Jobs Ekkofonden

Jobs i Ekkofonden

Jobs i Ekkofonden

Se vores aktuelle ledige jobs i EKKOfonden herunder:

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

EKKOfondens økonomi er cirkulær. Det vil sige, at et eventuelt overskud bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet, samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

EKKOfonden arbejder med en lang række af tilbud og ydelser.

 • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. EKKOfonden har i dag 10 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
 • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.
 • EKKOsupport yder support, kvalitetssikring og vikarservice til sociale tilbud i hele landet. Du kan se mere HER.

Værdier og DNA

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud i EKKOfonden, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag EKKOfonden, vores værdier og vores adfærds-dna.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier og DNA i alt, hvad vi gør.

EKKOfondens værdier

Engagement
Beboerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, viser forståelse og er rummelige og ansvarsfulde.

Kvalitet
Medarbejderne er velfunderede i beslutning og handling, hjælper til en højere livskvalitet og har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

Kommunikation
Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til beboerne og hinanden, er ærlige og tydelige i tale og kropssprog og taler på et forståeligt niveau for beboeren.

Omsorg
Medarbejderne yder omsorg, selv om det indebærer at være udfordrende, beskytter beboeren, udviser empati og rummelighed og skaber tryghed.

EKKOfondens adfærds-DNA

 • Handlekraftig
 • Modig
 • Mulighedssøgende
 • Løsningsorienteret
 • Vedholdende
 • Reflekterende
 • Passioneret
 • Loyal
 • Tydelig
 • Rollemodel

EKKOfonden som arbejdsplads

EKKOfonden er en arbejdsplads, hvor der er stor vægt på godt arbejdsmiljø, gode kolleger og et meningsfuldt arbejde. Den røde tråd, der går gennem hele organisationen, er, at vi både som virksomhed og medarbejdere er der for at hjælpe udsatte og sårbare borgere til et meningsfuldt liv.

Medarbejderne i EKKOfonden vil opleve virksomheden og arbejdspladsen som et sted, der er drevet af klare værdier. Lige siden vi åbnede det første botilbud i EKKOfonden, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

EKKOfonden giver mulighed for personlig og faglig udvikling, uanset hvor du er ansat.

Som medarbejder vil du desuden møde en virksomhed, der sætter stor fokus på bæredygtighed gennem et arbejde med FNs 17 Verdensmål. Det er en integreret del af vores hverdag, at vi tænker dette arbejde ind, uanset hvor i organisationen vi befinder os.

Har du lyst til at arbejde i EKKOfonden, er du altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Kontakt

Torben Sander Larsen
Rekrutteringspartner

tlf: 41 77 65 63
tsl@ekkofonden.dk

EKKOfonden arbejder målrettet med FN’s verdensmål

EKKOfonden arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid.

I EKKOfonden har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af De 17 Verdensmål.

Vi arbejder med Verdensmålene ud fra en tilgang, hvor medarbejderne er med til at udvikle både indsatsområder og løsninger. Vi har derfor nedsat en projektgruppe og udpeget en række ambassadører som 0017-agenter. De medarbejdere er med til at udbrede målene internt i organisationen og sikre, at initiativerne fungerer i den daglige drift og i samarbejdet med borgerne.

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I EKKOfonden arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Mål 7 – Bæredygtig energi

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Vi har igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen.  Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.