Ekkofonden Billede Møde

Information til

Sagsbehandlere

Information til

Sagsbehandlere

BOTILBUD

Se alt om hverdagen og de fysiske rammer på vores botilbud til voksne borgere efter servicelovens paragraf 107, 108 og 66. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD

Se alt om hvordan vi udarbejder botilbud efter servicelovens paragraf 107, 108 og 66, så de passer til den enkelte borgers behov og muligheder. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

EKKOstøtte

Se vores personlige ydelser til borgere i eget hjem. Vi tilbyder tilbyder støtte i eget hjem efter servicelovens paragraf 85 samt professionel besøgsven til ældre borgere i hele Danmark.

Læs mere her

Målgruppe

EKKOfonden kan altid finde et tilbud der passer den enkelte borger. Vi skræddersyr tilbud til personer med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m.

Det kan være i botilbud eller særligt tilrettelagte botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 66. Herudover støtte efter servicelovens § 85.

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 18 år. Flere afdelinger er dog godkendt til at modtage 17-årige. Borgere kan være diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv.

 • Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling
 • Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende
 • Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling
 • Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarigt misbrug, sygdom eller lignende
 • Personer, der er udviklingshæmmede
 • Personer med autismespektrumforstyrrelse
 • Personer der har brug for fysisk pleje
 • Personer der kan optræde udadreagerende og har brug for at blive særligt skærmet

EKKOfonden er landsdækkende. Det betyder, at vi kan udarbejde et tilbud, hvor borgeren enten er tæt eller langt væk fra sit tidligere nærmilljø.

Kontakt os

Tilbudsportalen

På Tilbudsportalen finder du EKKOfondens tilbud beskrevet. Tilbudsportalen er en portal, hvor alle oplysninger om tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem er tilgængelige og beskrevet.

Under hvert af EKKOfondens botilbud finder du link til beskrivelsen på Tilbudsportalen. Du kan også vælge at søge på EKKOfonden og finde en oversigt over vore tilbud.

Gå til tilbudsportalenGå til botilbud

Sundhed

EKKOfondens kostpolitik tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd og føre til en sund, varieret balance i det, beboerne spiser og drikker i en hverdag fyldt med madglæde.

EKKOfondens sundhedspersonale har i udarbejdet vejledning om nødvendig information omkring kost og ernæring til personale og borgere i alle EKKOfondens afdelinger.

EKKOfondens kostpolitik gør det muligt for den enkelte borger at vælge en sund kost, der passer til ham/hende, og som tager hensyn til evt. sygdom, kultur, religion mv. Mange borgere oplever, at den medicin, der tilbydes, kan påvirke kroppen og metabolismen. Det er også almindeligt kendt, at psykofarmaka kan øge vægten, hvoraf normalkost er ganske afgørende.

Læs mere om EKKOfondens kostpolitik her:

Læs kostpolitik

Tilsyn

EKKOfondens botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 66 er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet og Styrelsen for patientsikkerhed. Tilsyn gennemføres løbende som anmeldte og uanmeldte tilsyn.

De udfærdigede tilsynsrapporter finder du under hvert af EKKOfondens botilbud.

Det personrelaterede tilsyn varetages af handlekommunen.

PÆDAGOGIK

EKKOfondens pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper borgeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 • Afledning
 • Affektsmitte
 • Affektive metoder
 • Ved fysisk kontakt
 • At lande igen

Har du brug for et tilbud inden for 24 timer?

Du kan få fat på EKKOfonden 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Vi finder altid en løsning, der passer individuelt til borgeren enten i vores botilbud eller særligt tilrettelagt botilbud. 

Kontakt visitationen
tlf: 41 77 65 62 eller 71 96 12 48

Kontakt os for et tilbud

I EKKOfonden finder vi altid et tilbud, der passer til den enkelte.  Som sagsbehandler er du derfor altid velkommen til en dialog om, hvordan vi kan matche borgerens behov med det rette tilbud.

Vi tager gerne en dialog over telefonen eller ved et møde og sender skriftligt materiale efter behov. 

Der er desuden altid mulighed for at komme på besøg på vores tilbud enten sammen med borgeren eller alene. Vi kommer også gerne ud og fortæller om EKKOfonden og vores tilbud for på denne måde at motivere borgeren og sikre en god indskrivning, og at borgeren er motiveret.

Kontakt visitationen
telefon: 71 96 12 48
Sikker e-mail: visitation@ekkofonden.dk

Gå til formular