EKKOfonden har sat særlig fokus på bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål. En styregruppe har sammen med en projektgruppe på 25 medarbejdere arbejdet med at fastsætte konkrete mål for indsatsen samt udvikle initiativer, der hen over året skal implementeres.

Der er blevet diskuteret, analyseret og idéudviklet i EKKOfondens projektgruppe for FN’s 17 Verdensmål. Efter EKKOfondens direktion og bestyrelse sidste år besluttede at sætte særlig fokus på FN’s Verdensmål, har der været travlt med at gøre tanker og visioner til konkrete mål og aktiviteter.

”Vi har valgt at forankre indsatsen i en såkaldt ”bottom-up”-proces, så det ikke er ledelsen, der udstikker indsatserne, men medarbejdernes viden og ideer der bliver retningsanvisende for indsatsen,” fortæller Lene Slotsdal Pedersen, der er en del af styregruppen og indsatsen for EKKOfondens arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Hele organisationen

Projektgruppen består derfor af et bredt udpluk med repræsentanter fra hele organisationen – nemlig både af administrative medarbejdere, sundhedsfagligt team, fra pedelgruppen, afdelingsledere og pædagogiske medarbejdere, der gennem en række workshops har udvalgt en række fokuspunkter inden for de tre udvalgte Verdensmål:

De tre verdensmål er:

  • Mål 3 – Sundhed og trivsel
  • Mål 7 – Bæredygtig energi
  • Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

For de tre Verdensmål er der udvalgt en række fokuspunkter og sat en række mål frem mod 2024.

”I første omgang arbejder vi med forbrug, affald/genbrug og transport. Vi har gennem flere workshops arbejdet med præcis de fokuspunkter i grupper, hvor vi har beskrevet baseline for at få en forståelse for, hvad vi gør og ikke gør i dag. Vi har både talt om, hvad der skal gøres, og hvordan det kan gøres i vores hverdag. Herefter skal de implementeres i organisationen og ude i de forskellige botilbud. Her står projektgruppen til rådighed med hjælp og vejledning, og vi vil naturligvis bruge de konkrete erfaringer til at videreudvikle de enkelte værktøjer og initiativer,” fortæller Lene Slotsdal Pedersen.

Fokus på kerneopgaven

Sideløbende med implementeringen af de første initiativer vil projektgruppen arbejde videre med de næste fokuspunkter: Fysiske rammer, mad og indkøb. De fokuspunkter vil blive bearbejdet på samme måde. Projektgruppen skal gennem workshops udforme tiltag, der kan implementeres, efter den første runde med tiltag er overstået og er blevet en del af hverdagen.

Mens de første fokuspunkter er koncentreret om Verdensmål 7 og 12, er der også fokus på Verdensmål 3 med sundhed og trivsel. Der er sammensat endnu en projektgruppe bestående af social- og sundhedsassistenter og sygeplejerske til at arbejde med Verdensmål 3. Den projektgruppe styres også af styregruppen.  Fokus vil være rettet mod både borgere og medarbejdere i EKKOfonden.

”Vi har lagt vægt på, at arbejdet med Verdensmålene kommer til at gøre en forskel både i organisationen, for medarbejderne, borgerne, vores kunder og for samfundet i bred forstand. Vi har udviklet en metode, hvor vi stadig har fuldt fokus på vores kerneopgave og borgernes udvikling og trivsel, men samtidig lever op til det ansvar, vi som virksomhed har i forhold til Verdensmålene. Vi har nu en velfungerende arbejdsform, som vi kan bygge videre på. Vi fortsætter arbejdet med de næste Verdensmål og mod en mere bæredygtig hverdag i EKKOfonden,” slutter Lene Slotsdal Pedersen.