Skip to main content

Mød Rikke Vinther Svendsen

Ejendomscontroller, EKKOfondens Erhvervsudlejning

Som ejendomscontroller i ejendomsafdelingen administrerer Rikke vores ejendomme, biler og forsikringer, hvor hun også udfærdiger lejekontrakter vedrørende ejendomme og biler. Forinden et køb af en ejendom gennemgår hun lokalplaner, servitutter og kommunalplaner i forhold til anvendelse af ejendommen.

Rikke har som advokatsekretær og ejendomsmægler arbejdet hos kreditforening, på advokatkontor og hos ejendomsmægler, hvilket giver hende en bred erfaring, som hun sætter i spil ved køb og administration af ejendomme. Hendes viden er samtidig med til at skabe et solidt grundlag for vores kunder, idet hun blandt andet danner overblik over nuværende forsikringer og rådgiver om nødvendige forsikringer.

Læs mere

Hvis I har kig på en ejendom til leje eller køb, hvor I påtænker at drive botilbud, kan Rikke hjælpe med at gennemgå ejendommen i forhold til anvendelse og vurdere, hvorvidt ejendommen umiddelbart kan anvendes til formålet, eller om der skal ansøges om tilladelse eller ændringsanvendelse hos kommunen. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan vores ejendomsafdeling bistå i ansøgningsprocessen for at sikre den bedst mulige proces, og at kommunen får alle de oplysninger, de har brug for.

Rikke kan ligeledes hjælpe dig og din virksomhed med:
• Udfærdigelse af lejekontrakter
• Beregning af huslejereguleringer mv.
• Registrering hos Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed
• Anmeldelse af arbejdsskader hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Opsætning af procedure fx i forbindelse med udlejning til borgere, der også modtager paragraf 85-støtte