sofiehøj botilbud

Botilbuddet

Sofiehøj

Video er på vej

Botilbuddet

Sofiehøj

Sofiehøj er et tilbud godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige). Målgruppen er udsatte voksne, som af forskellige årsager ikke kan få den nødvendige hjælp i de etablerede hjælpesystemer. Borgerne har forskellige funktionsnedsættelser såsom diverse alvorlige sindslidelser (angst, depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD), udviklingshæmning og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Sofiehøj, som er en afdeling under Botilbuddet Atterbakken, har til huse på en gammel bindingsværksgård i naturskønne omgivelser ved Haslev i det sydsjællandske og har plads til seks borgere.

På Sofiehøj arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Vi forsøger at sætte rammer for øget selvværd og selvforståelse og dermed positive forandringer for den enkelte gennem anerkendelse og succesoplevelser.

Dagligdagen er præget af trygge og strukturerede rammer, der er tilpasset den enkelte borger og dennes behov og formåen. Det daglige socialpædagogiske arbejde er kendetegnet ved en anerkendelse af den enkelte og dennes udfordringer, ligesom vi konstant afvejer forventningerne til borgeren gennem en opmærksomhed på dennes aktuelle sinds- og kognitive tilstand.

Fokus er på den enkelte borger og dennes individuelle udfordringer og behov. Målet med et ophold på Sofiehøj er et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar og dermed indhold og mening i tilværelsen.

På Sofiehøj er der døgndækning året rundt.

Gå til gallerietKontakt os

BORGERNE OG PÅRØRENDE

Det er helt afgørende med et godt og velfungerende forhold mellem både borgerne  og pårørende. Personalet er meget opmærksomme på at bidrage til at vedligeholde og opbygge positive relationer.

Vi anerkender dog også, at nogle borgere ikke ønsker eller kan overkomme at have en tæt kontakt til sine pårørende. Vi lytter til og støtter borgeren i at opretholde og udvikle positive relationer, men hjælper også med at sige fra, hvis de fylder for meget.

Personalet er underlagt tavshedspligt, som også er gældende over for borgernes pårørende. Personalet udtaler sig således ikke om forhold vedrørende borgeren til pårørende eller andre, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

HVERDAGEN

Forudsigelighed og genkendelighed skaber tryghed. Derfor er der faste rammer omkring de daglige rutiner og gøremål, ligesom hver borger typisk har en form for fastlagt beskæftigelse i hverdagene.

Beskæftigelsen består som regel i og omkring botilbuddet og kan eksempelvis være vedligeholdelse af bygninger og havepasning. Derudover er der mulighed for forskellige fysiske aktiviteter som gåture og sport.

I weekenderne er der indlagt forskellige aktiviteter og udflugter som erstatning for dagbeskæftigelsen for at fastholde døgnrytmen og undgå ubalance.

FYSISKE RAMMER

Sofiehøj ligger i på en bakketop i naturskønne omgivelser med god adgang til skov og by. Der er en stor have samt en lade tilknyttet ejendommen. Bygningen har seks lejligheder samt fællesfaciliteter i form af opholdsstue, køkken og badeværelser.

Sofiehøj ligger ca. 8 km. fra Haslev med gode indkøbsmuligheder og ca. 25 km. fra Næstved.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Sofiehøj
Gisselfeldtvej 26
4690 Haslev
Tlf: 41 77 66 72
sofiehoej@ekkofonden.dk

Heidi Nordkvist Christensen
Daglig leder,
Botilbuddet Sofiehøj

Tel: 41 77 65 33

Galleri

Ønsker du mere information vores botilbud?

Kontakt EKKOfondens visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@ekkofonden.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE EKKOFONDENS ØVRIGE BOTILBUD PÅ SJÆLLAND