+45 96 78 00 56


Trivsel og gode fysiske rammer går hånd i hånd

Gode fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men rammerne gør noget ved beboerne, og derfor gør man i EKKO­fonden noget ved rammer­ne. Vi er taget med service­afdelingen i EKKOsupport på opgave

Gordon Qvist er servicemedarbejder i EKKOsupport

”Man kommer faktisk til at lære bebo­erne ret godt at kende. Og det tror jeg er vigtigt for både dem og os”.

 

Gordon Qvist er uddannet tømrer og arbejder som pedel i EKKOsupport. Han og den øvrige serviceafdeling sørger for, at alle vedligeholdelses- og istandsættel­sesopgaver på botilbuddene bliver løst.

 

”Det er jo nogle menneskers hjem. Og de har det selvfølgelig akkurat ligesom alle os andre: De vil gerne bo pænt, ordentligt og sundt. Det giver tryg­hed og højner trivslen i dagligdagen”, fortæller han og tilføjer:

 

”Vi ved jo, at Socialtilsynet også kigger på de fysiske rammer, når de besøger afdelingerne”.

 

I serviceafdelingen er der en god forstå­else for de fysiske rammers betydning for trivslen blandt beboerne:

 

”Vi ved, at vores arbejde har en direkte indvirkning på beboernes trivsel. Vi kan være med til at give stabilitet og tryghed til beboerne ved at sikre gode, hjemlige omgivelser, og at der altid er pænt og ordentligt. Er der kaos i livet i øvrigt, skal man kunne finde ro og forudsigelighed i sit hjem”, fortæller René Nielsen, afdelings­leder i serviceafdelingen, som uddyber:

 

”Hvis en beboer smadrer et billede, bliver det stille og roligt repareret eller udskiftet og hængt op igen. Og det gør vi igen og igen – lige så mange gange, som det er nødvendigt. Vi har fast definerede kvalitetsstandarder for de fysiske rammer omkring beboerne, og dem er alle pedel­lerne bekendte med. Det er vores bidrag til, at beboerne oplever at blive behandlet ordentligt og en måde at signalere på, at der er nogen, der vil dem uanset hvad”.

 

ENKELTHED GIVER HURTIGE LØSNINGER

Serviceafdelingen i EKKOsupport tagersig af den tekniske og håndværksmæs­sige service, reparationer og vedlige­holdelse, oprydning, snerydning, pleje af grønne arealer og alt andet, der har med de fysiske rammer inde og ude at gøre. Derudover leverer de den for­nødne IT til medarbejderne, ligesom de sørger for at installere tv, internet og meget mere.

 

”Vi leverer jo faktisk en totalentreprise. Afdelingslederen kan ringe med næsten en hvilken som helst opgave og være tryg ved, at den bliver løst – uanset hvad det kræver. Vi kan det meste selv, og er der behov for en underleverandør til en specialopgave, så finder vi den rette”, forklarer Gordon Qvist, der har arbej­det hos EKKOfonden i 2,5 år og førhen havde sit eget tømrerfirma gennem seks år. Ifølge ham kan der være både tid og penge at spare ved at have én kontakt, der kan tage hele opgaven:

 

”Vi skal ikke spilde tid på at kontak­te forskellige leverandører – tømrere, malere og så videre – og afvente, at de har tid til at komme. Vi løser som ud­gangspunkt hele opgaven selv. Det inkluderer også indkøb af materialer, hvor vi kan udnytte gode aftaler og stordriftsfordele til gavn for kunden”.

 

PÅ BESØG I NOGENS HJEM

Serviceafdelingen består af en afdelings-leder, en teknisk supporter og fem pedel­ler fordelt på hovedkontoret i Hjørring og regionskontoret i Sorø. Herfra servicerer de EKKOfondens egne botilbud og sær­ligt tilrettelagte tilbud, ligesom ydelserne tilbydes til øvrige aktører på området.

 

”Når vi kommer ud til en opgave, er vi meget opmærksomme på, at vi træder ind i nogens hjem. Min oplevelse er, at beboerne er trygge ved os, fordi det er de samme personer, der kommer hver gang. På samme måde er det en fordel for os, at vi kender stederne og beboerne og ved, hvad vi går ind til. En almindelig håndværker har ikke nødvendigvis en forståelse for, hvilke beboere han kom­mer ud til”, afslutter Gordon Qvist.

 

Hvad er EKKOsupport

 

Se mere på www.ekkosupport.dk

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #12, april 2018.

Trivsel og gode fysiske rammer går hånd i hånd

Gode fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men rammerne gør noget ved beboerne, og derfor gør man i EKKO­fonden noget ved rammer­ne. Vi er taget med service­afdelingen i EKKOsupport på opgave

Gordon Qvist er servicemedarbejder i EKKOsupport

”Man kommer faktisk til at lære bebo­erne ret godt at kende. Og det tror jeg er vigtigt for både dem og os”.

 

Gordon Qvist er uddannet tømrer og arbejder som pedel i EKKOsupport. Han og den øvrige serviceafdeling sørger for, at alle vedligeholdelses- og istandsættel­sesopgaver på botilbuddene bliver løst.

 

”Det er jo nogle menneskers hjem. Og de har det selvfølgelig akkurat ligesom alle os andre: De vil gerne bo pænt, ordentligt og sundt. Det giver tryg­hed og højner trivslen i dagligdagen”, fortæller han og tilføjer:

 

”Vi ved jo, at Socialtilsynet også kigger på de fysiske rammer, når de besøger afdelingerne”.

 

I serviceafdelingen er der en god forstå­else for de fysiske rammers betydning for trivslen blandt beboerne:

 

”Vi ved, at vores arbejde har en direkte indvirkning på beboernes trivsel. Vi kan være med til at give stabilitet og tryghed til beboerne ved at sikre gode, hjemlige omgivelser, og at der altid er pænt og ordentligt. Er der kaos i livet i øvrigt, skal man kunne finde ro og forudsigelighed i sit hjem”, fortæller René Nielsen, afdelings­leder i serviceafdelingen, som uddyber:

 

”Hvis en beboer smadrer et billede, bliver det stille og roligt repareret eller udskiftet og hængt op igen. Og det gør vi igen og igen – lige så mange gange, som det er nødvendigt. Vi har fast definerede kvalitetsstandarder for de fysiske rammer omkring beboerne, og dem er alle pedel­lerne bekendte med. Det er vores bidrag til, at beboerne oplever at blive behandlet ordentligt og en måde at signalere på, at der er nogen, der vil dem uanset hvad”.

 

ENKELTHED GIVER HURTIGE LØSNINGER

Serviceafdelingen i EKKOsupport tagersig af den tekniske og håndværksmæs­sige service, reparationer og vedlige­holdelse, oprydning, snerydning, pleje af grønne arealer og alt andet, der har med de fysiske rammer inde og ude at gøre. Derudover leverer de den for­nødne IT til medarbejderne, ligesom de sørger for at installere tv, internet og meget mere.

 

”Vi leverer jo faktisk en totalentreprise. Afdelingslederen kan ringe med næsten en hvilken som helst opgave og være tryg ved, at den bliver løst – uanset hvad det kræver. Vi kan det meste selv, og er der behov for en underleverandør til en specialopgave, så finder vi den rette”, forklarer Gordon Qvist, der har arbej­det hos EKKOfonden i 2,5 år og førhen havde sit eget tømrerfirma gennem seks år. Ifølge ham kan der være både tid og penge at spare ved at have én kontakt, der kan tage hele opgaven:

 

”Vi skal ikke spilde tid på at kontak­te forskellige leverandører – tømrere, malere og så videre – og afvente, at de har tid til at komme. Vi løser som ud­gangspunkt hele opgaven selv. Det inkluderer også indkøb af materialer, hvor vi kan udnytte gode aftaler og stordriftsfordele til gavn for kunden”.

 

PÅ BESØG I NOGENS HJEM

Serviceafdelingen består af en afdelings-leder, en teknisk supporter og fem pedel­ler fordelt på hovedkontoret i Hjørring og regionskontoret i Sorø. Herfra servicerer de EKKOfondens egne botilbud og sær­ligt tilrettelagte tilbud, ligesom ydelserne tilbydes til øvrige aktører på området.

 

”Når vi kommer ud til en opgave, er vi meget opmærksomme på, at vi træder ind i nogens hjem. Min oplevelse er, at beboerne er trygge ved os, fordi det er de samme personer, der kommer hver gang. På samme måde er det en fordel for os, at vi kender stederne og beboerne og ved, hvad vi går ind til. En almindelig håndværker har ikke nødvendigvis en forståelse for, hvilke beboere han kom­mer ud til”, afslutter Gordon Qvist.

 

Hvad er EKKOsupport

 

Se mere på www.ekkosupport.dk

 

Artiklen er fra Magasinet EKKOfonden #12, april 2018.

KATEGORIER