang har fokus på den samlede ledergruppe i organisationen. Uddannelsen er faciliteret af Sebastian Nybo, som har flere end 25 års erfaring med high performance i dansk erhvervsliv.

 

BLUE PRINT

Som et led i high performance-uddannelsen er der udarbejdet individuelle personlighedsprofiler – identity blue print – på hvert enkelt medlem af ledergruppen. Profilerne beskriver meget nøjagtigt det enkelte teammedlems styrker og udviklingspunkter. Dette blue print er kendt af alle i teamet.

”Med disse personprofiler er der ingen undskyldning for ikke at tale åbent om individuelle styrker og udviklingspunkter, for de er alligevel synlige for hele teamet. Og det betyder, at vi nu i
langt højere grad kan finde den rette til at løse en given opgave”, fortæller Tine Hejlesen, der er stedfortræder i Alternativet, som er EKKOfondens afdeling for særligt tilrettelagte tilbud.

Netop det at kunne tale åbent og kommunikere på lige vilkår på tværs af teamet er helt afgørende for succes. ”Man skal turde stole nok på hinanden, og vi er nødt til i højere grad at se på og
udnytte de forskellige kvalifikationer, vi hver især har. For mig var det med at slippe kontrollen virkelig svært i begyndelsen, og det er stadig et af mine udviklingspunkter”, fortæller Frank C. Lund, der er afdelingsleder i Alternativet.

At det virker, kan faktisk måles. Mille Bæk, som er Alternativets faglige leder på Sjælland, forklarer, at afdelingen i Hedehusene er relativt ny, og derfor har arbejdet med High Performance-tanken fra dag ét.

”I Hedehusene havde vi i det første år et sygefravær på bare 1 %. Det er jo nærliggende at tro, at high performance-tilgangen kan tage i hvert fald en del af æren for det, eftersom vi har arbejdet efter det fra dag ét”, forklarer hun.

 

HVAD ER DET DÉR HIGHFIVE EGENTLIG?

På Massachusetts Institute of Technologys (MIT) Human Dynamics Laboratory har forskere undersøgt og sammenlignet teams i banker, callcentre og på hospitaler for at finde ud af, hvordan man skaber resultater i teams. Til deres store overraskelse lå nøglen til succes hverken i indholdet af gruppediskussioner eller alene i team-medlemmernes individuelle intelligens, evner og personlighed. Den lå derimod i den måde, teamet kommunikerede på, den tillid de havde til hinanden, og at de kunne se meningen med det hele.

Forskerne fra MIT opdagede, at de teams, der for alvor blomstrer, lader alle tale og lytte i næsten lige lang tid, de retter sig mod hinanden og ikke kun mod chefen, når de taler, de er energiske og går på opdagelse hos andre teams og vender tilbage med relevant information. High performance er således en kombination af indsigten og forståelsen fra ”blue print” og måden teamet arbejder på, hvor kommunikation, engagement og inspiration er i fokus.

 

THE BIG PICTURE

”Vi skal fastholde en kultur, hvor alle kan se, at de bidrager til den store sammenhæng i EKKOfonden. Og vi skal holde rigtig godt fast i vores DNA, som netop har fokus på måden, vi arbejder på”, siger Susanne Berke, som til dagligt er meget opmærksom på udfordringen ved at være en virksomhed i vækst.

Når en organisation er lille, kan alle overskue den. Alle mødes ved frokostbordet, og alle får talt sammen i løbet af arbejdsdagen. Det er dog noget helt andet, når man er en organisation, som er spredt ud over hele landet, og når vagtskemaerne bevæger sig i cykler over flere dage, og man derfor ikke ser alle kolleger dagligt.

EKKOfonden har valgt high performance som arbejdsmetode. Arbejdet er igangsat, de første resultater viser sig, men der er et stykke vej igen, inden high performancetankegangen er fuldt implementeret overalt i organisationen.

KATEGORIER