Kursus i dokumentation

Temadag – Socialpædagogisk dokumentation, lev op til kravene på området

Få dokumentationen til at være et fagligt redskab, der både støtter op om borgerne – og det pædagogiske personale.

Læs om dette kursus

Vores kursus i dokumentation af det daglige pædagogiske praksis er med til at sikre borgerens rettigheder, ligesom det er med til at skabe et sammenhængende billede af den faglige tilgang og pædagogiske praksis. Personalet laver et kæmpe stykke arbejde, der ofte er med til at gøre den rette forskel i borgerens liv. Deres arbejde efterlader sig spor, der har en effekt. Det er disse spor, der gerne skal vise sig i dokumentationen: Hvad er det, der har fungeret godt, og hvad har fungeret mindre godt – eller måske slet ikke. God og fyldestgørende dokumentation kan bruges konfliktforebyggende; vi kan blive klogere på, hvad vi kan og ikke kan gøre i en optrapningsfase, når vi opsamler data.

 

På temadagen skaber vi en rød tråd; en tråd, der binder det daglige pædagogiske arbejde sammen med dokumentationen på en konstruktiv måde. Undervisningen bygger på teori koblet på praksis, og dagen vil byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen praksis.

 

Underviser på kursus i dokumentation:

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 27 års praksis erfaring i psykiatrien. Har været teamleder, afdelingsleder og områdeleder på bosteder for voksne. Har mange års praksiserfaring med dokumentation og de krav, der stilles eksternt. Nuværende arbejdsfelt: Faglig konsulent og underviser i EKKOakademi.

Download kursusplanen som PDF

Har du brug for information om kommende kursus i dokumentation eller muligheden for et skræddersyet kursus så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi