Kurser i konflikthåndtering

Se kurser om hvordan I kan styrke jeres arbejde med at styrke arbejdet med relationer samt forebygge og undgå konflikter

Læs mere

Kurser i socialpædagogisk dokumentation

Se kurser om hvordan dokumentationen kan være et fagligt redskab, der både støtter op om borgerne – og det pædagogiske personale

Læs mere

Kurser i pædagogiske kompetencer

Se kurser om hvordan I kan styrke jeres pædagogiske kompetencer og bliv bedre klædt på til at arbejde med mennesker

Læs mere

Om EKKOakademi

EKKOakademi er en uddannelses- og kursusvirksomhed med speciale i individuel og organisatorisk kompetenceudvikling inden for det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område.

Gennem kurser, temamøder, coaching og skræddersyet uddannelsestilbud, udvikler vi mennesker og organisationer.

Vi har stor viden om-, stor erfaring med-, samt stærke kompetencer inden for alle forhold vedrørende botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte i eget hjem. Vi har fingeren på pulsen og ved, hvad der rør´ sig i branchen.

Som en del af EKKOfonden har vi ansvar for Introduktionsforløb, Uddannelsesforløb og Coaching/Sparring med mere en 400 pædagogiske medarbejdere og afdelingsledere fordelt over hele Danmark.

EKKOakademi formidler og omsætter teoretisk og faglig viden til praksis – med henblik på at sikre størst mulig transfer/overførsel af viden mellem teori og praksis.

Du finder vores tilbud her på siden – har du brug for noget helt andet, er du velkommen til at kontakte os for en skræddersyet løsning til dig, din gruppe, dit team eller din organisation.

Helle Black Jensen

Psykoterapeut, faglig konsulent og underviser i EKKOakademi

Helle Black Jensen er faglig konsulent og underviser i EKKOakademi. Hun har 27 års praksis erfaring i psykiatrien, hvor hun blandt andet har været teamleder, afdelingsleder og områdeleder på bosteder for voksne målrettet mennesker med personlighedsforstyrrelser. Helle Black Jensen har igennem de seneste 15 år undervist i bl.a. Mentaliseringsbaseret behandling samt forståelse og behandling af Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Troels Møller Christensen

Underviser og leder for EKKOakademi

Troels Møller Christensen er underviser og leder for EKKOakademi. Han har mere end 15 års erfaring med undervisning som blandt andet skolelærer og skoleleder.  Troels Møller Christensen er uddannet Master i Læreprocesser, Forandringsledelse og Psykisk arbejdsmiljø, Aalborg Universitet, 2012, Institut for Læring og Filosofi. Han er tidligere adjunkt, underviser, vejleder, eksaminator og censor på Diplomuddannelsen og Akademiuddannelsen i Ledelse.

EKKOakademi tilrettelægger skræddersyede kurser inden for det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at tilrettelægge kurser, temadag og undervisningsforløb.

Kontakt Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@ekkofonden.dk

Har du brug for information om kommende kurser eller muligheden for et skræddersyet kursus, så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@ekkofonden.dk

AKTUELLE KURSER

Temadag

Low arousal i praksis

Læs mere

Temadag

SOCIAL-PÆDAGOGISK DOKUMENTATION

Læs mere

Temadag

MENTALISERINGS-BASERET PÆDAGOGIK

Temadag

SUCCES MED BORDERLINE

Temadag

DEN VANSKELIGE SAMTALE