botilbud overdrevsvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Overdrevsvej

Video er på vej

Særligt tilrettelagt tilbud

Overdrevsvej

Velkommen til det særligt tilrettelagte tilbud Overdrevsvej

Ovedrevsvej danner rammen om to særligt tilrettelagte tilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens §§ 107 og 108.

Botilbuddet ligger i en villa med en bolig med bad og køkken samt et anneks ligeledes med bad og køkken.

Villaen ligger lige i den lille by Atterup et par kilometer fra Faxe, hvor der er mulighed for at handle og deltage i fritidsaktiviteter.

Hverdagen er præget af ro, struktur og plads til forskellighed, og den indrettes i høj grad efter den enkelte borgeres individuelle behov. Yderligere er der plads til at skabe rum om den enkelte borger men samtidig give mulighed for at vælge fællesskabet til.

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte beboer. Gennem botræning arbejder vi målrettet på at gøre beboeren i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt såvel socialt som arbejdsmæssigt.

For de borgere, der ønsker det, er der rigeligt med aktivitetsmuligheder. De naturskønne omgivelser giver mulighed for at bruge naturen i fritiden både alene og i fællesskab. Derudover er der også mulighed for at deltage i fritidslivet i lokalområdet.

Borgere kan desuden indgå i uddannelse samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud under EKKOaktiv.

Botilbuddet på Overdrevsvej har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Gå til gallerietKontakt os

Adresse og kontaktoplysninger

Overdrevsvej
Overdrevsvej 75
4640 Faxe
+45 41 77 66 88
overdrevsvej@ekkofonden.dk

Khalid Hakkouni
Afdelingsleder, Overdrevsvej

Tel: 41 77 66 24

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt

Frank Lund
Visitationschef
+45 41 77 65 62
fcl@ekkofonden.dk

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

SE EKKOFONDENS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE TILBUD