Botilbud - Knivholtvej - Billede 1

Særligt tilrettelagt botilbud

Bjerget

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Bjerget

Godkendelse på vej

Bjerget danner rammen om 5 særligt tilrettelagte botilbud for voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse, og er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108

Bjerget ligger 12 kilometer uden for Holbæk i landlige omgivelser på en stor grund omkranset af marker og natur.

På det særligt tilrettelagte botilbud Bjerget arbejder vi individuelt ud fra de mål, der er sat for den enkelte borger. Dette gør vi i tæt samarbejde med borgeren og borgerens hjemkommune. Forudsigelighed, genkendelighed og et udviklende miljø er nøgleord i både indretningen og den pædagogiske tilgang.

Borgerne bor i hver deres værelse eller lejlighed i et stort hus. Hver lejlighed eller værelse indrettes individuelt efter borgerens ønsker, behov og med afsæt i den individuelle pædagogiske tilgang.

Gå til gallerietKontakt os

Målgruppen

Målgruppen kendetegnes ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i Autisme Spektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende, og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse.

De fysiske rammer

Bjerget ligger uden for Holbæk i landlige omgivelser en stor grund omkranset af marker og natur med blandt andet Maglesø tæt på. Der er flere udendørsaktiviteter såsom boldbane, trampolin og basketballbane på tilbuddet. Offentlig transport til Holbæk centrum ligger cirka et kvarters gang væk.

Borgerne bor i hver deres værelse eller lejlighed i et stort hus. Her er en toværelses lejlighed med egen indgang, fællesrum til borger og personale samt særskilt personalerum.

To lejligheder ligger samlet i den ene ende af huset og deler fælles køkken, toilet og bad. Mens to lejligheder ligger i den anden ende af huset, hvor den ene lejlighed har eget toilet, bad og køkken.

I huset er der desuden både fællesrum og fælles køkken til borgerrettede aktiviteter.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i borgerens indsatsmål, de fysiske rammer og tilpasses efter borgerens ønsker og behov. Derved opnår borgeren en helhedsorienteret indsats, hvor udvikling, tryghed og forudsigelighed skaber rammen for en meningsfuld hverdag.

Hverdagen

Borgerens hverdag tilrettelægges således, at der skabes indflydelse på egen tilværelse med afsæt i ønsker, håb og drømme.  I samarbejde med den enkelte borger og dennes behov skaber vi et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø ved at:

  • Sikre trivsel og udviklingsmuligheder via en stimulitilpasset, struktureret, genkendelig og overskuelig hverdag med udgangspunkt i de pædagogiske metoder og tilgange.
  • Forbedre den enkeltes selvstændighed og styrke mestringen af eget liv gennem afpassede stimuli og krav.
  • Kompensere for handicap/diagnoser gennem inddragelsen af kontekst, omsorg, rummelighed og tolerance.
  • Skabe udvikling gennem relationsfremmende samvær, fælles oplevelser og aktiviteter.

Struktureret visualiseret pædagogik støtter borgerne i at håndtere forandringer og gøre tænkningen mere fleksibel. Det er ofte ikke selve forandringen, der er udfordrende, men derimod den manglende evne til at forudsige ændringer.

Individuelle visualiserede støttesystemer hjælper borgerne til at skabe forudsigelighed, genkendelighed og øget selvstændighed. Vi anvender uge – og dagsskemaer, boardmaker, piktogrammer og konkreter som gensidigt understøtter hinanden.

Ligeledes anvendes KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) som et samtaleredskab, der understøtter dialog om de tanker og følelser, der ofte kan være svære at håndtere.

Adresse og kontaktoplysninger

Maglesøvej 3
4300 Holbæk

Godkendelse på vej

Frank Lund
Visitationschef

Tlf: 41 77 65 62

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt

Frank Lund
Visitationschef
+45 41 77 65 62
fcl@ekkofonden.dk

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE EKKOFONDENS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD