Skip to main content

FNs Verdensmål er vores pejlemærker

I EKKOfonden er vores forretningsfilosofi at sikre balance mellem det sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn – vi kalder det ”den tredobbelte bundlinje”.

Vi arbejder med bæredygtighed ud fra FNs 17 Verdensmål. Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid. Således er Verdensmålene en del af det kompas, som vi træffer beslutninger ud fra, når vi træffer beslutninger for virksomhedens drift og udvikling.

Vi har gennem en årrække arbejdet med at integrere FNs Verdensmål i vores drift af sociale tilbud. Her har vi fokuseret på Verdensmål 7: ”Bæredygtig energi”, Verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion” og Verdensmål 3: ”Sundhed og Trivsel”.

Efter vi har ændret strategi, så EKKOfonden i dag alene rådgiver, men ikke driver sociale tilbud, har vores arbejde med Verdensmålene ændret sig, så vi i dag har særlig fokus på verdensmålene 7 og 12, hvor vi fokuserer på at gøre både udvikling og drift af bygningsmassen mere bæredygtig og energieffektviv.

Det vedrører særlig drift og udvikling af fondens ejendomme. Når vi overtager og udvikler en ny ejendom, så har vi fra start et bæredygtighedsperspektiv med. Det handler både om materialevalg i forbindelse med renovering og ejendommens fremtidige drift. Vi ser blandt andet på, hvordan vi kan gøre ejendomme mere energieffektiv.

Vi vil løbende udvikle vores fokus på dette område i de kommende år.

Videndeling er en vigtig del af EKKOfondens formål

EKKOfonden er derfor medejer af det uafhængige medie Socialt Indblik, der laver journalistik om socialområdet. Herigennem støtter vi mediet, så Socialt Indblik kan blive en stærk stemme i debatten om socialt og psykisk udsatte børn, unge og voksne.

Vi deltager i den forretningsmæssige udvikling gennem blandt andet sparring og rådgivning, mens vi lader de redaktionelle beslutninger være op til redaktionen.

Læs pressemeddelelse om vores ejerskab her.