+45 9678 0056


VI ER LANDSDÆKKENDE

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Desuden yder vi assistance til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder på konsulentbasis.

Vi er landsdækkende og har flere afdelinger fordelt over hele landet. Vores kompetente medarbejdere omfatter både pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og socialfaglige konsulenter. Derudover har vi eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl.

——————————————————————————————————–

EKKOfonden inviterer til temadag “Den afhængige hjerne”

Vi har inviteret to eksperter til at fortælle om dobbeltdiagnoser og selvmedicinering samt afhængighed hos mennesker med erhvervet hjerneskade:

Henrik Rindom er speciallæge i psykiatri og har mange års erfaring fra psykiatrien med især mennesker med misbrug.

Louise Brückner Wiwe er neuropsykolog og har mange års erfaring i arbejdet med hjerneskadede samt afhængighed.

Læs mere om temadagen her

——————————————————————————————————–

EKKOSUPPORT

EKKOsupport er specialister i administration af socialpædagogiske botilbud og varetager bl.a. de administrative og organisatoriske opgaver for EKKOfondens botilbud.

Læs mere om EKKOsupport her

——————————————————————————————————–

SPECIALGRUPPEN

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam. Gruppen hjælper ved opstart og indslusning af nye borgere samt akutopgaver. De fungerer som sparringspartner for afdelingerne, hvis de har brug for friske øjne på en problemstilling.

Læs mere om Specialgruppen her

——————————————————————————————————–

LOW AROUSAL

Low arousal er et effektivt sæt konkrete redskaber til at skabe konfliktnedtrapning eller ikke-konfronterende pædagogik. Det er grundstenen i, hvordan der arbejdes på botilbuddene.

Læs mere om low arousal her

VI ER LANDSDÆKKENDE

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Desuden yder vi assistance til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder på konsulentbasis.

Vi er landsdækkende og har flere afdelinger fordelt over hele landet. Vores kompetente medarbejdere omfatter både pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og socialfaglige konsulenter. Derudover har vi eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl.

——————————————————————————————————–

EKKOfonden inviterer til temadag “Den afhængige hjerne”

Vi har inviteret to eksperter til at fortælle om dobbeltdiagnoser og selvmedicinering samt afhængighed hos mennesker med erhvervet hjerneskade:

Henrik Rindom er speciallæge i psykiatri og har mange års erfaring fra psykiatrien med især mennesker med misbrug.

Louise Brückner Wiwe er neuropsykolog og har mange års erfaring i arbejdet med hjerneskadede samt afhængighed.

Læs mere om temadagen her

——————————————————————————————————–

EKKOSUPPORT

EKKOsupport er specialister i administration af socialpædagogiske botilbud og varetager bl.a. de administrative og organisatoriske opgaver for EKKOfondens botilbud.

Læs mere om EKKOsupport her

——————————————————————————————————–

SPECIALGRUPPEN

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam. Gruppen hjælper ved opstart og indslusning af nye borgere samt akutopgaver. De fungerer som sparringspartner for afdelingerne, hvis de har brug for friske øjne på en problemstilling.

Læs mere om Specialgruppen her

——————————————————————————————————–

LOW AROUSAL

Low arousal er et effektivt sæt konkrete redskaber til at skabe konfliktnedtrapning eller ikke-konfronterende pædagogik. Det er grundstenen i, hvordan der arbejdes på botilbuddene.

Læs mere om low arousal her

”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”