Skip to main content

Mød Ole Veksø Olsen

Bygningskonstruktør og projektleder,
EKKOfondens Erhvervsudlejning

Som bygningskonstruktør/arkitekt & projektleder i vores ejendomsafdeling er Ole byggeprojektets gennemgående person. Han har gennem de sidste år specialiseret sig i at tegne og føre tilsyn med projekter inden for den socialpædagogiske branche, så de lever op til kravene fra relevante myndigheder.

Med sine mere end 25 års erfaring inden for byggesektoren som bygningskonstruktør, tømrer og sælger har Ole et bredt netværk, som han kan trække på i forbindelse med byggeprojekter. Han har ligeledes bred erfaring med arbejdsopgaver inden for private bygninger og industribygninger fra sin tid som selvstændig med et arkitektfirma, hvor han arbejdede med alt fra parcelhuse til store flyhangarer.

Læs mere

Hans viden dækker blandt andet områder såsom byggeteknik, økonomi, arkitektur og jura. Med sit kendskab til alle byggeriets faser er han med i processen fra, at de første skitser/tegninger bliver udarbejdet, og til byggeriet er færdigt, testet og afleveret til kunden. Ole fungerer også som projektleder for dem, der arbejder på byggepladsen, hvor han fører tilsyn med igangværende projekter for at sikre, at slutbrugeren får et solidt og gennemarbejdet projekt med fokus på høj kvalitet.

Et forløb med et byggeprojekt ser typisk sådan ud:
Opstartsmøde med kunden for at få præciseret ønsker og behov til projektet. Disse ønsker, behov og ikke mindst Oles idéer til bygningens udseende og indretning bliver indarbejdet i de første udkast på tegnebrættet. Når kunden og vi er enige om byggeriets udformning, samarbejder vi med certificerede rådgivere inden for brandsikring samt ingeniører om det byggetekniske og konstruktionsmæssige i det gældende projekt, så projektet kan sendes til godkendelse hos diverse myndigheder.
Hvis det handler om, at der skal ansøges om tilladelse eller ændringsanvendelse hos kommunen eller en lovliggørelse af nogle eksisterende forhold, kan Ole og ejendomsafdelingen også bistå i denne proces.