Bestyrelse

EKKOfondens bestyrelse består af personer med vidt forskellige faglige og erhvervsmæssige kompetencer, hvor hvert medlem bidrager med sin egen indgangsvinkel til opgaven.

Redegørelse for god fondsledelse

Den seneste redegørelse for god fondsledelse kan du finde her.

Redegørelse for uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b
Ifølge vedtægterne kan der ske udlodning fra fonden til:

  • At sikre videreudvikling af fondens virksomhed og aktiviteter
  • At udvikle projekter, der bidrager til udvikling og vidensformidling indenfor fondens virksomhedsområde

Størrelsen af uddelinger sker under hensyntagen til fondens virksomhed og økonomi ved fastlæggelse af en årlig ramme, inden for hvilken uddelingerne foretages.

Torben Reese

Bestyrelsesformand

Tidligere innovationschef i Spar Nord med ansvar for bl.a. udvikling af organisation, markeder og IT. Driver i dag eget konsulentbureau og besidder desuden flere bestyrelsesposter.

Anne Mette Ovesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat med speciale i familieforhold, virksomhedsetablering og –rådgivning. Har møderet for landsret, fungerer som beskikket offentlig forsvarer samt Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager. Formand/bestyrelsesmedlem i en række nordjyske erhvervsvirksomheder. Og tilknyttet forældreorganisationer som rådgiver om familieforhold.

Morten Ringkjøbing

Bestyrelsesmedlem

Virksomhedsejer og salgsdirektør med stor og bred erfaring inden for virksomhedsdrift med særlige kompetencer inden for salg, salgsledelse og salgsprocesser i mange forskellige brancher. Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række virksomheder og organisationer.