Skip to main content

Vores ydelser

Specialister i udvikling og drift af socialpædagogiske virksomheder

I EKKOfonden brænder vi for at skabe bæredygtig vækst i virksomheder inden for det socialpædagogiske område, så flere sårbare og udsatte mennesker får gavn af virksomhedens tilbud.

Når vi taler om bæredygtig vækst, så er det, fordi væksten skal hænge sammen med kvalitet og solid økonomi. Det betyder, at uanset hvad vi rådgiver indenfor, så har vi fokus på virksomheden som helhed, og vi ser altid på alle dele af strategi, drift og ledelse.

Der er ingen standardløsninger i EKKOfonden, men derimod dedikerede og erfarne rådgivere, der er klar til at indgå i en dialog om et langsigtet samarbejde.

Vores fokus er således centreret om udvikling af hele virksomheden. Derfor samarbejder vi med kunder, der ser et potentiale for vækst og kvalitet, som de ønsker rådgivning til at udfolde og styrke i virksomhedens fremtid.

Vi rådgiver inden for:

  • Vækst og forretningsudvikling

Vi kan være jeres sparringspartner og rådgiver i udvikling af virksomheden.

Vi tror på, at det er nødvendigt at blive ved med at fokusere på virksomhedens udvikling. Vi kan gå ind som jeres betroede rådgivere og lægge en plan for udvikling af virksomheden, hvor vi kommer hele vejen rundt. Vi rådgiver langsigtet om den strategiske udvikling, og vi hjælper med at identificere mulighederne for at skabe en bæredygtig vækst, hvor kvalitet og solid økonomi går hånd i hånd.

Vi hjælper jer med at gennemgå virksomhedens organisatoriske og strukturelle opsætning, og vi kan rådgive om strukturændring, hvis det kan gavne virksomhedens vækst. Vi undersøger, om den organisatoriske struktur er med til at sikre en effektiv implementering af jeres mål for virksomheden.

Vi kan hjælpe jer med at arbejde effektivt med jeres bestyrelse og bestyrelsens sammensætning, så vi sikrer værdiskabelsen mellem bestyrelse og ejer/direktion.

  • Ledelsesudvikling

God ledelse er et af de mest afgørende kriterier for, at jeres virksomhedsstrategi lykkes, og at I kan fastholde kvalitet og vækst i virksomheden. Men som leder kan man ofte stå alene med en række udfordringer.

Vi hjælper med at udvikle ledelsen på tværs af organisationen. Det gør vi både gennem individuel sparring for den enkelte leder og i skræddersyede forløb med hele ledelsen.

EKKOfondens ledelsesteam har mange års ledelseserfaring inden for både virksomhedsudvikling og drift.

  • Generationsskifte eller salg af virksomheden

Går I med tanker om salg af virksomheden eller et generationsskifte, så er det vigtigt, at I forbereder jer i god tid, så både virksomheden og ledelsen kan nå at blive klar, og I kan identificere den rigtige køber eller nye ledelse.

Kontakt

Thomas Bunde

Økonomidirektør

41 77 66 45
tbu@ekkofonden.dk

  • Kommunikation og markedsføring

Kommunikation er blevet en vigtig del af enhver virksomheds strategi og dagligdag. Det skal være tydeligt, hvilke værdier jeres virksomhed bygger på, hvad jeres vision er, hvilken faglighed værdierne hviler på, og ikke mindst hvilken kerneopgave, I løser.

Særligt inden for det socialpædagogiske område er kommunikation et vigtigt fokusområde, fordi det er et felt med mange interessenter, som fx kommuner, borgere, pårørende, borgere i lokalområdet og både nuværende og potentielt kommende ansatte. Samtidig er det et komplekst område, der har pressens interesse både lokalt, regionalt og landsdækkende.

Derfor er det som virksomhed vigtigt, at skabe en stærk fortælling både udadtil og indadtil i virksomheden. Det kræver effektive platforme for virksomhedens kommunikation i form af blandt andet hjemmeside og sociale medier. Men det kræver også ekspertise og et løbende fokus, hvis indsatsen skal gøre en forskel.

I EKKOfonden hjælper vi jer med at tilrettelægge og drive kommunikationsarbejdet, så I kan holde fokus på det, I er gode til. Vi rådgiver både strategisk og i den konkrete kommunikationsindsats så som pressehåndtering, hjemmeside, grafisk materiale og sociale medier. Herudover kan vi drifte jeres kommmunikation løbende og sikre et kontinuerligt fokus.

  • Intern kommunikation

En virksomhed skal ikke være ret stor, før den interne kommunikation bliver et vigtigt og effektivt ledelsesværktøj. Det handler om at skabe et fællesskab og en forståelse af virksomhedens værdier, om at sikre en fælles faglig retning, og helt lavpraktisk at alle medarbejdere ved hvad, der rører sig i virksomheden lige nu.

Intern kommunikation skal fungere i hverdagen. Derfor skal den interne komunikation tilpasses den enkelte virksomhed og de rammer, som er gældende her.

I EKKOfonden kan vi hjælpe med at udvikle og implementere en skræddersyet intern kommunikationsindsats til netop jeres virksomhed. Og vi kan drive den interne kommunikation i dagligdagen.

Kontakt

Sofie Christiansen

Marketing- og kommunikationskonsulent

54 34 71 01
sc@ekkofonden.dk

Specialister i udvikling, udlejning og administration af ejendomme inden for det socialpædagogisk felt

Rammerne er afgørende for menneskers udvikling og tryghed. Det samme er det for en virksomhed. For en socialpædagogisk virksomhed er det helt særligt, at ejendommen skal rumme både et hjem for borgerne, en arbejdsplads og en virksomhed.

I EKKOfonden er vi specialister i at finde og udleje ejendomme, som kan anvendes inden for det socialpædagogisk felt. Derfor kan I være trygge ved os som partner inden for udvikling, udlejning og administration af ejendomme.

Med EKKOfonden har I en partner, der kender jeres forretning og de krav, som I møder hver dag fra myndigheder og kunder.

Der er ingen standardløsninger i EKKOfonden, men derimod dedikerede og erfarne rådgivere, der er klar til at indgå i en dialog om et samarbejde, hvor vores rådgivning og ydelser tager udgangspunkt i et langsigtet og helhedsorienteret samarbejde.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Udlejning af ejendomme

Står I med et behov for en ejendom til et socialpædagogisk tilbud, så kan vi hjælpe jer.

EKKOfonden har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet og screener hele tiden markedet for ejendomme, der er velegnede til socialpædagogiske tilbud. Vi forsøger at finde lige præcis den ejendom, der passer til jeres virksomhed i dag eller til de planer, I har for fremtiden. Sammen afklarer vi, hvilke krav jeres nye ejendom skal leve op til både i forhold til jeres drift og til myndighedernes krav. Og vi lægger en gennemarbejdet plan for udviklingen af ejendomme både her og nu og med eventuelt løbende tilpasninger.

  • Udvikling af ejendomme

Vi har gennem de sidste 20 år udviklet mange ejendomme inden for det socialpædagogiske felt, og vi har en lang erfaring med at udvikle ejendommen til en god arbejdsplads og et trygt hjem for borgerne med plads til de særlige behov, der måtte være. Vi kender derfor de krav, der stilles til blandt andet drift og tilsyn inden for det socialpædagogisk felt. Det betyder, at når vi har udviklet en ejendom, så er den klar til godkendelse af alle relevante myndigheder. Det er tænkt hele vejen rundt, så I har en ejendom, der er klar til drift.

  • Administration

Driften af en socialpædagogisk virksomhed involverer mange fokusområder. Vi mener, at det vigtigste er, at I holder fokus på den pædagogiske kerneopgave og udviklingen af virksomheden.

EKKOfonden har en årelang erfaring med ejendomsadministration inden for det socialpædagogiske felt. Vi kender de krav, som I møder hver dag fra myndigheder og kunder, og vi hjælper jer med at sikre, at jeres ejendom til enhver tid opfylder de krav, som myndighederne stiller.

Kontakt

René Dahl Nielsen

Direktør for EkkoEjendomme

41 77 65 75
rn@ekkofonden.dk