Botilbud med fokus på den enkelte og fællesskabet

EKKOfonden har 10 botilbud godkendt efter servicelovens §107 og 108 målrettet voksne over 18 år. De er alle målrettet forskellige målgrupper, således at vi altid kan finde et tilbud, der passer den enkelte borger.

Hverdagen på vores botilbud har en fast struktur, som er tilpasset den enkelte borgeres formåen. Vi fastsætter klare socialpædagogiske mål med et fokus på hverdagens gøremål og på at lave mange forskellige fysiske aktiviteter.

Vi arbejder vi ud fra den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen. Fælles for alle borgerne er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Alle vores tilbud er en del af lokalsamfundet og arbejder på, at borgerne og botilbuddet skal være en integreret del af samfundets fællesskab så vidt det er muligt.

Alle botilbuddene har åbent 365 dage om året og har døgndækning.