tilbud bakkevej

Information til

Borger / Pårørende

Information til

Borger / Pårørende

Hverdagen i EKKOfonden

I EKKOfonden ser vi altid individuelt på den enkelte borger. Vi lægger vægt på en hverdag, hvor borgerne trives og udvikler sig i overensstemmelse med deres drømme og håb for fremtiden.

Det betyder, at hverdagen er tilrettelagt efter den enkeltes interesse, behov og formåen i tæt dialog med den enkelte borger og dennes sagsbehandler. Således at borgerne har en meningsfuld og individuelt tilrettelagt hverdag.

I hverdagen passer borgerne deres aktiviteter og beskæftigelse. Beskæftigelsen foregår oftest i eller omkring botilbuddet. For nogle borgere kan der laves en aftale med en lokal arbejdsgiver om udførelse af diverse afgrænsede opgaver. De daglige arbejdsopgaver kan f.eks. være vedligeholdelse af bygninger og have, pasning af dyr mv. I afsnittet om EKKOaktiv kan du læse mere om de aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som EKKOfonden tilbyder.

Fysiske aktiviteter som f.eks. gåture, svømning og andre former for sport prioriteres også højt i dagsprogrammet for borgerne. Det kan foregå i botilbuddet eller i lokalområdet.

Borgernes hverdag hos EKKOfonden indeholder desuden ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis). ADL-træningen kan omfatte undervisning og træning i teknikker eller anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med for eksempel spisning, madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og økonomi.

Har du spørgsmål til hverdagen for din pårørende, er du altid velkommen til at henvende dig hos borgerens kontaktperson.  Har du ikke de nødvendige informationer om kontaktpersonen, kan du henvende dig her

Kontakt osSe botilbud

Samarbejde med pårørende

I EKKOfonden lægger vi stor vægt på et godt og tæt samarbejde med familie og pårørende til borgere, der bor i et botilbud i EKKOfonden. Vi ser familie og pårørende som en vigtig ressource i borgerens liv, som vi støtter borgeren i at drage fordel af.

Hos EKKOfonden har vi altid den enkelte borger i centrum. Samarbejdet med de pårørende vil derfor også være afhængigt af den enkelte borgers ønsker og livsvilkår.   Borgerne skal altid give samtykke til, at der viderebringes information, ligesom den enkelte borger selv beslutter, hvem der skal deltage i forskellige møder, der vedrører vedkommendes liv.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil derfor være forskelligt, ligesom behovet for støtte vil være forskelligt og afhænge af den enkelte borgers forudsætninger. I de tilfælde, hvor borgeren ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi pårørende generel information og vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Ønsker du at besøge en pårørende, der bor i et botilbud hos EKKOfonden, er du naturligvis meget velkommen. Borgerne har deres egen private bolig hos EKKOfonden og kan således aftale besøg fra pårørende, som de ønsker. Dog vil vi sætte stor pris på, at du som pårørende tager kontakt til en medarbejder på botilbuddet for at fortælle, at du er der.

Har du som pårørende brug for en dialog om samarbejdet, er du altid velkommen til at tage kontakt til kontaktpersonen hos den borger, som du er pårørende til. Du er i udgangspunktet velkommen til at henvende dig med alle dine spørgsmål, men vi tager naturligvis hensyn til den enkelte borger og dennes ønske om, hvad samarbejdet og dialogen med de pårørende skal omfatte.

Ved indskrivningsmødet får borgeren og eventuelt de pårørende navnet på den kontaktperson, som følger borgeren.

Har du ikke de nødvendige informationer om kontaktpersonen, kan du henvende dig her.

Kontakt os

PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper borgeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 • Afledning
 • Affektsmitte
 • Affektive metoder
 • Ved fysisk kontakt
 • At lande igen

Sundhed

EKKOfondens kostpolitik tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd og føre til en sund, varieret balance i det, beboerne spiser og drikker i en hverdag fyldt med madglæde.

EKKOfondens sundhedspersonale har i udarbejdet vejledning om nødvendig information omkring kost og ernæring til personale og borgere i alle EKKOfondens afdelinger.

EKKOfondens kostpolitik gør det muligt for den enkelte borger at vælge en sund kost, der passer til ham/hende og som tager hensyn til evt. sygdom, kultur, religion mv. Mange borgere oplever at den medicin, der tilbydes kan påvirke kroppen og metabolismen. Det er også almindeligt kendt, at psykofarmaka kan øge vægten, hvoraf normalkost er ganske afgørende.

Læs mere om EKKOfondens kostpolitik her:

Læs kostpolitik

PROFESSIONEL BESØGSVEN

EKKOsupport tilbyder professionelle besøgsvenner, mentorer, coaching og støtte til ældre medborgere i hele Danmark.

Vi tilrettelægger ordninger, der matcher borgerens ønsker med udgangspunkt i vedkommendes livshistorie og her af kommende individuelle behov og udviklingsmuligheder.

Aktiviteter med borgeren kan eksempelvis omhandle:

 • Cafébesøg
 • En køretur ud i det blå
 • En fisketur
 • Madlavning
 • Et besøg på pårørendes gravsted
 • Hygge med kaffe og spil
 • Kulturelle oplevelser
 • En miniferie med overnatning

… eller måske noget helt andet? Det vigtigste for os er at skabe rammer, der giver menig, tryghed og et værdigt liv, hvor der er mulighed for at gøre lige præcis dét, man mest har lyst til.

Med en professionel besøgsven følger en personlig og professionel relation til vores faste medarbejdere. Den rette person udvælges blandt vores socialfaglige medarbejdere, der både favner sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter mv.

Alle er uddannede i medicinhåndtering og har adgang til vores biler, der er indrettede og forsikrede til kørsel sammen med den ældre.

Vi sætter en ære i, at alle aftaler bliver overholdt, også i tilfælde af sygdom, hvor der sendes en stedfortræder. Alle besøg og aftaler dokumenteres.

TILSYN

EKKOfondens botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 66 er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet og Styrelsen for patientsikkerhed. Tilsyn gennemføres løbende som anmeldte og uanmeldte tilsyn.

De udfærdigede tilsynsrapporter finder du under hvert af EKKOfondens botilbud.

Det personrelaterede tilsyn varetages af handlekommunen.

Læs nogle af vores borgeres historier

Fra hjemløs til egen bolig

Læs historien
Succeshistorie - Ekkofonden

SE VORES BOTILBUD I JYLLAND & FYN

SE VORES BOTILBUD PÅ SJÆLLAND