+45 96 78 00 56


OM EKKOFONDEN

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, som beskæftiger sig med botilbud, særligt tilrettelagte tilbud samt støtte i eget hjem efter Servicelovens §§107, 108 og 85. Målgruppen er socialt udsatte og sårbare, voksne borgere. Flere afdelinger er dog godkendt til også at modtage 17-årige efter §66 nr. 1 stk. 5.  Find EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

Foruden de socialpædagogiske afdelinger driver vi den administrative enhed EKKOsupport. 

EKKOfonden er selvejende med forbud mod, at fondens midler kan gå tilbage til den eller de personer, der har stiftet fonden, ligesom stifter ikke må have bestemmende indflydelse.

Fondens økonomi er cirkulær. Det vil sige, at et eventuelt overskud bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Der er ingen mulighed for udbytte, overskudsbetalting e.lign. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet, samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

Vi har valgt at adskille de administrative opgaver fra de socialpædagogiske opgaver og i stedet samle dem i en fællesfunktion. På den måde kan medarbejderne i de forskellige botilbud fokusere på borgerne. Fællesfunktionen varetager alle de opgaver, som er af mere organisatorisk og administrativ karakter.

Artikler om EKKOfonden:

INTRODAG FOR NYE MEDARBEJDERE
Ved ansættelse i EKKOfonden bliver man inviteret til en introdag i selskab med andre nyankomne medarbejdere, hvor en introduktion til EKKOfonden, EKKOdna og EKKOsupport finder sted. Her er der mulighed for vidensdeling, gode råd samt at blive klædt på til at træde ind i virksomheden. Læs mere om hvordan to af medarbejderne havde en positiv oplevelse med introdagen nedenfor.

Læs mere

MOTIVATIONSARBEJDE VED NYE BORGERE
Thomas Larsen om mødet med en ny borger: ”Når jeg står over for nye borgere, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med personerne. Vi snakker om, hvad deres håb og drømme er, og hvad der gør dem bange og utrygge, så jeg kan spore mig ind på, hvad der i sidste ende vil kunne motivere dem til at flytte”. Læs mere om hvordan motivationsarbejdet kan foregå i artiklen fra det 10. magasin:

Læs mere

HVORDAN VI SØGER AT UNDGÅ KONFLIKTER
I mange år har EKKOfonden haft fokus på at håndtere og forsøge at undgå konflikter med borgerne. Et af principperne, som vi arbejder ud fra, hedder Low Arousal. Low Arousal er et effektivt sæt af konkrete redskaber til at skabe konfliktnetrapning og ikke-konfronterende pædagogik. Det er således blevet en af grundstenene for, hvordan der arbejdes på bosteder og i særligt tilrettelagte tilbud.

Læs mere

INTERNT KONSULENTTEAM IVÆRKSÆTTES
EKKOfonden har nedsat et særligt internt konsulentteam – Specialgruppen. Specialgruppen skal træde til der, hvor der er brug for support, assistance og sparring. Teamet har den fordel, at det ikke er bundet til en geografisk placering og derfor kan rykke akut ud til forskellige opgaver og botilbud, der måtte have et behov for det.

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE
Sådan forholder EKKOfonden sig til retningslinjerne for god fondsledelse:

God fondsledelse 2015

God fondsledelse 2016

God fondsledelse 2017

God fondsledelse 2018

OM EKKOFONDEN

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, som beskæftiger sig med botilbud, særligt tilrettelagte tilbud samt støtte i eget hjem efter Servicelovens §§107, 108 og 85. Målgruppen er socialt udsatte og sårbare, voksne borgere. Flere afdelinger er dog godkendt til også at modtage 17-årige efter §66 nr. 1 stk. 5.  Find EKKOfondens socialpædagogiske tilbud her.

Foruden de socialpædagogiske afdelinger driver vi den administrative enhed EKKOsupport. 

EKKOfonden er selvejende med forbud mod, at fondens midler kan gå tilbage til den eller de personer, der har stiftet fonden, ligesom stifter ikke må have bestemmende indflydelse.

Fondens økonomi er cirkulær. Det vil sige, at et eventuelt overskud bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Der er ingen mulighed for udbytte, overskudsbetalting e.lign. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet, samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

Vi har valgt at adskille de administrative opgaver fra de socialpædagogiske opgaver og i stedet samle dem i en fællesfunktion. På den måde kan medarbejderne i de forskellige botilbud fokusere på borgerne. Fællesfunktionen varetager alle de opgaver, som er af mere organisatorisk og administrativ karakter.

Artikler om EKKOfonden:

INTRODAG FOR NYE MEDARBEJDERE
Ved ansættelse i EKKOfonden bliver man inviteret til en introdag i selskab med andre nyankomne medarbejdere, hvor en introduktion til EKKOfonden, EKKOdna og EKKOsupport finder sted. Her er der mulighed for vidensdeling, gode råd samt at blive klædt på til at træde ind i virksomheden. Læs mere om hvordan to af medarbejderne havde en positiv oplevelse med introdagen nedenfor.

Læs mere

MOTIVATIONSARBEJDE VED NYE BORGERE
Thomas Larsen om mødet med en ny borger: ”Når jeg står over for nye borgere, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med personerne. Vi snakker om, hvad deres håb og drømme er, og hvad der gør dem bange og utrygge, så jeg kan spore mig ind på, hvad der i sidste ende vil kunne motivere dem til at flytte”. Læs mere om hvordan motivationsarbejdet kan foregå i artiklen fra det 10. magasin:

Læs mere

HVORDAN VI SØGER AT UNDGÅ KONFLIKTER
I mange år har EKKOfonden haft fokus på at håndtere og forsøge at undgå konflikter med borgerne. Et af principperne, som vi arbejder ud fra, hedder Low Arousal. Low Arousal er et effektivt sæt af konkrete redskaber til at skabe konfliktnetrapning og ikke-konfronterende pædagogik. Det er således blevet en af grundstenene for, hvordan der arbejdes på bosteder og i særligt tilrettelagte tilbud.

Læs mere

INTERNT KONSULENTTEAM IVÆRKSÆTTES
EKKOfonden har nedsat et særligt internt konsulentteam – Specialgruppen. Specialgruppen skal træde til der, hvor der er brug for support, assistance og sparring. Teamet har den fordel, at det ikke er bundet til en geografisk placering og derfor kan rykke akut ud til forskellige opgaver og botilbud, der måtte have et behov for det.

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE
Sådan forholder EKKOfonden sig til retningslinjerne for god fondsledelse:

God fondsledelse 2015

God fondsledelse 2016

God fondsledelse 2017

God fondsledelse 2018


Få EKKOmagasinet i din indbakke