tilbud harken

Om EKKOfonden

Om EKKOfonden

EKKOfonden er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

EKKOfondens økonomi er cirkulær. Det vil sige, at et eventuelt overskud bliver i fonden og kun kan anvendes i overensstemmelse med formålet, som udtrykt i vedtægterne. Denne form sikrer på meget enkel vis, at midlerne udelukkende anvendes til formålet, samtidig med at formålet også er at drive virksomhed.

EKKOfonden arbejder med en lang række af tilbud og ydelser.

 • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. EKKOfonden har i dag 10 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
 • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.
 • EKKOsupport yder support, kvalitetssikring og vikarservice til sociale tilbud i hele landet. Du kan se mere HER.

Hvis du ønsker at læse om EKKOfondens historie, finder du vores historiefolder på denne side.

Kontakt osKort over EKKOfondens botilbud

Værdier og DNA

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud i EKKOfonden, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag EKKOfonden, vores værdier og vores adfærds-dna.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier og DNA i alt, hvad vi gør.

EKKOfondens værdier

Engagement
Borgerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, viser forståelse og er rummelige og ansvarsfulde.

Kvalitet
Medarbejderne er velfunderede i beslutning og handling, hjælper til en højere livskvalitet og har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

Kommunikation
Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til borgerne og hinanden, er ærlige og tydelige i tale og kropssprog og taler på et forståeligt niveau for borgeren.

Omsorg
Medarbejderne yder omsorg, selv om det indebærer at være udfordrende, beskytter borgeren, udviser empati og rummelighed og skaber tryghed.

EKKOfondens adfærds-DNA

 • Handlekraftig
 • Modig
 • Mulighedssøgende
 • Løsningsorienteret
 • Vedholdende
 • Reflekterende
 • Passioneret
 • Loyal
 • Tydelig
 • Rollemodel

BESTYRELSE

Med assistance fra en professionel, mangfoldig og aktiv bestyrelse sikrer EKKOfonden, at ledelsen altid har en kompetent sparringspartner.

EKKOfondens bestyrelse består af personer med vidt forskellige faglige og erhvervsmæssige kompetencer, hvor hvert medlem bidrager med sin egen indgangsvinkel til opgaven.

Redegørelse for god fondsledelse

Den seneste redegørelse for god fondsledelse kan du finde her.

Reese - Ekkofonden

Torben Reese

Bestyrelsesformand

Tidligere innovationschef i Spar Nord med ansvar for bl.a. udvikling af organisation, markeder og IT. Driver i dag eget konsulentbureau og besidder desuden flere bestyrelsesposter.

Annemette - Ekkofonden

Anne Mette Ovesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat med speciale i familieforhold, virksomhedsetablering og –rådgivning. Har møderet for landsret, fungerer som beskikket offentlig forsvarer samt Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager. Formand/bestyrelsesmedlem i en række nordjyske erhvervsvirksomheder. Og tilknyttet forældreorganisationer som rådgiver om familieforhold.

Morten Ringkjøbing

Bestyrelsesmedlem

Virksomhedsejer og salgsdirektør med stor og bred erfaring inden for virksomhedsdrift med særlige kompetencer inden for salg, salgsledelse og salgsprocesser i mange forskellige brancher. Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række virksomheder og organisationer.

Thomas K - Ekkofonden

Thomas Kudahl

Administrerende direktør

Thomas B - Ekkofonden

Thomas Bunde

Økonomidirektør

Margit Ekkofonden

Margit L. Beuchert

Direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling

Annette Ekkofonden

Annette Solskov

Direktør for botilbud og særligt tilrettelagte botilbud

EKKOfonden arbejder målrettet med FN’s verdensmål

EKKOfonden arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid.

I EKKOfonden har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af De 17 Verdensmål.

Vi arbejder med Verdensmålene ud fra en tilgang, hvor medarbejderne er med til at udvikle både indsatsområder og løsninger. Vi har derfor nedsat en projektgruppe og udpeget en række ambassadører som 0017-agenter. De medarbejdere er med til at udbrede målene internt i organisationen og sikre, at initiativerne fungerer i den daglige drift og i samarbejdet med borgerne.

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I EKKOfonden arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Mål 7 – Bæredygtig energi

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Vi har igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen.  Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

Publikationer

Gennem tiden har EKKOfonden udgivet en række publikationer, som har til formål at formidle viden og indsigt indenfor det socialpædagogiske område.

I perioden 2012-2019 udgav vi to magasiner om året, som i dag er erstattet af et digitalt nyhedsbrev, der udkommer oftere. Dette giver os mulighed for at være mere aktuel og samtidig benytte et mere bæredygtigt alternativ. Hvis du ønsker at tilmelde dig nyhedsbrevet, skal du benytte formularen længere nede på siden.

Hvert år udgiver vi et årsskrift, som indeholder et tilbageblik på året, der gik, samt planer for fremtiden.

Du finder alle publikationerne ved at trykke herunder.

Se alle publikationer

Ledige stillinger hos EKKOfonden

EKKOfonden er en virksomhed i udvikling. Vi dækker over mange arbejdsområder, og vi ansætter løbende medarbejdere i forskellige funktioner. Du kan se vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning ved at klikke herunder.

Se ledige stillinger

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.

Nyheder fra EKKOfonden

Nyhed på forsideNyheder
18/12/2020

Når julen er en svær tid

Julen er forbundet med fællesskab, samvær og ikke mindst forventninger. Men for nogle er særligt forventningerne med til at gøre det til en svær tid på året. For julen bringer…
Nyhed på forsideNyheder
17/12/2020

Julehygge bringer borgerne sammen

Julen nærmer sig. Og det sætter sit præg på EKKOfondens botilbud. Der bliver julehygget og pyntet op, og i år har der særligt været fokus på julearrangementer på tværs af…
Nyhed på forsideNyheder
03/12/2020

Nyt sanserum skal øge borgernes sansebevidsthed

Arbejdet med sanserne kan være helt afgørende for trivsel og udvikling hos mennesker med autisme, der ofte har en enten øget eller nedsat sansefølsomhed. Det betyder, at de kan have…