Skip to main content

Bestyrelse

EKKOfondens bestyrelse består af personer med vidt forskellige faglige og erhvervsmæssige kompetencer, hvor hvert medlem bidrager med sin egen indgangsvinkel til opgaven.

Redegørelse for uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b
Ifølge vedtægterne kan der ske udlodning fra fonden til:

 • At sikre videreudvikling af fondens virksomhed og aktiviteter
 • At udvikle projekter, der bidrager til udvikling og vidensformidling indenfor fondens virksomhedsområde

Størrelsen af uddelinger sker under hensyntagen til fondens virksomhed og økonomi ved fastlæggelse af en årlig ramme, inden for hvilken uddelingerne foretages.

Torben Reese

Bestyrelsesformand

Tidligere innovationschef i Spar Nord med ansvar for bl.a. udvikling af organisation, markeder og IT. Driver i dag eget konsulentbureau og besidder desuden flere bestyrelsesposter.

Fakta:

 • Mand, født 1945
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2013
 • Senest genvalgt i 2022
 • På valg næste gang i 2024
 • Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
 • Ejer medlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Nej

Anne Mette Ovesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat med speciale i familieforhold, virksomhedsetablering og –rådgivning. Har møderet for landsret, fungerer som beskikket offentlig forsvarer samt Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager. Formand/bestyrelsesmedlem i en række nordjyske erhvervsvirksomheder. Og tilknyttet forældreorganisationer som rådgiver om familieforhold.

Fakta:

 • Kvinde, født 1953
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2013
 • Senest genvalgt i 2022
 • På valg næste gang i 2024
 • Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
 • Ejer medlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Nej

Thomas Kudahl

Bestyrelsesmedlem

Tidligere direktør indenfor socialområdet med stor erfaring indenfor strategisk ledelse i virksomheder, herunder organisations-/forretningsudvikling og implementering heraf.

Fakta:

 • Mand, født 1974
 • Indtrådt i bestyrelsen 2021
 • Senest genvalgt i 2023
 • På valg næste gang i 2025
 • Anses medlemmet for uafhængigt: Ja
 • Ejer medlemmet aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Nej