Botilbud - Knivholtvej - Billede 1

Særligt tilrettelagt botilbud

Knivholtvej

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Knivholtvej

Knivholtvej danner rammen om 12 særligt tilrettelagte botilbud for voksne borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme Spektrum Forstyrrelse, og er godkendt efter Servicelovens §§ 108, 107 og 66.

Knivholtvej ligger i et roligt kvarter i udkanten af Frederikshavn på en stor grund omkranset af høje træer og ud til en åben mark. Der er busstoppested lige udenfor på Knivholtvej.

På Knivholtvej arbejder vi individuelt ud fra de mål, der er sat for den enkelte borger. Dette gør vi i tæt samarbejde med borgernes hjemkommune. Forudsigelighed, genkendelighed og et udviklende miljø er nøgleord i både indretningen og den pædagogiske tilgang.

Borgerne bor individuelt i eget hus med tilhørende have. Hvert hus er inddelt i stue, soveværelse, køkken og bad. Herudover er der et særskilt personalerum i hver bolig, således at borgeren kan modtage tæt støtte i det omfang, de har brug for det i hverdagen eller til særlige aktiviteter.

Hvert hus indrettes individuelt og tilpasses ud fra borgerens behov og den individuelle pædagogiske tilgang.

Ud over de 12 selvstændige huse er der 4 større haller på grunden, hvoraf de to af hallerne foreløbig anvendes til fælles aktiviteter.

Gå til gallerietKontakt os

Målgruppen

Målgruppen kendetegnes ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i Autisme Spektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende, og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse.

De fysiske rammer

Knivholtvej ligger i udkanten af Frederikshavn by på en stor grund og grænser op til grønne områder. Tæt på ligger herregården Knivholt Hovedgård, som er beliggende i smukke omgivelser med en lille sø, park, skov og vandrestier. Ligeledes er der få kilometer til centrum og Frederikshavn havn med mulighed indkøb og fritidsaktiviteter.  Sportsaktiviteter og Palmestranden ligger i nærområdet.

På Knivholtvej inddrager vi aktivt de fysiske rammer i den pædagogiske indsats for den enkelte borger. Vi sørger for at tilpasse rammerne, så de er udviklende og meningsgivende og samtidig giver en tryg og forudsigelig hverdag.

En af hallerne på Knivholtvej rummer en multihal med mulighed for forskellig fysisk udfoldelse samt et sanserum med blandt andet vandseng og musikanlæg. En anden hal anvendes til fælles aktiviteter ved eksempelvis særlige højtider.

Mellem hallerne ligger der små haver, som også kan anvendes i det pædagogiske arbejde. Der er en have med drivhus, en frugthave og en have med pavillon.

Hverdagen

Borgernes tilværelse tilrettelægges således, at de har størst mulig indflydelse på egen tilværelse i forhold til deres ressourcer. Med udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov skaber vi et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø ved at:

  • Skabe trivsel og udviklingsmuligheder via en stimulitilpasset, struktureret, genkendelig og overskuelig hverdag med udgangspunkt i de pædagogiske metoder og tilgange.
  • Forbedre den enkeltes selvstændighed og styrke mestringen af eget liv igennem inddragelse og selvbestemmelse
  • Kompensere for handicap/diagnoser gennem inddragelsen af kontekst, omsorg, rummelighed og tolerance.
  • Skabe udvikling ved relationsfremmende samvær, fælles oplevelser og aktiviteter

Struktureret visualiseret pædagogik støtter borgerne i at håndtere forandringer og gøre tænkningen mere fleksibel. Det er ofte ikke selve forandringen, der er udfordrende, men derimod den manglende evne til at forudsige ændringer.

Individuelle visualiserede støttesystemer hjælper borgerne til at skabe forudsigelighed, genkendelighed og øget selvstændighed for borgerne. Vi anvender skemaer for uge og dag sammen med boardmaker, piktogrammer og konkreter. Ligeledes anvender vi Kat-kassen (Kognitiv Affektiv Træning). KAT-kassen består af 8 elementer og bruges som et samtaleredskab, der støtter dialog om de tanker og følelser, der nogle gange kan være svære at få styr på.

Adresse og kontaktoplysninger

Knivholtvej 24
9900 Frederikshavn

Lone G. Thorhauge
Daglig leder

Tlf: 41 77 65 05

Lone Ekkofonden

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt EKKOfondens visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@ekkofonden.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE EKKOFONDENS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD