Kurser i pædagogiske kompetencer

Temadag – Mentaliseringsbaseret pædagogik

Bliv bedre klædt på til at arbejde med mennesker, der har en psykisk funktionsnedsættelse

Læs om dette kursus

Misforståelser medfører ofte store og svære følelser. Disse følelser kan være vanskelige/udfordrende at takle, når mentaliseringen svigter. Når fagpersonalet er klædt på til at arbejde med svigtende mentalisering, kan mange misforståelser og konfliktsituationer forebygges/undgås.

At arbejde med mentalisering handler om at hjælpe mennesker, der har det svært, med at forstå sig selv og andre på en konstruktiv måde. Mentalisering ruster os til at aflæse konflikter og vanskelige situationer. Hjælper os med at skabe sammenhæng og mening over tid. Modvirker kaos og håbløshed og giver mulighed for at opstille langsigtede og strategiske mål.

Svigtende mentalisering skaber store vanskeligheder med selvreguleringen. Vi har alle brug for at blive set, og når muligheden for at regulere sig selv, alene og sammen med andre – svigter, bliver vi set på en negativ måde. Den uhensigtsmæssige opførsel skaber misforståelser, som igen skaber uheldige situationer.

Tenadagen henvender sig til fagpersonale, som arbejder med udsatte borgere, sagsbehandlere, terapeuter og psykologer m.m. Undervisningen bygger på teori koblet på praksis, og deltagerne får konkrete redskaber til brug i deres daglige praksis. Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og arbejdsproces, med bl.a. inddragelse af deltagernes konkrete hverdag – muligheder og udfordringer.

Underviser:

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 26 års praksis erfaring i arbejdet med Borderline-problematikker. Har været afdelingsleder på bosteder målrettet mennesker med personlighedsforstyrrelser. Har igennem de seneste 15 år undervist i bl.a. Mentaliseringsbaseret behandling, samt forståelse og behandling af Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen.

Download kursusplanen som PDF (ligger på den eksisterende hjemmeside)

Har du brug for information om kommende kurser eller muligheden for et skræddersyet kursus så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@ekkofonden.dk

Temadag – Få succes i arbejdet med mennesker med borderline

Få succes i arbejdet med mennesker med borderline, og være med til at gøre en mærkbar forskel

Læs om dette kursus

Der er mange fordomme omkring Borderline. Fordommene går på, at borgere med denne problematik laver splitting, skaber drama og konflikter, er svære at arbejde med, projicerer skyld og skam, vil have opmærksomhed konstant, driver andre til vandvid. Fordommene er med til at dæmonisere og ekskludere de mennesker, der slås med lidelsen.

En forståelse for diagnosen og dens følgevirkninger, klæder os på til at arbejde med denne problematik på en konstruktiv måde. At have indsigt i, hvad det indebærer at have denne diagnose, giver mulighed for at fjerne dæmoniseringen. Forståelse er med til at skabe handlemuligheder, dels for den enkelte borger, og dels for det personale, der er omkring borgeren. Muligheder for at støtte op omkring den enkeltes behandling og recovery.

Det arbejder vi med på denne temadag, der henvender sig til fagpersonale der arbejder med problematikken i dagligdagen, sagsbehandlere, terapeuter og psykologer m.m.

Kurset bygger på teori koblet på praksis. Dagen vil byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen praksis. Kursisterne vil opdage eller genopdag glæden ved at arbejde med mennesker der lider af Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen

Underviser:

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 26 års praksis erfaring i arbejdet med Borderline-problematikker. Har været afdelingsleder på bosteder målrettet mennesker med personlighedsforstyrrelser. Har igennem de seneste 15 år undervist i bl.a. Mentaliseringsbaseret behandling, samt forståelse og behandling af Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen.

Download kursusplanen som PDF (ligger på den eksisterende hjemmeside)

Har du brug for information om kommende kurser eller muligheden for et skræddersyet kursus så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@ekkofonden.dk

Temadag – Den vanskelige samtale

Bliv bedre til at håndtere “den vanskelige samtale” – få konkrete værktøjer til at takle udfordringen.

Læs om dette kursus

I det socialpædagogiske arbejde foregår mange vigtige samtaler; med borgere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere m.fl. Der er imidlertid visse samtaler, som ikke er lette at tage; de kan være konfliktfyldte, angstprovokerende og noget, vi helst vil undgå.

At mestre den vanskelige samtale kan være en kunst, men det er en kunst, vi alle kan lære at mestre. Når man har det rette fokus, er i stand til at holde fokus, og undgå klassiske faldgruber, går samtalerne ofte lettere.

På denne temadag får du redskaber til at holde fokus, kontekstafklare, sætte egne grænser på en respektfuld og konfliktnedtrappende måde, fastholde konteksten i samtaler eller møder, samt afslutte samtaler på en konstruktiv facon.

Vi arbejder med, hvordan du undgår at blive stresset eller udbrændt af de udmattende konfliktfyldte samtaler, og hvordan du kan få kontrol i situationen, samtidig med at du får dit budskab ud. Med en anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang til vanskelige samtaler bliver det lettere at håndtere opgaven i det daglige arbejde.

Temadagen henvender sig til fagpersonale på bosteder, herberg, forsorgshjem, skoler, institutioner, offentliglige instanser m.m. Undervisningen bygger på teori koblet på praksis og vil byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen praksis. Der vil være gruppearbejde med øvelse i at takle den svære samtale.

Underviser:

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 27 års praksis erfaring i psykiatrien. Har været teamleder, afdelingsleder og områdeleder på bosteder for voksne. Har mange års praksiserfaring med konflikthåndtering. Nuværende arbejdsfelt: Faglig konsulent og underviser i EKKOakademi.

Download kursusplanen som PDF

Har du brug for information om kommende kurser eller muligheden for et skræddersyet kursus så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@ekkofonden.dk