Om EKKOfonden

EKKOfonden er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

EKKOfondens økonomi er cirkulær. Det vil sige, at et eventuelt overskud bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet, samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

EKKOfonden arbejder med en lang række af tilbud og ydelser.

 • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. EKKOfonden har i dag 10 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
 • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens §§ 85. Du kan se mere HER.
 • EKKOaktiv tilbyder uddannelse, aktivitetstilbud og beskæftigelse til borgerne. Du kan se mere HER
 • EKKOsupport yder support, kvalitetssikring og vikarservice til sociale tilbud i hele landet. Du kan se mere HER.
 • EKKOakademi tilbyder temadage, kurser og efteruddannelse inden for pædagogik, konflikthåndering og sundhed. Du kan se mere HER.
Kontakt os

Værdier og DNA

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud i EKKOfonden, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag EKKOfonden, vores værdier og vores adfærds-dna.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier og DNA i alt, hvad vi gør.

EKKOfondens værdier

Engagement
Beboerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, viser forståelse og er rummelige og ansvarsfulde.

Kvalitet
Medarbejderne er velfunderede i beslutning og handling, hjælper til en højere livskvalitet og har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

Kommunikation
Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til beboerne og hinanden, er ærlige og tydelige i tale og kropssprog og taler på et forståeligt niveau for beboeren.

Omsorg
Medarbejderne yder omsorg, selv om det indebærer at være udfordrende, beskytter beboeren, udviser empati og rummelighed og skaber tryghed.

EKKOfondens adfærds-DNA

 • Handlekraftig
 • Modig
 • Mulighedssøgende
 • Løsningsorienteret
 • Vedholdende
 • Reflekterende
 • Passioneret
 • Loyal
 • Tydelig
 • Rollemodel

BESTYRELSE

Med assistance fra en professionel, mangfoldig og aktiv bestyrelse sikrer EKKOfonden, at ledelsen altid har en kompetent sparringspartner.

EKKOfondens bestyrelse består af personer med vidt forskellige faglige og erhvervsmæssige kompetencer, hvor hvert medlem bidrager med sin egen indgangsvinkel til opgaven.

Den seneste redegørelse for god fondsledelse kan du finde her.

torben reese

Torben Reese

Bestyrelsesformand

Tidligere innovationschef i Spar Nord med ansvar for bl.a. udvikling af organisation, markeder og IT. Driver i dag eget konsulentbureau og besidder desuden flere bestyrelsesposter.

Anne Mette Ovesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat med speciale i familieforhold, virksomhedsetablering og –rådgivning. Har møderet for landsret, fungerer som beskikket offentlig forsvarer samt Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager. Formand/bestyrelsesmedlem i en række nordjyske erhvervsvirksomheder. Og tilknyttet forældreorganisationer som rådgiver om familieforhold.

Lasse Buhl Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Uddannet statsautoriseret revisor med stor rådgivererfaring igennem 20 år som revisor hos PwC samt ledelseserfaring fra fire år som direktør og medejer af en grossistvirksomhed. Siden 2008 selvstændig med rådgivningsfirmaet Buhl Advice A/S. Solid erfaring med bestyrelsesarbejde i en lang række virksomheder og organisationer.

Thomas Kudahl

Administrerende direktør

Thomas Bunde

Økonomidirektør

Margit L. Beuchert

Direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling

Annette Solskov

Fagdirektør

EKKOfonden arbejder målrettet med FN’s verdensmål

EKKOfonden arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid.

I EKKOfonden har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af De 17 Verdensmål.

Vi arbejder med Verdensmålene ud fra en tilgang, hvor medarbejderne er med til at udvikle både indsatsområder og løsninger. Vi har derfor nedsat en projektgruppe og udpeget en række ambassadører som 0017 agenter. De medarbejdere er med til at udbrede målene internt i organisationen og sikre, at initiativerne fungerer i den daglige drift og i samarbejdet med borgerne.

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I EKKOfonden arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Mål 7 – Bæredygtig energi

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Vi har igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen.  Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

Ledige stillinger hos EKKOfonden

EKKOfonden er en virksomhed i udvikling. Vi dækker over mange arbejdsområder, og vi ansætter løbende medarbejdere i forskellige funktioner. Du kan se vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning ved at klikke herunder.

Se ledige stillinger

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.

Nyheder fra EKKOfonden

Nyhed på forsideNyheder
11/03/2020

Opmærksomhed på Coronavirus i EKKOfonden

Opmærksomhed på Coronavirus i EKKOfonden I EKKOfonden har vi fuld opmærksomhed på Coronavirus og følger naturligvis myndighedernes anbefalinger med hensyn til at undgå smitte og forholdsreglerne ved mistanke om smitte.…
Borgerhistorier
28/02/2020

Fra hjemløs til egen bolig

Efter 10 år som hjemløs kom Heine til et botilbud hos EKKOfonden. Her fik han en fremtid i egen lejlighed med daglig støtte og træning i at blive mere selvstændig.…
åbningsdag ekkoaktivEKKOaktivNyhed på forsideNyheder
22/02/2020

Officiel åbningsdag for EKKOaktiv

Den 25. februar 2020 åbner EKKOfondens nye aktivitets- og beskæftigelsesafdeling, EKKOaktiv. På åbningsdagen deltager EKKOaktiv med en stand på KL’s Beskæftigelsestræf i Odense. Aktivitet og beskæftigelse giver indhold i hverdagen…