Særligt tilrettelagte tilbud der tilbyder et meningsfyldt og værdigt liv

EKKOfonden udarbejder særligt tilrettelagte tilbud efter Servicelovens §§ 107, 108 og 66 (17-årige), så de passer til den enkelte borgers helt særlige behov og muligheder. Denne afdeling hedder Alternativet.

Alternativet har siden 2006 beskæftiget sig med skabe særligt tilrettelagte tilbud, der tilbyder borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Vores pædagogiske løsninger altid udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ønsker, og vores løsninger skræddersyes til at passe den enkelte.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

Det er vores vision at være den bedste udbyder inden for socialpædagogiske botilbud til Danmarks sværest anbringelige.

Vi har en række fleksible botilbud, der danner rammen om flere særligt tilrettelagte tilbud i samme ejendom, hvor borgerne i det omfang, det er muligt for dem, kan vælge et fællesskab til med de øvrige borgere. Herudover tilrettelægger vi tilbud med kun én borger.

Vi har i menuen til nedenfor beskrevet de tilbud, hvor der er samlet flere særligt tilrettelagte tilbud.

Særligt tilrettelagte tilbud – Jylland & Fyn

Agersted

Godkendt til 5 pladser
(§§ 107 og 108)
Søndermarksvej 4-6
9330 Dronninglund

Gå til botilbud

Harken

Godkendt til 3 pladser
(§§ 107, 108 og 66)
Aalborgvej 599
9800 Hjørring

Gå til botilbud

Bakkevej

Godkendt til 7 pladser
(§§ 107 og 108)
Bakkevej 1
9760 Vrå

Gå til botilbud
særligt tilrettelagt tilbud - vester hjermitslev

Vester Hjermitslev

Godkendt til 16 pladser
(§§ 107 og 108)
Ingstrupvej 7
9700 Brønderslev

Gå til botilbud
botilbud oestergaarden

Østergaarden

Godkendt til 12 pladser
(§§ 107 og 108)
Østergårdsvej 3
9850 Hirtshals

Gå til botilbud
Botilbuddet Landerupgaard Ekkofonden

Landerupgaard

Godkendt til 23 pladser i alt
(§§ 107, 108 og 66)
Landerupvej 8
6000 Kolding

Gå til botilbud
Botilbud - Rosendal - Billede 2

Knivholtvej

(Godkendelse på vej)
Knivholtvej 24a
9900 Frederikshavn

Gå til botilbud

Særligt tilrettelagte tilbud – Sjælland

Overdrevsvej

Godkendt til 2 pladser
(§§ 107 og 108)
Overdrevsvej 75
4640 Faxe

Gå til botilbud
særligt tilrettelagt tilbud hedehusene

Hedehusene

Godkendt til 6 pladser
(§§ 107 og 108)
Vadsbyvej 17
2640 Hedehusene

Gå til botilbud
særligt tilrettelagt tilbud karise

Karise

Godkendt til 5 pladser
(§§ 107 og 108)
Køgevej 67
4653 Karise

Gå til botilbud

Øvrige særligt tilrettelagte tilbud – Jylland & Fyn

Beskrivelse af målgruppen

De særligt tilrettelagte tilbud/Alternativet & Alternativet II henvender sig til personer mellem 17 og 85 år, som er vanskelige at rumme i almindelig institutionsregi. Det er mennesker, som typisk har haft en belastet opvækst. Nogle har begået kriminelle handlinger, har vanskeligt ved at begå sig socialt og har eller har haft en udadreagerende adfærd. Andre kan være selvdestruktive.

De særligt tilrettelagte tilbud/Alternativet & Alternativet IIs borgere kan have forskellige former for psykisk funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, medfødt eller erhvervet hjerneskade m.m. Ligeledes kan borgerne have fysiske funktionsnedsættelse og have behov for støtte til pleje.

Tilbuddene fordeler sig på §§ 107, 108 og 66

Jammerbugten

Særligt tilrettelagt tilbud

Isolationspladser til coronasmittede borgere
Løkkensvej 892
9480 Løkken

Løkkensvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 2 pladser
Løkkensvej 405
9800 Hjørring
tlf: 41 77 66 17

Skamby

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 1 plads
Rostrupvej 58
5485 Skamby
tlf: 41 78 72 00

Skovbrynet

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 2 pladser
Skovbrynet 50
9740 Jerslev J

Vidstrup

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 3 pladser
Højenevej 2a
9800 Hjørring

Gå til tilbudsportalen

Øvrige særligt tilrettelagte tilbud – Sjælland

Beskrivelse af målgruppen

De særligt tilrettelagte tilbud/Alternativet & Alternativet II henvender sig til personer mellem 17 og 85 år, som er vanskelige at rumme i almindelig institutionsregi. Det er mennesker, som typisk har haft en belastet opvækst. Nogle har begået kriminelle handlinger, har vanskeligt ved at begå sig socialt og har eller har haft en udadreagerende adfærd. Andre kan være selvdestruktive.

De særligt tilrettelagte tilbud/Alternativet & Alternativet IIs borgere kan have forskellige former for psykisk funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, medfødt eller erhvervet hjerneskade m.m. Ligeledes kan borgerne have fysiske funktionsnedsættelse og have behov for støtte til pleje.

Tilbuddene fordeler sig på §§ 107, 108 og 66

Søndermarksvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 2 pladser
Søndermarksvej 3
4293 Dianalund
tlf: 41 77 66 48

Efterårsvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 2 pladser
Efterårsvej 9
4654 Faxelade Plads
tlf: 41 77 66 97

Englandsvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 1 plads
Englandsvej 186
2300 København S
tlf: 41 77 66 84

Bytoften

Særligt tilrettelagt tilbud

Godkendt til 2 pladser
Bytoften 3
4600 Køge
tlf: 41 77 65 35

Gå til tilbudsportalen