EKKOfonden har overdraget botilbud og fællesfunktioner og sammen med Altiden skabt en ny stærk aktør inden for sociale tilbud til udsatte børn, unge og voksne. Efter salget er EKKOfonden fokuseret på opkøb, drift og udlejning af ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område.

EKKOfonden har overdraget botilbud og fællesfunktioner og sammen med Altiden skabt en ny stærk aktør inden for sociale tilbud til udsatte børn, unge og voksne. Efter salget er EKKOfonden fokuseret på opkøb, drift og udlejning af ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område.

EKKOfondens botilbud og fællesfunktioner i Hjørring og Holbæk drives videre af Altiden i eget selskab under navnet Altiden EKKO.

For de anbringende kommuner, borgere og pårørende betyder ejerskiftet ikke ændringer i dagligdagen. Alle medarbejdere fortsætter deres arbejde i Altiden Ekko med det samme fokus på at skabe trygge rammer og den bedst mulige udvikling for borgerne.

Thomas Kudahl er direktør for det nye selskab og indtræder samtidig i Altidens direktion.

Kontakt EKKOfondenKontakt Altiden Ekko

EKKOfonden fortsætter aktiviteterne

Efter salget af EKKOfondens botilbud og fællesfunktioner er EKKOfonden fremover fokuseret på opkøb, drift og udlejning af ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område. EKKOfonden vil altså ikke længere drive sociale tilbud. Herudover vil fonden udvikle aktiviteter til støtte for botilbud og udvikling af branchen for sociale tilbud.