+45 96 78 00 56


Botilbuddet Korninghøj ved Horsens

I den lille by Korning tæt ved Horsens ligger et af EKKOfondens botilbud for socialt udsatte og psykisk sårbare borgere.

Afdelingen hedder Korninghøj og er åbnet i efteråret 2018.

 

Målgruppen

Botilbuddet Korninghøj er godkendt til 12 pladser fordelt på SEL § 107, 108 og 66 (17-årige). Afdelingen henvender sig til personer i alderen 17-85 år, som af forskellige årsager ikke kan rummes i almindeligt institutionsregi. Borgerne kan have forskellige former for funktionsnedsættelser såsom angst, depression, ADHD, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Læs mere om målgruppen for EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

De fysiske rammer

Bygningerne har tidligere fungeret plejeboliger. Hele huset er blevet gennemrenoveret i løbet af sommeren 2018.

På Korninghøj er alle værelser indrettet med eget tekøkken og badeværelse.

Foruden gode individuelle værelser er der en stor opholdsstue, spisestue og køkken, ligesom den store have indbyder til aktiviteter og hyggeligt samvær.

Pædagogikken

Vi tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet pædagogisk handleplan med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser. Den pædagogiske metode er funderet i Low Arousal, hvor tilgangen er anerkendende, baseret på relationsdannelse og kendetegnet ved en høj grad af rummelighed men også vedholdenhed.

Læs mere om pædagogikken i EKKOfonden socialpædagogiske tilbud her.

 

Medarbejderne

Medarbejderstaben består af pædagogiske medarbejdere, der kan have forskellige baggrunde; enten som uddannede pædagoger eller med relevant erfaring fra området. Derudover er der – som altid i EKKOfonden – tilknyttet sygeplejersker, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter mv. fra hovedkontoret i Hjørring, ligesom der kan trækkes på alle de andre fagligheder i organisationen, når det er relevant.

EKKOfondens personale har desuden fokus på det helhedsorienterede og det tværfaglige samarbejde med kommunal sagsbehandler, læge, psykolog, psykiater, misbrugsbehandler, værge, kriminalforsorg eller lignende.

 

Borger og pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe et godt fundament for borgeren. Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi arbejder på at skabe et godt samarbejde til støtte for borgeren.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad, omfang og hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Korninghøj er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Information fra Korninghøj omkring borgeren til de pårørende er derfor altid godkendt af borgeren selv.

 

Kontakt Botilbuddet Korninghøj

Botilbuddet Korninghøj
Vestervangsvej 6-8
Korning
8700 Horsens

Afdelingsleder Paw Pedersen
Tlf. 41 77 65 32
ppe@ekkofonden.dk

 

Botilbuddet Korninghøj ved Horsens

I den lille by Korning tæt ved Horsens ligger et af EKKOfondens botilbud for socialt udsatte og psykisk sårbare borgere.

Afdelingen hedder Korninghøj og er åbnet i efteråret 2018.

 

Målgruppen

Botilbuddet Korninghøj er godkendt til 12 pladser fordelt på SEL § 107, 108 og 66 (17-årige). Afdelingen henvender sig til personer i alderen 17-85 år, som af forskellige årsager ikke kan rummes i almindeligt institutionsregi. Borgerne kan have forskellige former for funktionsnedsættelser såsom angst, depression, ADHD, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Læs mere om målgruppen for EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

De fysiske rammer

Bygningerne har tidligere fungeret plejeboliger. Hele huset er blevet gennemrenoveret i løbet af sommeren 2018.

På Korninghøj er alle værelser indrettet med eget tekøkken og badeværelse.

Foruden gode individuelle værelser er der en stor opholdsstue, spisestue og køkken, ligesom den store have indbyder til aktiviteter og hyggeligt samvær.

Pædagogikken

Vi tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet pædagogisk handleplan med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser. Den pædagogiske metode er funderet i Low Arousal, hvor tilgangen er anerkendende, baseret på relationsdannelse og kendetegnet ved en høj grad af rummelighed men også vedholdenhed.

Læs mere om pædagogikken i EKKOfonden socialpædagogiske tilbud her.

 

Medarbejderne

Medarbejderstaben består af pædagogiske medarbejdere, der kan have forskellige baggrunde; enten som uddannede pædagoger eller med relevant erfaring fra området. Derudover er der – som altid i EKKOfonden – tilknyttet sygeplejersker, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter mv. fra hovedkontoret i Hjørring, ligesom der kan trækkes på alle de andre fagligheder i organisationen, når det er relevant.

EKKOfondens personale har desuden fokus på det helhedsorienterede og det tværfaglige samarbejde med kommunal sagsbehandler, læge, psykolog, psykiater, misbrugsbehandler, værge, kriminalforsorg eller lignende.

 

Borger og pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe et godt fundament for borgeren. Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi arbejder på at skabe et godt samarbejde til støtte for borgeren.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad, omfang og hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Korninghøj er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Information fra Korninghøj omkring borgeren til de pårørende er derfor altid godkendt af borgeren selv.

 

Kontakt Botilbuddet Korninghøj

Botilbuddet Korninghøj
Vestervangsvej 6-8
Korning
8700 Horsens

Afdelingsleder Paw Pedersen
Tlf. 41 77 65 32
ppe@ekkofonden.dk

 


Paw Pedersen, afdelingsleder, Botilbuddet Korninghøj

KONTAKT

Paw Pedersen, afdelingsleder, Botilbuddet Korninghøj

41 77 65 32
ppe@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke