+45 96 78 00 56


MÅLGRUPPE

EKKOfonden skræddersyr botilbud, særligt tilrettelagte tibud og støtte i eget hjem til personer med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år. Flere afdelinger er dog godkendt til at modtage 17-årige. Borgere kan være diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

EKKOfondens botilbud, særligt tilrettelagte tibud og støtte i eget hjem er godkendt efter Servicelovens §§ 107, 108 og 85. Flere afdelinger er desuden godkendt til at modtage 17-årige under §66, stk., 1 nr. 5.

MÅLGRUPPE

EKKOfonden skræddersyr botilbud, særligt tilrettelagte tibud og støtte i eget hjem til personer med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år. Flere afdelinger er dog godkendt til at modtage 17-årige. Borgere kan være diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

  • Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling.
  • Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende.
  • Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling.
  • Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarigt misbrug, sygdom eller lignende.
  • Personer, der er udviklingshæmmede

EKKOfondens botilbud, særligt tilrettelagte tibud og støtte i eget hjem er godkendt efter Servicelovens §§ 107, 108 og 85. Flere afdelinger er desuden godkendt til at modtage 17-årige under §66, stk., 1 nr. 5.


Få EKKOmagasinet i din indbakke
EKKOfonden skræddersyer botilbud efter den enkeltes behov og formåen.